Статья

Як оформлюються та відображаються в обліку закордонні відрядження з видачею авансу на корпоративну картку (гривневу або валютну)?

Сільськогосподарське підприємство планує провести дооцінку основних засобів. Який порядок проведення дооцінки ОЗ, бухгалтерського обліку та оподаткування, в тому числі при переході з 1 січня 2016 року на загальну систему оподаткування (загальний дохід перевищує 20 млн грн.)?

Каков порядок документального оформления и налогообложения операций по претензиям к поставщику (возмещение ущерба при транспортировке)?

Деякі випадки виправлення помилково складених податкових накладних - ситуація коли податкова накладна складена з помилкою в її номері

Деякі випадки виправлення помилково складених податкових накладних — ситуації, коли пройшло задвоєння операції, та коли податкова накладна складена не на першу подію

Відповідно до ст. 8 Закону України «Про авторське право і суміжні права» від 23.12.1993 р. № 3792-XII комп'ютерна програма є об'єктом авторського права у галузі науки, тобто інтелектуальною власністю. Статтею 18 цього Закону визначено, що комп'ютерні програми охороняються як літературні твори.

На які цілі сільськогосподарські підприємства, які обрали спеціальний режим оподаткування, можуть використовувати суми ПДВ, акумульовані на спеціальному рахунку?

Які особливості обліку витрат на ремонти основних засобів у 2015 році?

Чи можна амортизувати законсервовані об'єкти основних засобів та як в податковому обліку враховуються витрати на утримання таких об'єктів?

Які особливості нарахування амортизації основних засобів та нематеріальних активів у 2015 році?

Пунктом 2.3 Положення про ведення касових операцій у національній валюті України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 15.12.2004 р. № 637 (далі – Положення № 637), встановлено, що підприємства (підприємці) мають право здійснювати розрахунки готівкою між собою та/або з фізичними особами протягом одного дня за одним або кількома платіжними документами в межах граничних сум розрахунків готівкою...

Порядок організації роботи каси підприємства та проведення операцій з готівкою на підприємствах встановлено Положенням про ведення касових операцій у національній валюті України, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 15.12.2004 р. № 637 (далі – Положення № 637).

Деякі особливості оприбуткування готівки в касі

Середа, 27 травня 2015
Просмотров: 12082

Відповідно до п. 1.2 Положення про ведення касових операцій у національній валюті України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 15.12.2004 р. № 637 (далі – Положення № 637), оприбуткування готівки – проведення підприємствами і підприємцями обліку готівки в касі на повну суму її фактичних надходжень у касовій книзі, книзі обліку доходів і витрат, книзі обліку розрахункових операцій.

Найважливіше про інвентаризацію каси

Вівторок, 26 травня 2015
Просмотров: 14693

Інвентаризація каси – інструмент внутрішнього контролю підприємства над готівкою, яка знаходиться в касі.

Сторінка 2 із 6