Готівкові обмеження згідно з нормативними документами НБУ

П'ятниця, 29 травня 2015
Переглядів: 13297
Будьте внимательны: в законодательство могли быть внесены изменения! В этой статье приведены ссылки на законодательство, актуальное на май 2015 г.

Пунктом 2.3 Положення про ведення касових операцій у національній валюті України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 15.12.2004 р. № 637 (далі – Положення № 637), встановлено, що підприємства (підприємці) мають право здійснювати розрахунки готівкою між собою та/або з фізичними особами протягом одного дня за одним або кількома платіжними документами в межах граничних сум розрахунків готівкою...

Пунктом 2.3 Положення про ведення касових операцій у національній валюті України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 15.12.2004 р. № 637 (далі – Положення № 637), встановлено, що підприємства (підприємці) мають право здійснювати розрахунки готівкою між собою та/або з фізичними особами протягом одного дня за одним або кількома платіжними документами в межах граничних сум розрахунків готівкою, установлених відповідною постановою Правління Національного банку України. Платежі понад встановлені граничні суми проводяться через банки або небанківські фінансові установи, які у встановленому законодавством порядку отримали ліцензію на переказ коштів без відкриття рахунку, шляхом перерахування коштів з поточного рахунку на поточний рахунок або внесення коштів до банку для подальшого їх перерахування на поточні рахунки. Кількість підприємств (підприємців) та фізичних осіб, з якими здійснюються розрахунки, протягом дня не обмежується. Це обмеження стосується також розрахунків під час оплати за товари, що придбані на виробничі (господарські) потреби за рахунок готівкових коштів, одержаних за допомогою електронного платіжного засобу.

Обмеження не поширюються на:

1) розрахунки підприємств (підприємців) з бюджетами та державними цільовими фондами;

2) добровільні пожертвування та благодійну допомогу;

3) використання коштів, виданих на відрядження.

В свою чергу, гранична сума розрахунків готівкою визначена постановою Правління Національного банку України від 06.06.2013 р. № 210 «Про встановлення граничної суми розрахунків готівкою» (далі – Постанова № 210), відповідно до пункту 1 якої гранична сума розрахунків готівкою з 01.09.2013 р. становить:

– для підприємств (підприємців) між собою протягом одного дня в розмірі 10 000 гривень;

– фізичної особи з підприємством (підприємцем) протягом одного дня за товари (роботи, послуги) у розмірі 150 000 гривень;

– фізичних осіб між собою за договорами купівлі-продажу, які підлягають нотаріальному посвідченню, у розмірі 150 000 гривень.

Також визначено, що фізичні особи мають право здійснювати розрахунки на суму, яка перевищує 150 000 гривень, шляхом перерахування коштів з поточного рахунку на поточний рахунок, внесення та/або перерахування коштів на поточні рахунки (у тому числі у депозит нотаріуса на окремий поточний рахунок в національній валюті).

Слід зауважити, що вищевказані обмеження стосуються також розрахунків від імені підприємства підзвітними особами як готівковими коштами, що надані під звіт, так і власними коштами підзвітної особи.

Незважаючи на те, що Постановою № 210 розрахунки готівкою між фізичною особою та підприємством (підприємцем) обмежені лише розрахунками за товари (роботи, послуги), НБУ своїми листами значно розширює перелік операцій, при яких застосовуються такі обмеження.

Так, у листах від 08.11.2013 р. № 11-117/21669 та від 14.11.2013 р. № 11-117/22683 НБУ відзначає, що відповідно до ст. 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» товаром є будь-який предмет господарського обороту, в тому числі продукція, роботи, послуги, документи, що підтверджують зобовэязання та права (зокрема цінні папери).

У листі від 24.03.2014 р. № 11-117/12189 НБУ стверджує, що вимоги щодо обмеження готівкових розрахунків фізичної особи з підприємством (підприємцем), встановлені п. 1 Постанови № 210 та п. 2.3 гл. 2 Положення № 637, стосуються розрахунків готівкою в межах 150 000 гривень як фізичної особи – платника з підприємством (підприємцем) – отримувачем, так і розрахунків підприємства (підприємця) – платника з фізичною особою – отримувачем. Крім того, у листі зазначається, що вимоги щодо обмеження готівкових розрахунків фізичної особи з підприємством (підприємцем) стосуються розрахунків за правочинами, предметом яких є будь-які матеріальні та нематеріальні блага, які можуть бути оцінені у грошовій формі, в тому числі розрахунків за договорами, пов'язаними з корпоративними правами, наданням чи поверненням позики, виплатою неустойки.

У листі від 01.08.2014 р. № 11-117/41539 НБУ розширює перелік операцій, до яких застосовується обмеження на розрахунки готівкою, також і на виплату дивідендів.

На нашу думку, додаткове розширення терміна «товари (роботи, послуги)» на позики, дивіденди та неустойки, яке вводиться листами НБУ, не є законним, але позицію НБУ варто знати, оскільки під час перевірок спеціалісти ДФС з великою вірогідністю керуватимуться цими листами.

Слід зауважити, що відповідальність за порушення наведених вище норм передбачена ст. 163-15 КпАП і тягне за собою накладення штрафу на фізичну особу – підприємця, посадових осіб юридичної особи (керівника та головного бухгалтера) – від 100 до 200 НМДГ (від 1700 до 3400 грн.). Дія, скоєна особою, яка протягом року піддавалась адміністративному стягненню за таке саме порушення, тягне накладення штрафу від 500 до 1000 НМДГ (від 8500 до 17000 грн.). Оскільки ст. 163-15 КпАП не конкретизує, хто саме винен у перевищенні суми граничного готівкового платежу, адміністративний штраф може бути застосований до посадових осіб обох підприємств (підприємців). Фінансові санкції на підприємства – як на те, що сплачувало кошти, так і те, що їх приймало, не накладаються. Крім того, слід додати, що фізичні особи, які не є суб'єктами підприємницької діяльності, до адміністративної відповідальності за згаданою статтею КпАП не притягуються. Також, якщо таке правопорушення було разовим, стягнення може бути накладено не пізніш, як через три місяці з дня вчинення правопорушення (ст. 38 КпАП).

Ольга БуркунАудитор АФ «Курсор-Аудит»
Оцініть матеріал!:

Додати коментар