Статья

Найважливіше про ліміт каси

П'ятниця, 15 травня 2015
Просмотров: 11582

Порядок проведення операцій з готівкою на підприємствах встановлено Положенням про ведення касових операцій у національній валюті України, затвердженим постановою НБУ від 15.12.2004 р. № 637 (далі – Положення № 637).

Відповідальність за порушення касової дисципліни в чинному законодавстві представлена у вигляді адміністративної відповідальності посадових осіб суб'єкта господарювання та фінансової відповідальності суб'єктів господарювання. Ця відповідальність визначена за порушення граничної суми розрахунків готівкою, встановлених постановою КМУ від 06.06.2013 р. № 210 (далі – Постанова № 210), – згідно із ст. 16315 «Порушення порядку проведення готівкових розрахунків та розрахунків з використанням електронних платіжних засобів за товари (послуги)» КпАП та за порушення норм з регулювання обігу готівки – згідно з Указом Президента України «Про застосування штрафних санкцій за порушення норм з регулювання обігу готівки» від 12.06.95 р. № 436/95 (далі – Указ № 436).

У вересні на підприємстві був мобілізований працівник. Який порядок відображення виплат такому працівнику у статистичній звітності та у звітах за формами Д4 і 1ДФ?

Компания – профессиональный торговец приобретает у физических лиц ценные бумаги. Оплата за ценные бумаги будет произведена в следующем квартале (если будет оплата, а не расторжение договора купли-продажи).
1. Должен ли торговец ценными бумагами в квартале приобретения ЦБ у физлиц исчислять инвестиционный доход физлица по данному договору купли-продажи ЦБ и удерживать и перечислять в бюджет с него (при наличии дохода) НДФЛ, если выплаты за ЦБ не было?
2. Должен ли торговец ценными бумагами отражать данные операции в ф. № 1ДФ, если оплаты в отчетном квартале физлицам по таким договорам не производились?

Возвратная незалоговая тара: учет и ответственность за неправильное отражение

Как в учете дебитора и кредитора отражается операция по погашению денежного долга основными средствами или нематериальными активами?

Фізична особа виходить із складу засновників товариства. Її частка у статутному фонді 50 % (1200000 грн.), з яких внесено у грошовій формі 500000 грн., а решту 700000 не внесено. Рішенням засновників вирішено повернути фізичній особі частку у статутному фонді 50 % основними засобами – нежитловим приміщенням на загальну суму 1300000 грн. Як відобразити таку операцію в бухгалтерському та податковому обліку?

Замечания к Обобщающей налоговой консультации по определению суммы льготы в связи с освобождением прибыли от налогообложения

Замечания к Обобщающей налоговой консультации по порядку обложения налогом на прибыль операций с ценными бумагами на вторичном рынке

Замечания к Обобщающей налоговой консультации по вопросу формирования затрат, понесенных до 01.01.2012 г. по операциям с предпринимателями – плательщиками единого налога

Замечания к Обобщающей налоговой консультации относительно порядка определения дохода и расходов по операциям по бесплатной передаче товаров (работ, услуг)

Как правильно начислять и удерживать ЕСВ из пособия по беременности и родам?

Как правильно начислять и удерживать ЕСВ из пособия по беременности и родам?

Порядок заполнения декларации по НДФЛ

П'ятниця, 13 січня 2012
Просмотров: 7459

Каков порядок заполнения декларации по НДФЛ?

Сторінка 3 із 6