Вопрос-ответ

Как документально оформить, а также отразить в учете передачу списанной оргтехники за денежные средства, в том числе в счет заработной платы, сотрудникам предприятия?

Один із засновників фірми у формі ТОВ на загальній системі оподаткування виходить із складу засновників. На балансі фірми є заборгованість цьому засновнику. Юридична особа хоче розрахуватись з засновником шляхом передачі основних засобів (будівель) в рахунок погашення боргу, оскільки грошових коштів фірма не має. Які податки платить юридична особа? Які платить фізична особа?

Какой порядок налогообложения по НДС и налогу на прибыль, если товар приобретается у резидента Украины резидентом на территории Крым, а в дальнейшем экспортируется нерезиденту Украины с вывозом с территории Крым и пересечением границы Украины? Необходимо ли в такой ситуации получать сертификат У-1?

Какой порядок налогообложения по НДС и налогу на прибыль, если товар приобретается у резидента Украины резидентом на территории Крым, а в дальнейшем экспортируется нерезиденту на территории Крым без пересечения границы? Необходимо ли в такой ситуации получать сертификат У-1?

1. Какой порядок налогообложения по НДС и прибыли если товар приобретается у резидента Украины резидентом на территории Крым, а в дальнейшем экспортируется нерезиденту Украины:

1.1 продажа нерезиденту на территории Крым без пересечения границы;

1.2. продажа нерезиденту с вывозом с территории Крым и пересечением границы Украины?

2. Необходимо ли в выше перечисленных ситуациях получать сертификат У-1 и последствия его не получения?

Який механізм взаємодії та порядок оподаткування неприбуткових організацій і волонтерів?

Чи може ФОП на єдиному податку надавати послуги ТОВ, учасником якого (34 %) є його дружина?

К какому виду недвижимости относится жилой комплекс гостиничного типа?

Каков порядок налогообложения договоров совместной деятельности по налогу на прибыль после 01.01.2015 г.?

Какие операции в налоговом учете по НДС необходимо провести должнику и кредиторам при уступке прав требования по задолженности:
– возникшей в связи с начислением арендной платы по договору аренды, с последующей компенсацией?
– возникшей в связи с перечислением предварительной оплаты по договору аренды, с последующей компенсацией?

Какие операции в налоговом учете по НДС необходимо провести кредитору и должникам при переводе долга по задолженности:
– возникшей в связи с начислением арендной платы по договору аренды, с последующей компенсацией?
– возникшей в связи с перечислением предварительной оплаты по договору аренды, с последующей компенсацией?

Чи буде застосовуватися норма п. 34 підрозд. 2 розд. ХХ ПКУ до платників податку, які згідно зі ст. 209 ПКУ застосовують спеціальний режим оподаткування діяльності у сфері сільського господарства?

Який порядок оподаткування при виплаті дивідендів підприємством – платником єдиного податку четвертої групи?

Підприємство має власне офісне приміщення. Основний вид діяльності – надання об'єктів нерухомості в оренду. Чи є таке підприємство платником податку на нерухомість?

Єдиним засновником ПрАТ є ТОВ, тобто вони є пов'язаними особами. Обидві особи – резиденти України, платники податку на прибуток. ПрАТ орендує у ТОВ майно (виробничий комплекс та офіс). Загальна сума за договорами перевищує 3 млн. грн. Чи є така операція об'єктом оподаткування з огляду на зміни, внесені до ПКУ Законом від 28.12.2014 р. № 72-VIII?

Страница 7 из 28