Вопрос-ответ

Чи можуть домовитись між собою пов'язані особи (ЮО на загальній системі оподаткування та ФОП - платник ЄП) про вартість будівлі, значно нижчу ніж ринкова, при передачі у безоплатне користування частини нежитлового приміщення та чим така домовленість фіксується?

У вересні 2014 року наше підприємство вперше нарахувало дивіденди учасникам. Як сплачувати авансові внески при виплаті дивідендів, якщо у підприємства є три філії у різних містах? Чи потрібно загальну суму авансового внеску розподіляти між філіями і якщо так, то в якому співвідношенні? Чи можна використовувати співвідношення витрат кожної з філій та підприємства в цілому, застосовуючи розрахунок за формою № 39 за попередній рік? Як бути, якщо за результатами 2014 року співвідношення буде іншим? Як в такому випадку заповнювати розрахунок за формою № 39 за 2014 рік?

Чи оподатковуються військовим збором витрати на платне навчання працівників і членів їх сімей, не пов'язане з виробничою необхідністю, за договором між підприємством та навчальним закладом в сумі, що не перевищує граничної величини доходу у вигляді заробітної плати, що дає право на ПСП на кожен повний або неповний місяць такого навчання та понад зазначену суму?

Чи оподатковуються військовим збором витрати на оплату навчання у вищих навчальних закладах та установах підвищення кваліфікації, професійної підготовки та перепідготовки кадрів?

Чи оподатковуються військовим збором витрати на винагороду, що сплачується за авторським договором на створення та використання творів науки, літератури та мистецтва, крім зазначеної у пп. 2.1.3 Інструкції № 5, за відкриття, винаходи та раціоналізаторські пропозиції та їх використання?

Чи оподатковується військовим збором компенсація працівникам за використання для потреб виробництва власного інструменту та особистого транспорту?

За яких умов сільськогосподарське підприємство – суб'єкт спеціального режиму оподаткування з ПДВ вважається платником зазначеного податку на загальних підставах? Як на це впливають операції з постачання основних фондів?

Предприятие реализует готовую продукцию на экспорт на условиях СРТ ж/д транспортом. При поступлении вагонов в порт выявлена весовая недостача в пути следования, о чем составлен коммерческий акт. Также предприятием получена ГТД с частичным вывозом груза за пределы Украины (с учетом коммерческого акта). По данному факту предприятие подает иск в суд. Сумма недостачи в бухгалтерском учете отнесена на счет недостачи до выяснения.
Нужно ли начислять налоговые обязательства по НДС и в каком периоде это необходимо сделать, а именно: по дате коммерческого акта или в периоде получения решения суда?

Які податкові наслідки з ПДВ передачі ЮО на загальній системі оподаткування у безоплатне користування частини нежитлового приміщення ФОП-платнику ЄП, пов'язаній особі, при відсутності обліку основних засобів?

Предприятие осуществило ввод МНМА в непроизводственный цех, в месяце ввода в бухгалтерском учете был начислен 100 % износ, а в налоговом учете расходы в виде амортизации не признаны. Затем этот объект передается в аренду.
Необходимо ли в данном случае признавать в налоговом учете 100% износ или предприятие уже утратило свое право на отражение расходов в налоговом учете?

Протягом якого терміну можна зберігати готівкові кошти, одержані сільгосппідприємством з банку на виплату орендної плати за паї (земельні ділянки)? Який символ треба вказувати на зворотному боці грошового чеку (цілі витрат) при отриманні готівки з банку на виплату орендної плати за паї?

Компания по управлению активами (КУА), которая действует в интересах и за счет паевого фонда института совместного инвестирования, начисляет дивиденды участникам фонда и удерживает с них НДФЛ. Согласно законодательству по ценным бумагам выплата дивидендов осуществляется через цепочку:
– КУА перечисляет всю сумму НДФЛ с дивидендов в бюджет;
– КУА перечисляет всю сумму дивидендов без НДФЛ на счет Национального депозитария Украины (НДУ);
– НДУ перечисляет всю сумму дивидендов без НДФЛ на счет хранителя ценных бумаг (инвестиционных сертификатов);
– хранитель ценных бумаг (инвестиционных сертификатов) перечисляет суммы дивидендов без НДФЛ на счет физлиц-инвесторов паевого фонда.
В этой связи возникают вопросы:
1. Кто должен показывать начисленные и выплаченные дивиденды в ф. № 1ДФ?
2. Если хранитель ценных бумаг выплатил не всю сумму дивидендов (из-за проблем в обслуживающем хранителя банке), какую сумму показывать в отчетности (ф. № 1ДФ)?

Як нараховується ПДФО з доходів мобілізованих працівників?

Як нараховується та утримується єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування з доходів мобілізованих працівників?

Если работник из одной командировки сразу же был направлен в следующую, может ли бухгалтерия по первой командировке принять авансовый отчет и перечислить ему денежные средства на карту, если он находится в это время в командировке? Может ли работник отчитаться по двум командировкам сразу?

Страница 9 из 28