Бывают ситуации, когда предприятие временно переходит на трехсменный график работы. Тогда третья смена заканчивается в субботу в 6:00 утра. Или же начало третьей смены приходится на воскресенье на 22:00, тогда рабочая неделя закончится в пятницу в 22:00. И в первом, и во втором случае – работа в выходной день. Производство останавливается на выходные. Можем ли работу в три смены начинать в воскресенье в 22:00 и заканчивать в пятницу в 22:00, или только с понедельника с 6:00 по субботу 6:00?

Опубліковано в Вопрос-ответ
Вівторок, 08 грудня 2015 18:51

Відпускні демобілізованому

Працівник призваний 4.09.2014 р. На дату мобілізації його оклад і середній заробіток становили 4000 грн. Компенсації середнього заробітку з державного бюджету у 2014 році не було. З 1.01.2015 р. посадовий оклад працівника згідно з штатним розписом збільшено до 5000 грн. З січня по серпень 2015 року працівнику щомісяця виплачувався середній заробіток у сумі 4000, котрий був компенсований з бюджету, а також з власних коштів за цей період працівнику щомісяця виплачувалася різниця в 1000 грн. (з якої утримувалися всі податки) між його окладом на 1.01.2015 та середнім заробітком. Працівник був демобілізований 14.09.2015 і з 15.09.2015 хоче піти у відпустку на 24 календарні дні. Який період, а також який саме дохід і яку кількість днів потрібно брати для розрахунку відпускних?

Опубліковано в Вопрос-ответ

Підприємство отримало з бюджету компенсацію середнього заробітку мобілізованих за січень-лютий 2015 року. Середній заробіток за ці місяці оподатковували як заробітну плату. Чи можна здійснити перерахунок ЄСВ, ПДФО, ВЗ за січень-лютий 2015 року та як це відобразити у відповідній звітності?

Опубліковано в Вопрос-ответ

Як правильно розрахувати понижуючий коефіцієнт з ЄСВ в такій ситуації: за липень 2015 року було два працівника, у яких нарахована зарплата становить більше 20706 грн. При розрахунку коефіцієнта за липень 2015 року фонд оплати праці зменшено на суму зарплати інвалідів і розраховано коефіцієнт. Чи потрібно було при цьому розрахунку зменшувати фонд оплати праці на суму перевищення 20706 грн.?

Опубліковано в Вопрос-ответ

У вересні на підприємстві був мобілізований працівник. Який порядок відображення виплат такому працівнику у статистичній звітності та у звітах за формами Д4 і 1ДФ?

Опубліковано в Статья

Как получить компенсацию половины ЕСВ работодателю, создававшему в течение 12 месяцев новые рабочие места, и можно ли уже подавать заявление на компенсацию?

Опубліковано в Вопрос-ответ

Если работник получал в нескольких месяцах отчетного года доходы от двух и более агентов, сумма которых превышала 10 минзарплат, обязан ли он подавать декларацию об имущественном состоянии и доходах?

Опубліковано в Вопрос-ответ

Чи правомірно центр зайнятості відмовляє в реєстрації трудового договору між фізичною особою – підприємцем та працівником на підставі того, що звіт за формою № 3-ПН щодо цієї вакансії не подавався?

Опубліковано в Вопрос-ответ

На предприятии есть несколько сотрудников, занятых на полставки. Им выплачивается зарплата ниже минимального размера. Представители налоговой службы требуют подтверждения того, что эти работники действительно заняты не полностью. Обязано ли предприятие выполнять такие требования? Если да, то какими документами это предусмотрено?

Опубліковано в Вопрос-ответ

Чи обов'язково нараховувати заробітну плату власнику (засновнику) підприємства, якщо він не оформлений за трудовою угодою, але фактично виконує обов'язки директора, а також у випадку повної зупинки діяльності підприємства?

Опубліковано в Вопрос-ответ

Як оподатковується ПДФО та соцвнесками надбавка за роз'їзний характер роботи?

Опубліковано в Вопрос-ответ

За счет начисленной, но не выплаченной заработной платы производится погашение ссуды работника. Как в данном случае быть с НДФЛ?

Опубліковано в Вопрос-ответ

С физлицом был составлен договор подряда на выполнение офисных электротехнических работ сроком на один год. Налоговики квалифицировали такой договор как трудовой и составили протокол об админштрафе по ст. 163 КоАП исходя из того, что для заработной платы по трудовому договору база налогообложения другая. Имеет ли право налоговая инспекция самостоятельно определять договор подряда как трудовой и таким образом применять упомянутый штраф? Если да, то в каких случаях?

Опубліковано в Вопрос-ответ

Какая ответственность предусмотрена для юридических лиц и физлиц-предпринимателей за выплату наемным работникам заработной платы в размере ниже минимального (в том числе при неполной занятости), а также за незаключение с наемными работниками трудового договора?

Опубліковано в Статья

При начислении зарплаты за март бухгалтер допустил арифметическую ошибку, в результате чего сотруднику была выплачена зарплата в двойном размере. Может ли предприятие в следующем месяце удержать излишне выплаченную сумму (в т. ч. за счет невыплаты аванса)? Как оформить такое удержание в следующем месяце? Необходимо ли письменное согласие работника на удержание? Как быть, если работник будет возражать против удержания излишне выплаченных сумм?

Опубліковано в Вопрос-ответ
Сторінка 1 із 2