Відпускні демобілізованому

Вівторок, 08 грудня 2015
Переглядів: 8414
Будьте внимательны: в законодательство могли быть внесены изменения! В этой статье приведены ссылки на законодательство, актуальное на сентябрь 2015 г.

Працівник призваний 4.09.2014 р. На дату мобілізації його оклад і середній заробіток становили 4000 грн. Компенсації середнього заробітку з державного бюджету у 2014 році не було. З 1.01.2015 р. посадовий оклад працівника згідно з штатним розписом збільшено до 5000 грн. З січня по серпень 2015 року працівнику щомісяця виплачувався середній заробіток у сумі 4000, котрий був компенсований з бюджету, а також з власних коштів за цей період працівнику щомісяця виплачувалася різниця в 1000 грн. (з якої утримувалися всі податки) між його окладом на 1.01.2015 та середнім заробітком. Працівник був демобілізований 14.09.2015 і з 15.09.2015 хоче піти у відпустку на 24 календарні дні. Який період, а також який саме дохід і яку кількість днів потрібно брати для розрахунку відпускних?

Згідно абз. 1 п. 3 Постанови КМУ "Про затвердження Порядку обчислення середньої заробітної плати" від 08.02.1995 р. № 100 (далі — Порядок № 100) при обчисленні середньої заробітної плати у всіх випадках її збереження включаються: основна заробітна плата; доплати і надбавки; виробничі премії та премії за економію конкретних видів палива, електроенергії і теплової енергії; винагорода за підсумками річної роботи та вислугу років тощо.

За працівниками, призваними на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період зберігаються місце роботи, посада і компенсується із бюджету середній заробіток на підприємстві, в якому вони працювали на час призову (ст. 119 КзпП).

Згідно абз. 4 п. 3 Порядку № 100 при обчисленні середньої заробітної плати для оплати за час щорічної відпустки до фактичного заробітку включаються виплати за час, протягом якого працівнику зберігається середній заробіток (за час попередньої щорічної відпустки, виконання державних і громадських обов'язків, службового відрядження тощо), та допомога у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю.

Згідно п. 2 ст. 9 Закону України “Про відпустки” від 15.11.1996 р. №504/96-ВР до стажу роботи, що дає право на щорічну основну відпустку зараховуються час, коли працівник фактично не працював, але за ним згідно з законодавством зберігалися місце роботи (посада) та заробітна плата повністю або частково. Тобто період мобілізації враховується в стаж, що дає право на відпустку. Після демобілізації працівник має право отримати на підприємстві, де він працював на час призову, щорічну відпустку за період військової служби.

Обчислення середньої заробітної плати для оплати часу щорічної відпустки провадиться виходячи з виплат за останні 12 календарних місяців роботи, що передують місяцю надання відпустки (п. 2 Порядку №100).

Таким чином, враховуючи вищевикладене, при розрахунку відпускних враховується середній заробіток, який компенсується з бюджету, а також 1000 грн. окладу, що виплачується за рахунок підприємства, за останні перед наданням відпустки 12 місяців. Цей сумарний дохід ділиться на відповідну кількість календарних днів року за винятком святкових і неробочих днів, встановлених законодавством (п. 7 Порядку №100). Одержаний результат перемножується на число календарних днів відпустки.

Стосовно того, що середній заробіток мобілізованого має бути включений до розрахунку, йдеться у листі Мінсоцполітики від 22.06.2015 р. № 802/13/84-15.

Таким чином, для розрахунку відпускних, працівнику, який іде у відпустку наступного дня після демобілізації, враховується середній заробіток, що компенсується з бюджету, а також 1000 грн. окладу, що виплачується за рахунок підприємства за останні перед наданням відпустки 12 місяців, сумарний дохід ділиться на відповідну кількість календарних днів року чи меншого відпрацьованого періоду (за винятком святкових і неробочих днів, встановлених законодавством).

Ольга БуркунАудитор АФ «Курсор-Аудит»
Оцініть матеріал!:

Додати коментар