Деякі питання по заповненню спеціальної декларації з ПДВ (0121)

Понеділок, 06 червня 2016
Переглядів: 5892
Будьте внимательны: в законодательство могли быть внесены изменения! В этой статье приведены ссылки на законодательство, актуальное на март 2016 г.

Як відображається у спеціальній декларації з ПДВ (0121) податковий кредит, отриманий при закупівлі насіння, добрив, запчастин, ПММ, ветпрепаратів, енергоносіїв та ін. за рослинницьким та тваринницьким напрямами за січень 2016 року, при тому, що продукція рослинництва (після збору врожаю) та зерновідходи частково реалізуються, а частково використовуються як корми для тварин? Відсоток рослинницького напряму за додатком 9 в січні 2016 р. становить 10 %. Як переноситься від'ємне значення (ряд. 24 декларації 0121 за грудень 2015 р.) до декларації за січень 2016 р. та як розподілити його в додатку 10?

Відповідно до пп. 209.15.1 ПКУ у разі якщо товари/послуги, основні фонди, виготовлені та/або придбані, використовуються сільськогосподарським підприємством частково для:

– виробництва сільськогосподарських товарів/послуг, у тому числі зернових і технічних культур, та/або продукції тваринництва (декларація 0121);

– для інших товарів/послуг (декларація 0110),

то сума сплаченого (нарахованого) податкового кредиту розподіляється виходячи з питомої ваги вартості таких сільськогосподарських товарів/послуг у загальній вартості всіх товарів/послуг, поставлених за 12 попередніх послідовних звітних (податкових) періодів.

Тобто навіть коли підприємство усвідомлює, що, наприклад, пальне в подальшому може бути частково використане на вирощування сільгосппродукції (податкові зобов'язання з ПДВ будуть відображені у декларації 0121) та частково на транспортні послуги особам, які не є сільгосптоваровиробниками (юридичними особами) (податкові зобов'язання з ПДВ будуть відображені у декларації 0110), сума сплаченого (нарахованого) податкового кредиту звітного періоду (тобто періоду придбання такого пального) розподіляється виходячи з питомої ваги вартості такої сільгосппродукції в загальній вартості всіх товарів/послуг, поставлених за 12 попередніх послідовних звітних (податкових) періодів.

Такий розподіл відбувається в тому періоді, в якому здійснювалось відповідне придбання, а розподілені суми включаються до значень рядків 10 та 11 декларацій 0110 та 0121-0123 (пп. 1 п. 4 р. V Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість, затвердженого наказом МФУ від 28.01.2016 р. № 21, далі – Порядок № 21).

Звертаємо увагу, що Законом України від 24.12.2015 р. № 909-VIII з тексту пп. 209.15.1 ПКУ було виключено таку норму:

«У разі зміни напряму використання товарів/робіт, основних фондів платник податку проводить коригування податкового кредиту виходячи з вартості придбання товарів/послуг, балансової (залишкової) вартості основних фондів, що склалася станом на початок звітного (податкового) періоду, протягом якого здійснено зміну напряму використання».

 

При цьому пп. 4 п. 4 р. V Порядку № 21 передбачено, що у рядку 13 відображається коригування податкового кредиту, пов'язане з використанням раніше придбаних товарів/послуг, необоротних активів частково для виготовлення сільськогосподарськими підприємствами сільськогосподарських товарів/послуг, а частково для виготовлення інших товарів/послуг. Таке коригування проводиться, виходячи з балансової (залишкової) вартості необоротних активів та вартості залишків товарів, що використовуються чи підлягають використанню в сільськогосподарському виробництві, що склалися станом на початок звітного (податкового) періоду, відповідно до частки використання таких товарів/послуг, необоротних активів в операціях сільськогосподарського виробництва та в інших операціях (для сільськогосподарських підприємств, виходячи з питомої ваги вартості сільськогосподарських товарів/послуг, розрахованої відповідно до вимог пп. 209.15.1 Кодексу), в тому числі у разі зміни напряму використання товарів/послуг, необоротних активів.

Додаток 9 до декларації з ПДВ дійсно передбачає розрахунок в тому числі питомої ваги обсягів постачання товарів/послуг, що не належать до сільськогосподарських.

Таким чином, нова редакція ПКУ, на відміну від Порядку № 21, не передбачає переносу відповідної суми податкового кредиту між деклараціями з метою впорядкування податкового кредиту в періоді фактичного використання пального. Це також стосується використання (реалізації) основних засобів.

З цього питання в індивідуальній податковій консультації на запит платника ДФСУ у Харківській області в листі від 22.03.2016 р. № 1737/10/20-40-12-01-10 надана відповідь: оскільки оновлена форма декларації з ПДВ містить окремий рядок для коригування податкового кредиту між декларацією спеціального режиму оподаткування та загальною декларацією з ПДВ, а Порядок № 21 – відповідну норму щодо порядку його здійснення, то таке коригування відбувається шляхом перенесення відповідної суми податкового кредиту з податкової декларації з ПДВ 0121 до податкової декларації з ПДВ 0110.

Далі, пп. 209.15.1 ПКУ також передбачено таке.

У разі якщо товари/послуги, основні фонди, виготовлені та/або придбані, використовуються сільськогосподарським підприємством частково для виробництва:

– зернових культур і технічних культур,

– та/або частково для виробництва продукції тваринництва,

– та/або частково для інших сільськогосподарських товарів/послуг,

то сума сплаченого (нарахованого) податкового кредиту розподіляється виходячи з питомої ваги вартості таких зернових і технічних культур, продукції тваринництва та інших сільськогосподарських товарів/послуг у загальній вартості всіх сільськогосподарських товарів/послуг, поставлених за 12 попередніх послідовних звітних (податкових) періодів.

Тобто навіть коли підприємство усвідомлює, що, наприклад, насіння в подальшому може бути частково використане на вирощування сільгосппродукції (податкові зобов'язання з ПДВ будуть відображені у декларації 0121, напрям зернові та технічні культури) та частково як корми (податкові зобов'язання з ПДВ будуть відображені в декларації 0121, напрям інші чи тваринництво), сума сплаченого (нарахованого) податкового кредиту звітного періоду (тобто періоду придбання такого насіння) розподіляється виходячи з питомої ваги вартості таких зернових і технічних культур, продукції тваринництва та інших сільськогосподарських товарів/послуг у загальній вартості усіх сільськогосподарських товарів/послуг, поставлених за 12 попередніх послідовних звітних (податкових) періодів.

У вищезгаданому пп. 4 п. 4 р. V Порядку № 21 встановлено, що рядок 13 декларації 0121 дорівнює сумі значень рядків 8 таблиць 1-3 (ДС 10) (додаток 10).

Можна дійти висновку, що це передбачає саме коригування (перенесення) податкового кредиту за раніше придбаним насінням між таблицями додатка 10 у випадку фактичного використання культур рослинництва з метою використання їх як корми для тварин.

Слід також зауважити, що таке не передбачено ПКУ та погано прописано в Порядку № 21, а роз'яснень з цього питання немає.

Таким чином, пп. 209.15.1 ПКУ передбачає розподіл вхідного податкового кредиту тільки в періоді понесення витрат виходячи з питомої ваги, що розраховується в додатку 9 до декларації.

Тобто з урахуванням норм пп. 209.15.1 ПКУ передбачено пряме віднесення податкового кредиту за прямими витратами та пропорційний розподіл, виходячи з питомої ваги, що розраховується в додатку 9, податкового кредиту за непрямими витратами саме в періоді придбання товарів/послуг.

Звертаємо також увагу, що згідно з п. 209.6 ПКУ сільськогосподарським вважається підприємство, основною діяльністю якого є постачання вироблених (наданих) ним сільськогосподарських товарів (послуг) на власних або орендованих основних фондах, а також на давальницьких умовах, в якій питома вага вартості сільськогосподарських товарів/послуг становить не менш як 75 відсотків вартості всіх товарів/послуг, поставлених протягом попередніх 12 послідовних звітних податкових періодів сукупно.

При цьому у примітці до додатка 9 до декларації з ПДВ вказано, що для розрахунку питомої ваги треба застосовувати дані за дванадцять послідовних звітних (податкових) періодів сукупно (включаючи поточний).

У листі ДФСУ від 14.03.2016 р. № 8763/7/99-99-19-03-02-17 зазначено, що у випадку придбання/виготовлення сільськогосподарськими підприємствами товарів/послуг, основних фондів для їх одночасного використання частково для виробництва зернових і технічних культур та/або частково для виробництва продукції тваринництва, та/або частково для інших сільськогосподарських товарів/послуг, такі платники податку здійснюють розрахунок питомої ваги вартості таких зернових і технічних культур, продукції тваринництва та інших сільськогосподарських товарів/послуг у загальній вартості усіх сільськогосподарських товарів/послуг, поставлених за 12 попередніх послідовних звітних (податкових) періодів (без урахування поточного звітного (податкового) періоду) (пп. «а» пп. 209.15.1 ПКУ).

При цьому далі у листі зазначається, що розрахунок питомої ваги вартості кожного виду сільськогосподарських товарів/послуг у загальній вартості постачання усіх сільськогосподарських товарів/послуг здійснюється щомісячно у додатку 9 (ДС9) до податкової декларації з ПДВ, в якій відображаються результати діяльності в межах спеціального режиму оподаткування. З урахуванням значення розрахованої питомої ваги сума сплаченого (нарахованого) ПДВ при придбанні/виготовленні товарів/послуг, основних фондів відноситься до податкового кредиту за операціями із зерновими і технічними культурами та/або операціями з продукцією тваринництва, та/або операціями з іншими сільськогосподарськими товарами/послугами пропорційно до частки (питомої ваги), розрахованої у додатку 9 (ДС9) до податкової декларації з ПДВ із позначками «0121»-«0123». Для ведення податкового обліку за окремими видами сільськогосподарських операцій у складі податкової декларації з ПДВ із позначками «0121»-«0123» передбачено додаток 10 (ДС10). Розподіл суми податкового кредиту звітного періоду за видами сільськогосподарських операцій здійснюється у відповідних рядках таблиць 1, 2 та 3 додатка 10 (ДС10) до податкової декларації з ПДВ із позначками «0121»-«0123» виходячи з частки, розрахованої у додатку 9 (ДС9).

Висновку ДФСУ не зробила, таким чином, залишається незрозумілим, який відсоток питомої ваги використовувати в додатку 10 – з урахуванням чи без урахування поточного звітного (податкового) періоду.

Щодо відображення від'ємного значення попередніх звітних (податкових) періодів у цьому ж листі ДФСУ роз'яснює, що сума від'ємного значення попередніх звітних (податкових) періодів, зазначена у рядку 24 податкової декларації з ПДВ із позначками «0121»-«0123» за грудень 2015 року, розподіляється одноразово між рядками 11.1 таблиць 1, 2 та 3 додатка 10 (ДС10) виходячи з того, для використання в яких саме видах сільськогосподарської діяльності були придбані товари/послуги, за рахунок яких сформовано від'ємне значення з ПДВ за грудень 2015 року. Такий розподіл доцільно здійснити на підставі бухгалтерської довідки.

На нашу думку, таке значення можна відобразити у рядку 16.1 декларації 0121.

Ольга БуркунАудитор АФ «Курсор-Аудит»
Оцініть матеріал!:

Додати коментар