Нарахування відсотків за договором позики від нерезидента, строк дії якого закінчився

Середа, 20 квітня 2016
Переглядів: 6538
Будьте внимательны: в законодательство могли быть внесены изменения! В этой статье приведены ссылки на законодательство, актуальное на февраль 2016 г.

Договір позики з нерезидентом закінчився 31.12.2015 р. За умовами договору резидент-юрособа зобов'язаний повернути одноразово всю суму боргу та нараховані відсотки нерезиденту до закінчення строку дії договору (31.12.2015 р.). В січні 2016 року резидент не повернув позику і не сплатив відсотки за договором. Чи правомірно нараховувати надалі відсотки за позикою та відносити відповідні суми до складу витрат без пролонгації договору позики?

Відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.99 р. № 996-XIV підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи, які фіксують факти здійснення господарських операцій.

Для цілей оподаткування платники податків зобов'язані вести облік доходів, витрат та інших показників, пов'язаних з визначенням об'єктів оподаткування та/або податкових зобов'язань, на підставі первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів, пов'язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів, ведення яких передбачено законодавством (п. 44.1 ПКУ).

При проведенні в бухгалтерському обліку операцій з обслуговування позики від нерезидента первинним документом є зареєстрований відповідно до вимог законодавства договір про надання позики, в якому, зокрема, встановлюються сума, валюта, строк позики, розмір процентної ставки, комісій, неустойки, інших встановлених цим договором платежів, у тому числі тих, що є санкціями за неналежне виконання договору, що впливають на розмір виплат за користування позикою (п. 1.11 Положення про порядок отримання резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів і надання резидентами позик в іноземній валюті нерезидентам, затвердженого постановою НБУ від 17.06.2004 р. № 270 (далі – Положення № 270). Після закінчення строку договір, на нашу думку, не може вважатися первинним документом, на підставі якого можуть нараховуватися проценти за користування позикою.

Відповідно до п. 2.1 Положення № 270 зміни, які стосуються сторін зареєстрованого договору, суми, валюти, строку кредиту, розміру процентної ставки, комісій, неустойки, інших встановлених цим договором платежів, у тому числі тих, що є санкціями за неналежне виконання договору, що впливають на розмір виплат за користування кредитом, потребують реєстрації в Національному банку відповідних змін до договору в порядку, установленому для реєстрації договору.

Таким чином, для продовження можливості нарахування в бухгалтерському обліку процентів за користування позикою після закінчення дії договору позики, резиденту – юридичній особі, на нашу думку, необхідно укласти з нерезидентом-позикодавцем додаткову угоду (зміни до договору позики) та зареєструвати її в Національному банку України.

Ольга БуркунАудитор АФ «Курсор-Аудит»
Оцініть матеріал!:

Додати коментар