Пунктом 2.3 Положення про ведення касових операцій у національній валюті України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 15.12.2004 р. № 637 (далі – Положення № 637), встановлено, що підприємства (підприємці) мають право здійснювати розрахунки готівкою між собою та/або з фізичними особами протягом одного дня за одним або кількома платіжними документами в межах граничних сум розрахунків готівкою...

Опубліковано в Статья

Відповідальність за порушення касової дисципліни в чинному законодавстві представлена у вигляді адміністративної відповідальності посадових осіб суб'єкта господарювання та фінансової відповідальності суб'єктів господарювання. Ця відповідальність визначена за порушення граничної суми розрахунків готівкою, встановлених постановою КМУ від 06.06.2013 р. № 210 (далі – Постанова № 210), – згідно із ст. 16315 «Порушення порядку проведення готівкових розрахунків та розрахунків з використанням електронних платіжних засобів за товари (послуги)» КпАП та за порушення норм з регулювання обігу готівки – згідно з Указом Президента України «Про застосування штрафних санкцій за порушення норм з регулювання обігу готівки» від 12.06.95 р. № 436/95 (далі – Указ № 436).

Опубліковано в Статья
Вівторок, 17 грудня 2013 16:49

Ежедневная отчетность по РРО

Чем грозит субъекту хозяйствования игнорирование с 01.01.2013 г. требований Закона об РРО в части ежедневного представления отчетности по РРО в налоговую службу?

Опубліковано в Вопрос-ответ

Считается ли принятой налоговая декларация, отправленная заказным письмом с уведомлением о вручении, которое вернулось к отправителю с отметкой об истечении срока хранения?

Опубліковано в Вопрос-ответ

В бухгалтерии хранится информация о клиентах-физлицах, а в кадровом отделе – о работниках. Распространяются ли требования Закона о защите персональных данных на такую информацию?

Опубліковано в Вопрос-ответ

При якій кількості працівників у штаті підприємства необхідно вводити посаду відповідального за охорону праці? Чи передбачена відповідальність за відсутність такої посади?

Опубліковано в Вопрос-ответ

Чи передбачена відповідальність за втрату книги обліку трудових книжок чи за порушення правил її ведення?

Опубліковано в Вопрос-ответ

У статті проаналізовано ситуацію, коли на підприємстві відбувається зміна головних бухгалтерів. Ключове питання – хто і за що має відповідати.
Отже, розглянемо конкретний приклад. У вересні на роботу був прийнятий новий головний бухгалтер, а вже на початку жовтня на підприємстві почалася планова податкова перевірка. Чи відповідає новий бухгалтер за відомості, вказані в декларації на прибуток за 9 місяців, а також у деклараціях з ПДВ за липень та вересень (з від'ємним значенням минулих періодів)? Чи несе відповідальність новий бухгалтер за неподання платіжних доручень на сплату податків у серпні, а також за неперерахування ПДФО при виплаті заробітної плати за серпень? До кого у зазначених випадках застосовуються адміністративні штрафи – до попереднього чи до нового головного бухгалтера?

Опубліковано в Статья

Какая ответственность предусмотрена для юридических лиц и физлиц-предпринимателей за выплату наемным работникам заработной платы в размере ниже минимального (в том числе при неполной занятости), а также за незаключение с наемными работниками трудового договора?

Опубліковано в Статья

В соответствии с п. 6 Порядка выдачи Свидетельства об уплате единого налога свидетельство необходимо вернуть в налоговую в течение 5 дней по истечении срока его действия. Как быть если свидетельства за 2007 и 2008 годы остались невозвращенными и какие санкции за это могут быть применены к частному предпринимателю?

Опубліковано в Вопрос-ответ