Дооцінка сільськогосподарської продукції

Будьте внимательны: в законодательство могли быть внесены изменения! В этой статье приведены ссылки на законодательство, актуальное на июнь 2018 г.

Підприємство на дату річного балансу, тобто на 31.12.2016, дооцінило залишки с/г продукції до справедливої вартості, застосувавши середньозважені біржові ціни на зернові й олійні культури. Таким чином, на рахунку 2711 – залишки с/г продукції за фактичною собівартістю плюс дооцінка. Чи повинна ціна реалізації та база оподаткування ПДВ бути не нижче, ніж склалася на балансі підприємства (разом з дооцінкою чи тільки стосовно собівартості) у разі реалізації залишків продукції власного виробництва в поточному році

Для відповіді на це запитання треба розрізнити поняття "ціна реалізації" та "база оподаткування ПДВ".

Ціна реалізації визначається відповідно до норм Цивільного кодексу України. Зокрема, згідно зі ст. 632 ЦКУ ціна в договорі встановлюється за домовленістю сторін. У випадках, встановлених законом, застосовуються ціни (тарифи, ставки тощо), які встановлюються або регулюються уповноваженими органами державної влади або органами місцевого самоврядування.

Як для вашого підприємства, так і для вашої продукції ціни не регулюються жодними законами, тому ціна встановлюється на договірних засадах.

Щодо ПДВ, то відповідно до ст. 188.1 ПКУ база оподаткування операцій з постачання товарів/послуг визначається виходячи з їх договірної вартості з урахуванням загальнодержавних податків та зборів (крім акцизного податку на реалізацію суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів, збору на обов'язкове державне пенсійне страхування, що справляється з вартості послуг стільникового рухомого зв'язку, податку на додану вартість та акцизного податку на спирт етиловий, що використовується виробниками – суб'єктами господарювання для виробництва лікарських засобів, у тому числі компонентів крові і вироблених з них препаратів (крім лікарських засобів у вигляді бальзамів та еліксирів).

При цьому база оподаткування операцій з постачання товарів/послуг не може бути нижче ціни придбання таких товарів/послуг, база оподаткування операцій з постачання самостійно виготовлених товарів/послуг не може бути нижче звичайних цін, а база оподаткування операцій з постачання необоротних активів не може бути нижче балансової (залишкової) вартості за даними бухгалтерського обліку, що склалася станом на початок звітного (податкового) періоду, протягом якого здійснюються такі операції (у разі відсутності обліку необоротних активів – виходячи із звичайної ціни).

Згідно з п. 14.1.71 ПКУ звичайна ціна – ціна товарів (робіт, послуг), визначена сторонами договору, якщо інше не встановлено цим Кодексом. Якщо не доведено зворотне, вважається, що така звичайна ціна відповідає рівню ринкових цін.

Відповідно до п. 14.1.219 ПКУ ринкова ціна – ціна, за якою товари (роботи, послуги) передаються іншому власнику за умови, що продавець бажає передати такі товари (роботи, послуги), а покупець бажає їх отримати на добровільній основі, обидві сторони є взаємно незалежними юридично та фактично, володіють достатньою інформацією про такі товари (роботи, послуги), а також ціни, які склалися на ринку ідентичних (а за їх відсутності – однорідних) товарів (робіт, послуг) у порівняних економічних (комерційних) умовах.

Згідно з П(С)БО 30 "Біологічні активи" поточні біологічні активи – це біологічні активи, здатні давати сільськогосподарську продукцію та/або додаткові біологічні активи, приносити в інший спосіб економічні вигоди протягом періоду, що не перевищує 12 місяців, а також тварини на вирощуванні та відгодівлі.

Пунктом 10 П(С)БО 30 передбачено, що біологічні активи відображаються на дату проміжного й річного балансу за справедливою вартістю, зменшеною на очікувані витрати на місці продажу, якщо можливо достовірно визначити справедливу ціну поточних біологічних активів, тобто продукції рослинництва. Якщо достовірна оцінка неможлива, згідно з п. 11 П(С)БО 30 підприємство може не дооцінювати поточні біологічні активи.

При цьому справедлива вартість – це сума, за якою можна продати актив або оплатити зобов'язання за звичайних умов на певну дату (п. 4 П(С)БО 19).

Тобто, по суті, поняття "ринкова ціна" в ПКУ є близьким до поняття "справедлива вартість" із П(С)БО 19.

Тому, якщо підприємство відповідно до встановленого в наказі про облікову політику порядку визначає справедливу вартість поточних біологічних активів на дату балансу, в подальшому воно може визначати ціну реалізації в договорі, але для цілей оподаткування ПДВ можуть виникнути додаткові податкові зобов'язання згідно з п. 188.1 ПКУ, якщо підприємство не обґрунтує рівень звичайних цін на дату реалізації.

На нашу думку, одним із таких обґрунтувань може бути довідка про середньозважені біржові ціни на зернові й олійні культури на дату реалізації.

Ольга БуркунАудитор АФ «Курсор-Аудит»
Rate this post:

Add comment