Взаємодія та оподаткування неприбуткових організацій і волонтерів

Будьте внимательны: в законодательство могли быть внесены изменения! В этой статье приведены ссылки на законодательство, актуальное на апрель 2015 г.

Який механізм взаємодії та порядок оподаткування неприбуткових організацій і волонтерів?

З 01.04.2015 р. набрав чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо волонтерської діяльності» від 05.03.2015 р. № 246-VIII, яким внесено зміни до Закону України «Про волонтерську діяльність» від 19.04.2011 р. № 3236-VI (далі – Закон № 3236).

Згідно із ст. 1 оновленого Закону № 3236 волонтерська діяльність – добровільна, соціально спрямована, неприбуткова діяльність, що здійснюється волонтерами шляхом надання волонтерської допомоги. Волонтерська діяльність є формою благодійної діяльності.

Тепер волонтерська діяльність здійснюється, в тому числі, за такими напрямами:

• надання допомоги громадянам, які постраждали внаслідок надзвичайної ситуації техногенного чи природного характеру, дії особливого періоду, правових режимів надзвичайного чи воєнного стану, проведення антитерористичної операції, у результаті соціальних конфліктів, нещасних випадків, а також жертвам злочинів, біженцям, внутрішньо переміщеним особам;

• надання волонтерської допомоги Збройним Силам України, іншим військовим формуванням, правоохоронним органам, органам державної влади під час дії особливого періоду, правових режимів надзвичайного чи воєнного стану, проведення антитерористичної операції.

Законом також передбачено державне регулювання волонтерської діяльності. При цьому ст. 4 Закону № 3236 передбачено доступ до інформації про волонтерську діяльність: органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування сприяють поширенню інформації про організації та установи, що залучають до своєї діяльності волонтерів (їх місцезнаходження, поштову адресу, номери засобів зв'язку, а також, за наявності, адреси офіційного веб-сайту в мережі Інтернет та електронної пошти), перелік фізичних осіб (у разі їх письмової згоди відповідно до закону), організацій та установ, які потребують волонтерської допомоги, шляхом розміщення відповідної інформації на своїх веб-сайтах у мережі Інтернет і місцевих засобах масової інформації.

Залучати волонтерів до своєї діяльності можуть організації та установи, які є неприбутковими. Статтею 5 Закону № 3236 визначено права та обов'язки організацій та установ, що залучають до своєї діяльності волонтерів.

Волонтер – фізична особа, яка добровільно здійснює соціально спрямовану неприбуткову діяльність шляхом надання волонтерської допомоги. Права та обов'язки волонтерів наведені у ст. 7 Закону № 3236. Волонтери надають волонтерську допомогу на базі організації чи установи, що залучає до своєї діяльності волонтерів, на підставі договору про провадження волонтерської діяльності, укладеного з такою організацією чи установою, або без такого договору. Волонтери також можуть надавати волонтерську допомогу індивідуально, при цьому вони зобов'язані повідомляти отримувачів волонтерської допомоги про те, що вони не співпрацюють з організаціями та установами, що залучають до своєї діяльності волонтерів. Волонтери не можуть надавати волонтерську допомогу індивідуально за напрямами, визначеними абз. 7 і 8 ч. 3 ст. 1 Закону № 3236.

Згідно із ст. 9 Закону № 3236 договір про провадження волонтерської діяльності обов'язково укладається:

• у разі надання волонтерської допомоги за напрямами, визначеними абз. 7 і 8 ч. 3 ст. 1 Закону № 3236, в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;

• за бажанням волонтера або його законного представника, якщо волонтер є особою віком від 14 до 18 років.

Хоча Законом № 3236 прямо не передбачені ані реєстр, ані який-небудь державний облік волонтерів, МФУ своїм наказом від 30.10.2014 р. № 1089 затвердив 

Порядок формування та ведення Реєстру волонтерів антитерористичної операції. Саме включення волонтерів до реєстру дає можливість отримувачам допомоги від волонтерів та безпосередньо волонтерам скористатись пільгами, передбаченими пп. 165.1.54 ПКУ. Слід також враховувати, що сума (вартість) зазначеної у пп. 165.1.54 ПКУ благодійної допомоги, що не включається до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платників податку, визначається згідно з пп. 170.7.8 ПКУ.

Що стосується оподаткування організацій та установ, які залучають до своєї діяльності волонтерів, то згідно з п. 133.1 ПКУ платниками податку на прибуток – резидентами є суб'єкти господарювання – юридичні особи, які провадять господарську діяльність як на території України, так і за її межами, крім громадських об'єднань, політичних партій, релігійних, благодійних організацій, об'єднань співвласників багатоквартирного будинку, асоціацій власників жилих будинків, житлово-будівельних кооперативів, пенсійних фондів, метою яких не може бути одержання і розподіл прибутку серед засновників, членів органів управління, інших пов'язаних з ними осіб, а також серед працівників таких організацій.

З метою оподаткування центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, веде реєстр всіх установ та організацій, які зазначені у пп. 1 та 2 п. 133.1.1 ПКУ. Згадані установи та організації не є платниками податку на прибуток лише після внесення їх до Реєстру неприбуткових організацій та установ контролюючими органами в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.

На сьогодні є чинним Положення про Реєстр неприбуткових установ та організацій, затверджене наказом МФУ від 24.01.2013 р. № 37 (далі – Наказ № 37). Як визначається у відповіді, розміщеній в ресурсі «ЗІР», згідно з п. 9 розд. II «Прикінцеві положення» Закону України від 28.12.2014 р. № 71-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи», який набрав чинності з 01.01.2015 р., положення Наказу № 37 протягом трьох місяців з дня набрання чинності Законом № 71 повинні бути приведені у відповідність до цього Закону.

У листі від 02.03.2015 р. № 7023/7/99-99-19-02-02-17 та роз'ясненні від 06.03.2015 р. ДФСУ зазначає, що до внесення змін до Наказу № 37 організації зі статусом юридичної особи, які станом на 31.12.2014 р. внесені до Реєстру та відповідають умовам, визначеним пп. 133.1.1 ПКУ, продовжують користуватися статусом неприбутковості та не є платниками податку на прибуток. Тобто благодійні організації, створені після 01.01.2015 р., на нашу думку, можуть бути включені до Реєстру неприбуткових установ та організацій згідно з нормами Наказу № 37.

Ольга БуркунАудитор АФ «Курсор-Аудит»
Оцініть матеріал!:

Додати коментар