Чи є причиною для припинення виплати допомоги по безробіттю надання фізичній особі нецільової благодійної допомоги?

Понеділок, 05 січня 2015
Переглядів: 3992
Будьте внимательны: в законодательство могли быть внесены изменения! В этой статье приведены ссылки на законодательство, актуальное на декабрь 2014 г.

Чи буде причиною для припинення виплати допомоги по безробіттю надання фізичній особі нецільової благодійної допомоги?

Відповідно до положень ст. 31 Закону України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» від 02.03.2000 р. № 1533-ІІІ (далі – Закон № 1533) виплата допомоги по безробіттю припиняється у разі:

– працевлаштування безробітного;

– поновлення безробітного на роботі за рішенням суду;

– вступу до навчального закладу на навчання з відривом від виробництва;

– відрахування із навчального закладу;

– призову на строкову військову або альтернативну (невійськову) службу;

– набрання законної сили вироком суду про позбавлення волі безробітного або направлення його за рішенням суду на примусове лікування;

– призначення чи отримання права на призначення пенсії за віком, у тому числі на пільгових умовах, пенсії за вислугу років або досягнення особою встановленого законом пенсійного віку;

– призначення виплати на підставі документів, що містять неправдиві відомості;

– подання письмової заяви про бажання здійснювати догляд за дитиною до досягнення нею трирічного віку;

– подання письмової заяви про відмову від послуг державної служби зайнятості;

– зміни місця проживання;

– закінчення строку їх виплати;

– зняття з обліку за невідвідування без поважних причин державної служби зайнятості 30 і більше календарних днів;

– відмови безробітного від двох пропозицій підходящої роботи або від двох пропозицій проходження професійної підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації за направленням державної служби зайнятості, у тому числі осіб, які вперше шукають роботу та не мають професії (спеціальності);

– відмови від роботи за спеціальністю, професією, набутою після професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації за направленням державної служби зайнятості;

– смерті безробітного.

Крім того, тривалість виплати допомоги по безробіттю, матеріальної допомоги у період професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації скорочується на строк до 90 календарних днів у разі, зокрема, приховування відомостей про працевлаштування на тимчасову роботу (у тому числі за межами України) або здійснення іншої діяльності за винагороду в період одержання допомоги по безробіттю.

Такі ж умови для припинення та скорочення тривалості виплат допомоги по безробіттю викладені і в Порядку надання допомоги по безробіттю, у тому числі одноразової її виплати для організації безробітними підприємницької діяльності, затвердженому наказом Мінсоцполітики від 20.11.2000 р. № 307.

Таким чином, надання фізичній особі нецільової благодійної допомоги не є причиною для припинення виплати допомоги по безробіттю, оскільки така виплата відсутня в переліку причин, наведених у ст. 31 Закону № 1533. Крім того, така виплата не є винагородою за працю.

Відповідно до пп. 170.7.3 ПКУ не включається до оподатковуваного доходу сума нецільової благодійної допомоги, у тому числі матеріальної, що надається резидентами – юридичними або фізичними особами на користь платника податку протягом звітного податкового року сукупно у розмірі, що не перевищує суми граничного розміру доходу, визначеного згідно з абз. 1 пп. 169.4.1 ПКУ, встановленого на 1 січня такого року. Тобто така допомога не обкладається податком на доходи фізичних осіб.

Ольга БуркунАудитор АФ «Курсор-Аудит»
Оцініть матеріал!:

Додати коментар