Передача основних засобів в рахунок заборгованості засновнику

Середа, 01 липня 2015
Переглядів: 8047
Будьте внимательны: в законодательство могли быть внесены изменения! В этой статье приведены ссылки на законодательство, актуальное на февраль 2015 г.

Один із засновників фірми у формі ТОВ на загальній системі оподаткування виходить із складу засновників. На балансі фірми є заборгованість цьому засновнику. Юридична особа хоче розрахуватись з засновником шляхом передачі основних засобів (будівель) в рахунок погашення боргу, оскільки грошових коштів фірма не має. Які податки платить юридична особа? Які платить фізична особа?

Згідно ст. 599 ЦКУ зобов'язання припиняється виконанням, проведеним належним чином. За домовленістю сторін таке виконання може бути здійснено шляхом передачі основних засобів (будівель). Припустимо, що сторони дійшли згоди, що вартість майна, яке передається в рахунок погашення боргу, з урахуванням ПДВ, дорівнює сумі боргу.

Передача основних засобів (будівель) є об'єктом оподаткування з податку на прибуток та ПДВ. Факт, що кредитор підприємства до його виходу з товариства є пов'язаною особою з платником податку, якщо він є резидентом України, з 01.01.2015 р. не має значення. Якщо такий засновник є нерезидентом, треба проаналізувати операцію на застосовування норм ст. 39 ПКУ. Також домовленість щодо погашення боргу може бути досягнута і після виходу засновника з товариства, коли такий засновник вже не буде пов'язаною особою з підприємством.

Згідно п. 134.1 ПКУ об'єктом оподаткування є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень цього розділу. Коригування застосовують платники, у яких річний дохід від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначений за правилами бухгалтерського обліку за останній річний звітний (податковий) період перевищує двадцять мільйонів гривень. Різниці, які виникають при нарахуванні амортизації необоротних активів, перелічені у ст. 138 ПКУ.

При цьому для операцій з основними засобами для всіх платників податку слід також мати на увазі норму, викладену у п. 11 підрозд. 4 Перехідних положень ПКУ: при розрахунку амортизації основних засобів та нематеріальних активів відповідно до п. 138.3 ПКУ балансова вартість основних засобів та нематеріальних активів станом на 1 січня 2015 року має дорівнювати балансовій вартості таких активів, що визначена станом на 31 грудня 2014 року відповідно до статей 144 - 146 та 148 розділу III цього Кодексу у редакції, що діяла до 1 січня 2015 року.

Як відомо, суми амортизації впливають на визначення балансової вартості необоротних активів. Згідно правил бухгалтерського обліку дохід від реалізації необоротних активів включається до складу доходів, а до складу витрат відноситься залишкова (балансова) вартість таких активів.

Що стосується оподаткування ПДВ, слід відзначити, що з 01.01.2015 р. згідно п. 188.1 ПКУ база оподаткування операцій з постачання необоротних активів не може бути нижче балансової (залишкової) вартості за даними бухгалтерського обліку, що склалася станом на початок звітного (податкового) періоду, протягом якого здійснюються такі операції (у разі відсутності обліку необоротних активів - виходячи із звичайної ціни). Нагадаємо, що для неконтрольованих операцій звичайна ціна визначається згідно п. 14.1.71 ПКУ.

Для цілей оподаткування фізичної особи слід враховувати норми пп. е) п. 164.2.17 ПКУ: загальний оподатковуваний дохід фізичної особи складається в тому числі з доходів, отриманих платником податку як додаткове благо - вартості безоплатно отриманих товарів (робіт, послуг), визначеної за правилами звичайної ціни, а також суми знижки звичайної ціни (вартості) товарів (робіт, послуг), індивідуально призначеної для такого платника податку, крім сум, зазначених у п. 165.1.53 ПКУ. Якщо додаткові блага надаються у негрошовій формі, сума податку об'єкта оподаткування обчислюється за правилами, визначеними пунктом 164.5 цієї статті. Тобто у випадку, коли балансова вартість об'єкту необоротних активів, що передається, перевищує договірну (сума боргу), у фізичної особи виникає об'єкт оподаткування з ПДФО.

Таким чином, для фірми у формі ТОВ на загальній системі оподаткування передача основних засобів (будівель) є об'єктом оподаткування з податку на прибуток та ПДВ. Для фізичної особи об'єкт оподаткування виникає у випадку, коли балансова вартість об'єкту необоротних активів, що передається, перевищує договірну (сума боргу).

Ольга БуркунАудитор АФ «Курсор-Аудит»
Оцініть матеріал!:

Додати коментар