Авансові внески при виплаті дивідендів

П'ятниця, 31 жовтня 2014
Переглядів: 4609
Будьте внимательны: в законодательство могли быть внесены изменения! В этой статье приведены ссылки на законодательство, актуальное на октябрь 2014 г.

У вересні 2014 року наше підприємство вперше нарахувало дивіденди учасникам. Як сплачувати авансові внески при виплаті дивідендів, якщо у підприємства є три філії у різних містах? Чи потрібно загальну суму авансового внеску розподіляти між філіями і якщо так, то в якому співвідношенні? Чи можна використовувати співвідношення витрат кожної з філій та підприємства в цілому, застосовуючи розрахунок за формою № 39 за попередній рік? Як бути, якщо за результатами 2014 року співвідношення буде іншим? Як в такому випадку заповнювати розрахунок за формою № 39 за 2014 рік?

Зазвичай питання виникають, коли норми законодавчого чи іншого документа з оподаткування не містять прямих вказівок про порядок нарахування чи відображення у податковій звітності сум податків та внесків.

Тема цієї консультації – це приклад такого непорозуміння. Спробуємо знайти відповідь з урахуванням того, що наказ Міндоходів від 30.12.2013 р. № 872, яким затверджено чинну на сьогодні Декларацію з податку на прибуток (як і всі її попередні редакції) (далі – Декларація), не містить текстової частини про порядок заповнення вказаної декларації. Податківці зазначають, що порядок заповнення закладений безпосередньо у формах та таблицях Декларації. Те саме стосується й наказу Міндоходів від 28.01.2013 р. № 39, яким затверджено Розрахунок податкових зобов'язань щодо сплати консолідованого податку на прибуток (далі – Розрахунок).

Насамперед слід нагадати, що нормами пп. 153.3.5 ПКУ передбачено випадки, коли авансовий внесок, встановлений пп. 153.3.2 ПКУ, не справляється.

Відповідно до п. 152.4 ПКУ у разі якщо платник податку, який прийняв рішення про сплату консолідованого податку, сплачує авансовий внесок з податку згідно з пп. 153.3.2 ПКУ, такий авансовий внесок сплачується за місцезнаходженням юридичної особи та її відокремлених підрозділів пропорційно питомій вазі суми витрат відокремлених підрозділів, що враховуються при обчисленні об'єкта оподаткування відповідно до положень розділу ІІІ Кодексу, в загальній сумі таких витрат цього платника податку, визначених в останній податковій звітності, поданій таким платником податку.

Тобто для розподілу сум авансового внеску з податку на прибуток при виплаті дивідендів підприємству слід керуватися даними Розрахунку за 2013 рік (рядок 02). При цьому ПКУ не передбачає будь-яких коригувань при зміні співвідношення суми витрат відокремлених підрозділів у Декларації за звітний рік.

У Розрахунку сума авансового внеску з податку на прибуток при виплаті дивідендів, що має бути сплачена у звітному (податковому) періоді консолідованим платником податку на прибуток, відображається у рядку 9 Розрахунку.

Але слід звернути увагу на те, що розрахунок авансового внеску з податку на прибуток при виплаті дивідендів (розділ другий Розрахунку) має примітку 4 щодо того, що він здійснюється згідно з пп. 153.3.2 та п. 152.4 ПКУ. Таким чином, маємо висновок: при визначенні суми у рядку 10 Розрахунку (сума авансового внеску з податку на прибуток при виплаті дивідендів, що має бути сплачена у звітному (податковому) періоді за місцезнаходженням відокремленого підрозділу платника консолідованого податку на прибуток), де наведена формула (рядок 09 х рядок 02), треба застосовувати значення рядка 09 Розрахунку за звітний рік (2014), а значення рядка 02 – за попередній рік (2013) згідно з вимогами п. 152.4 ПКУ.

Сума авансового внеску з податку на прибуток при виплаті дивідендів, нарахована за результатами останнього календарного кварталу звітного (податкового) періоду, що має бути сплачена за місцезнаходженням відокремленого підрозділу платника консолідованого податку на прибуток, відображається у рядку 12 Розрахунку.

Інформація щодо суми авансового внеску у зв'язку з виплатою дивідендів (прирівняних до них платежів), що має бути сплачена у звітному (податковому) періоді за місцезнаходженням юридичної особи – платника консолідованого податку, та яка відображається у рядку 5.1 додатка АВ до Декларації (переноситься до рядка 20 Декларації), має бути визначена з урахуванням суми, що наведена у рядку 12 Розрахунку.

Що ж стосується частини податку на прибуток, за вирахуванням авансового внеску при виплаті дивідендів (один із випадків, коли сума авансового внеску з податку на прибуток при виплаті дивідендів менша за розмір нарахованого податку на прибуток у звітному періоді), то вона підлягає розподілу пропорційно питомій вазі суми витрат відокремлених підрозділів звітного періоду та визначається шляхом заповнення додатка ЗП до Декларації, бо в таблиці 2 цього додатка нарахована сума податку (графа 5 рядка А) визначається як сума рядків 10, 11 та 12 Декларації, зменшена на суму рядків 13.1, 13.5.1 та 13.6 таблиці 1 додатка ЗП. Тобто зменшення відбувається в тому числі на суму нарахованого авансового внеску у зв'язку з виплатою дивідендів (прирівняних до них платежів) за місцезнаходженням юридичної особи (в частині суми, що відноситься на зменшення нарахованої суми податку юридичної особи в поточному звітному (податковому) періоді, – рядок 13.5.1), про що вказано у примітці 5 до графи 5 таблиці 2 додатка ЗП.

Ольга БуркунАудитор АФ «Курсор-Аудит»
Оцініть матеріал!:

Додати коментар