Оскарження рішень Пенсійного фонду про донарахування сум недоїмки та штрафних санкцій

Вівторок, 14 жовтня 2008
Переглядів: 26824
Будьте внимательны: в законодательство могли быть внесены изменения! В этой статье приведены ссылки на законодательство, актуальное на июль 2008 г.

Основним нормативним документом, який регулює правовідносини у системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування, є однойменний Закон України від 09.07.2003 р. № 1058-IV (далі — Закон № 1058).

Відповідальність за порушення законодавства у сфері загальнообов'язкового державного пенсійного страхування передбачена розд. XIV Закону № 1058.

А порядок оскарження дій виконавчих органів ПФУ встановлено ст. 105 цього Закону.
Зокрема, оскарження дій виконавчих органів ПФУ здійснюється у разі, якщо дії посадових осіб чи прийняте рішення виконавчих органів ПФУ порушують права застрахованих осіб, передбачені чинним законодавством. Таке оскарження проводиться відповідно до законодавства про звернення громадян, а також у судовому порядку.

Страхувальники своє право на оскарження дій (бездіяльності) виконавчих органів Пенсійного фонду та їх посадових осіб здійснюють у порядку підлеглості до вищого органу або посадової особи, а також у судовому порядку.

На виконання вимог чинного законодавства постановою правління Пенсійного фонду України від 19.12.2003 р. № 21-2 було затверджено Порядок розгляду органами Пенсійного фонду України скарг на рішення про накладення штрафу, нарахування пені та заяв страхувальників при узгодженні ними вимоги про сплату недоїмки із сплати страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування (далі — Порядок № 21).

Процес внутрішнього оскарження


1. Узгодження вимоги про сплату недоїмки

За допомогою цієї процедури страхувальник, відповідно, має можливість оскаржити отриману вимогу про сплату недоїмки.

З цією метою страхувальник звертається до територіального органу Пенсійного фонду, вимога про сплату недоїмки якого оскаржується, із заявою про узгодження вимоги, яка подається у письмовій формі та супроводжується документами (розрахунками, копіями платіжних доручень тощо), що свідчать про неправильність обчислення сум недоїмки, зазначених у вимозі.

Така заява повинна бути подана протягом десяти робочих днів, наступних за днем отримання страхувальником вимоги про сплату недоїмки.

Територіальний орган ПФУ розглядає таку заяву протягом трьох робочих днів від дня її отримання та надає заявнику вмотивоване рішення про:

 • повне або часткове задоволення заяви страхувальника про узгодження вимоги про сплату недоїмки, скасування оскарженої вимоги та надсилання страхувальнику нової вимоги;
 • залишення вимоги про сплату недоїмки без змін, а заяви страхувальника без задоволення.

У разі якщо таке рішення не задовольняє заявника, він має право оскаржити його у суді або у вищому органі Пенсійного фонду.

2. Подання первинної скарги

На цьому етапі страхувальник подає скаргу до головних управлінь ПФУ в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі (далі – регіональні органи ПФУ) у письмовій формі та додає документи, що свідчать про неправильність рішення територіального органу ПФУ.
Одночасно з поданням скарги страхувальник зобов'язаний повідомити про це територіальний орган ПФУ, рішення якого оскаржується.

Скарга подається протягом десяти робочих днів, наступних за днем отримання страхувальником рішення, що оскаржується.

Для повноти розгляду до скарги необхідно додати копії таких документів:

 • акт перевірки, рішення про нарахування пені та накладення штрафу та інші документи (розрахунки), на підставі яких визначено суму страхових внесків, що належить до сплати, або застосовано штраф, нараховано пеню;
 • вимога про сплату недоїмки;
 • заява про узгодження вимоги про сплату недоїмки;
 • зауваження та пояснення, якщо вони були подані скаржником під час перевірки і розгляду матеріалів перевірки та прийняття рішення;
 • висновки органу Пенсійного фонду щодо поданих зауважень і пояснень (подається в оригіналі).

Якщо в процесі розгляду скарги страхувальника порушуються питання, що не розглядалися під час узгодження вимоги, зазначена скарга направляється на новий розгляд до територіального органу ПФУ, рішення якого оскаржується.

3. Подання повторної скарги

У тому випадку, коли регіональний орган ПФУ надсилає страхувальнику рішення про повне або часткове незадоволення його скарги, і таке рішення не задовольняє страхувальника, він має право звернутися протягом десяти робочих днів, наступних за днем отримання відповіді, з повторною скаргою до Пенсійного фонду України. Така письмова скарга подається на ім'я Голови правління ПФУ до регіонального органу Пенсійного фонду, рішення якого оскаржується, чи безпосередньо до Пенсійного фонду України.

Про подання повторної скарги безпосередньо до Пенсійного фонду України страхувальник зобов'язаний одночасно повідомити регіональний орган ПФУ, який розглядав первинну скаргу, та відповідний територіальний орган ПФУ.

Якщо повторну скаргу подано до регіонального органу ПФУ, який прийняв рішення, що оскаржується, така скарга реєструється і протягом трьох діб надсилається до Пенсійного фонду України, разом із необхідними для її розгляду документами:

 • акт перевірки, рішення про нарахування пені та накладення штрафу та інші документи (розрахунки), на підставі яких визначено суму страхових внесків, що належить до сплати, або застосовано штраф, нараховано пеню;
 • вимога про сплату недоїмки;
 • заява про узгодження вимоги про сплату недоїмки.
 • зауваження та пояснення, якщо вони були подані скаржником під час перевірки і розгляду матеріалів перевірки та прийняття рішення;
 • висновки органу Пенсійного фонду щодо поданих зауважень і пояснень (подається в оригіналі).

Крім цього, необхідно подати інші наявні у регіонального органу Пенсійного фонду документи, що засвідчують обставини справи, та матеріали розгляду первинної скарги.

Якщо скарга подана до Пенсійного фонду України, усі вищезгадані документи подаються Пенсійному фонду України безпосередньо регіональним органом.

Вмотивоване рішення щодо звернення повинно бути прийнято та надіслано заявнику протягом двадцяти календарних днів від дня отримання скарги, або протягом строку, продовженого за рішенням органу Пенсійного фонду, на його адресу поштою з повідомленням про вручення або має бути надано заявнику під розписку, про що робиться відмітка в журналі реєстрації скарг.

Строки розгляду скарги можуть бути продовжені органом ПФУ, але не більше ніж на шістдесят календарних днів, про що заявник повинен бути повідомлений письмово до закінчення двадцятиденного строку.

Підставою для прийняття рішення про продовження строків розгляду скарги може бути відсутність доданих до скарги документів (акта перевірки, розрахунків до акта перевірки, рішення, прийнятого за розглядом акта перевірки, рішення, прийнятого за розглядом скарги), необхідних для розгляду скарги; необхідність додаткової перевірки наданих бухгалтерських документів або документів обліку; необхідність документів інших організацій для з'ясування обставин справи.

При цьому, незалежно від результатів розгляду скарги, на такий додатковий строк нарахування пені призупиняється, про що зазначається в рішенні про продовження строків розгляду скарги страхувальника.

Крім того, якщо скарга подана із дотриманням порядку і строків, визначених Порядком № 21, до винесення рішення вищим органом Пенсійного фонду або судом призупиняються також строки сплати недоїмки та фінансових санкцій.

Права заявника


Особа, яка подала заяву про узгодження вимоги про сплату недоїмки або скаргу на рішення органу Пенсійного фонду, має право:

 1. особисто викласти аргументи особі, яка перевіряла скаргу та/або заяву, і брати участь у перевірці такої скарги (заяви);
 2. ознайомитися з матеріалами перевірки;
 3. подавати додаткові матеріали або наполягати на їх запиті органом Пенсійного фонду, який розглядає скаргу та/або заяву;
 4. бути присутньою при розгляді скарги та/або заяви;
 5. користуватися послугами адвоката або уповноваженого представника, оформивши це уповноваження у встановленому законом порядку;
 6. одержати письмову відповідь про результати розгляду скарги та/або заяви;
 7. висловлювати усно або письмово вимогу щодо дотримання таємниці розгляду скарги та/або заяви;
 8. вимагати відшкодування збитків, якщо вони стали результатом неправомірних рішень;
 9. відкликати або анулювати подану скаргу та/або заяву в будь-який час до прийняття рішення за наслідками їх розгляду.

Відкликання або анулювання скарги та/або заяви проводиться за письмовою заявою особи, яка їх подала.

Що обов'язково повинно бути у скарзі


У скарзі (заяві) зазначається:

 1. найменування та адреса юридичної особи;
 2. найменування органу Пенсійного фонду, яким видано вимогу про сплату недоїмки або рішення, що оскаржується, дата і номер;
 3. суть порушеного питання, прохання чи вимога;
 4. інформація про оскарження вимоги про сплату недоїмки або рішення органу Пенсійного фонду в суді.

Скарга та/або заява викладається у письмовій формі та підписується керівником юридичної особи або її представником, уповноваженим відповідно до законодавства, та скріплюється печаткою юридичної особи.

Якщо скарга та/або заява в інтересах фізичної або юридичної особи подається її представником, то в такому разі додається копія довіреності (або договору), оформленої відповідно до вимог чинного законодавства.

Як бачимо, для здійснення свого права на оскарження страхувальник має суворо регламентовані строки, при порушенні яких він позбавляється такого права.

Але точно так само обмежені у строках і органи ПФУ. При порушенні ними строків, передбачених Порядком № 21 для прийняття рішення та надання відповіді за скаргою та/або заявою страхувальника, така скарга та/або заява вважається повністю задоволеною на користь скаржника з дня, наступного за останнім днем зазначених строків. Скарга вважається також повністю задоволеною на користь страхувальника, якщо рішення органу Пенсійного фонду про продовження строків її розгляду не було надіслано скаржнику до закінчення двадцятиденного терміну.

Саме з вищенаведених норм виходив і Вищий господарський суд, приймаючи постанову від 13.07.2005 р. № А-47/529-04.

Що ж стосується права на оскарження в суді вимоги Пенсійного фонду про сплату недоїмки, рішення про нарахування пені та накладення штрафу, то скористатися таким правом страхувальник може у будь-який момент, з урахуванням строків позовної давності, після отримання відповідної вимоги або рішення.

Ольга Буркун, Владимир Овчаров
Оцініть матеріал!:

Додати коментар