Залік частини єдиного податку в рахунок платежів до Пенсійного фонду

П'ятниця, 14 листопада 2008
Переглядів: 18105
Будьте внимательны: в законодательство могли быть внесены изменения! В этой статье приведены ссылки на законодательство, актуальное на апрель 2008 г.

Історія застосування спрощеної системи оподаткування в Україні хоча й коротка, але дуже цікава та насичена подіями. За неповних десять років існування її вже десятки разів намагалися скасувати чи обмежити дію шляхом внесення змін до інших законів. Але вона витримала і тому сьогодні все ще маємо можливість говорити про залік частини сплаченого єдиного податку в рахунок платежів до Пенсійного фонду. 

Як відомо, спрощена система оподаткування була впроваджена Указом Президента України «Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва» від 03.07.98 р. № 727/98 (далі – Указ № 727).

Пунктами 2 і 3 Указу № 727 передбачено зарахування частки сплаченого єдиного податку у розмірі 42 % до Пенсійного фонду.

До того ж нормами п. 6 Указу № 727 платників єдиного податку звільнено від сплати деяких податків та обов'язкових платежів, у тому числі від сплати збору на обов'язкове державне пенсійне страхування. Але з 01.01.2004 р. набув чинності Закон України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» від 09.07.2003 р. № 1058-IV (далі – Закон № 1058), відповідно до якого платники єдиного податнику почали сплачувати внески до Пенсійного фонду. Незважаючи на це, норми Указу № 727 на даний час є чинними і тому ПФУ пішов назустріч єдиноподатникам, залишивши тим самим економічну сутність спрощеної системи, та почав проводити залік частки сплаченого єдиного податку в рахунок внесків на загальнообов'язкове пенсійне страхування. 

Можливість такого заліку закріплено положеннями п. 11.17 Інструкції про порядок обчислення і сплати страхувальниками та застрахованими особами внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування до Пенсійного фонду України, затвердженої постановою правління ПФУ від 19.12.2003 р. № 21-1. 

Одним із найперших роз'яснень з цього питання є лист ПФУ від 19.03.2004 р. № 2645/04, де зазначається, що

«...частина сум єдиного та фіксованого податків зараховується в рахунок сплати страхових внесків, нарахованих страхувальником у встановлених законодавством розмірах... на суми фактичних витрат на оплату праці (грошового забезпечення) працівників...

Зарахування здійснюється на підставі платіжного документа, який підтверджує сплату єдиного або фіксованого податку (завірені органом Пенсійного фонду копії платіжного доручення, квитанції (другий примірник прибуткового документа) або іншого документа, що є підтвердженням про внесення готівки у відповідній платіжній системі), поданого платником одночасно з поданням до органів Пенсійного фонду щомісячного розрахунку суми страхових внесків, та даних органів Державного казначейства України або інших фінансових органів про перерахування до бюджету Пенсійного фонду частини сум єдиного та фіксованого податків.

Фізична особа – суб'єкт підприємницької діяльності подає також копію документа, в якому зазначається розмір ставки єдиного та фіксованого податку...

Якщо частина єдиного чи фіксованого податку, що спрямована до бюджету Пенсійного фонду за звітний місяць, перевищує суму нарахованих до сплати страхових внесків за відповідний звітний місяць, зазначена сума зараховується в рахунок сплати страхових внесків наступних звітних місяців». 

Звертаємо увагу на те, що про долю переплати щодо розрахунків з фондом, яка виникла при заліку частини єдиного податку, ПФУ пише у листах від 23.11.2006 р. № 15540/03-30 та від 15.10.2007 р. № 16442/03-30, в яких йдеться про можливість зарахування «невикористаних» сум від зарахування єдиного податку у майбутніх періодах.

Однак при цьому Пенсійний фонд висловлює думку щодо неможливості зарахування сум частини єдиного податку, сплаченого у періоді, в якому у платника не було нарахувань внесків. Ця позиція викладена у листі ПФУ від 21.12.2005 р. № 16515/03-30 і повторена у листі Головного управління ПФ у м. Києві від 14.12.2007 р. № 32618/03, а також в консультації, опублікованій в журналі «Вісник податкової служби України» № 11'2008.

Що ж стосується бухгалтерського обліку, то дані операції відобразяться так (на умовно-числовому прикладі):

Підприємством – платником єдиного податку за ставкою 10 % за квітень 2008 року нараховано:

  • внесків до ПФУ у розмірі 33,2 % – 1000,00 грн.;
  • єдиного податку – 2000,00 грн.

Варіант 1

№ з/п 

Зміст господарської операції 

Кореспонденція рахунків 

Сума 

Дт 

Кт 

Нараховано внески до ПФУ  

821

23, 92, 93 

651

821 

1000,00 

Нараховано єдиний податок 

84

23, 92, 93 

641

84 

2000,00 

Суму єдиного податку перераховано до бюджету 

641 

311 

2000,00 

 Проведено залік 42 % від суми сплаченого єдиного податку в рахунок внесків до ПФУ (методом сторно) 

821

23, 92, 93

651

821

-840,00

5

Перераховано внески до ПФУ

651

311

160,00

6

Витрати віднесено на фінансовий результат

79

23, 92, 93

2160,00


Варіант 2

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

Сума

Дт

Кт

1

Нараховано внески до ПФУ

821

23, 92, 93

651

821

1000,00

2

Нараховано єдиний податок

84

23, 92, 93

641

84

1160,00

377

641

840,00

3

Суму єдиного податку перераховано до бюджету

641

311

2000,00

4

Проведено залік 42 % від суми сплаченого єдиного податку в рахунок внесків до ПФУ

651

377

840,00

5

Перераховано внески до ПФУ

651

311

160,00

6

Витрати віднесено на фінансовий результат

79

23, 92, 93

2160,00

Ольга Буркун, Владимир Овчаров
Оцініть матеріал!:

Коментарі  

Анжелика 15.12.2020, 16:13
"Однак при цьому Пенсійний фонд висловлює думку щодо неможливості зарахування сум частини єдиного податку, сплаченого у періоді, в якому у платника не було нарахувань внесків" - а правомерна ли эта позиция с точки зрения законодательства, а не только писем ПФУ? Возможно ли оспорить эту позицию?
Відповісти
Курсор-Аудит 15.12.2020, 16:13
По нашему мнению, в этом случае следует руководствоваться положениями п. 2 Указа Президента Украины "Об упрощенной системе налогообложения, учета и отчетности субъектов малого предпринимательства" от 03.07.1998 г. № 727/98, в котором, в частности сказано:

"Відділення Державного казначейства України наступного дня після надходження коштів перераховують суми єдиного податку у таких розмірах:

до місцевого бюджету - 43 відсотки;

до Пенсійного фонду України - 42 відсотки;

на обов'язкове соціальне страхування - 15 відсотків (у тому числі до Державного фонду сприяння зайнятості населення - 4 відсотки) для відшкодування витрат, які здійснюються відповідно до законодавства у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності, а також витрат, зумовлених народженням та похованням."

Таким образом, суммы части единого налога должны быть зачислены Пенсионным фондом на лицевой счет плательщика и учитываться там в качестве переплаты, вне зависимости от того, были в этом периоде у плательщика начисления взносов или нет.
Відповісти
Анжелика 15.12.2020, 16:14
трактовка ПФ: ст. 11.17 инструкции 21.1 - 42% зачисляются как часть начислений на ФОТ наемных работников, переплата или возвращается или засчитывается именно если есть наемные работники указ - общее законодательство, приоритет имеет специальное. это оф. ютвет нам из ПФ

если работников нет - ни инструкция ни указ ничего не говорят.

судится?....
Відповісти
Курсор-Аудит 15.12.2020, 16:15
Анжелика, добрый день, простите, вовремя не увидели Ваш комментарий.

Конечно, спор следует решать в суде. Трактовать п. 11.17 можно по-разному.

Удачи! С уважением, О. Буркун.
Відповісти

Додати коментар