Порядок створення ТОВ на спрощеній системі оподаткування

Середа, 23 липня 2014
Переглядів: 14177
Будьте внимательны: в законодательство могли быть внесены изменения! В этой статье приведены ссылки на законодательство, актуальное на май 2014

Плануємо відкрити ТОВ на спрощеній системі оподаткування. Які для цього потрібні документи? Які звіти та в якому порядку подавати? Які наслідки матимуть місце, якщо перші декілька місяців у підприємства буде нульовий прибуток?

Порядок державної реєстрації юридичної особи передбачено розділом ІІІ Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців» від 15.05.2003 р. № 755-IV. Стаття 24 цього Закону містить перелік документів, які необхідно надати державному реєстратору для проведення державної реєстрації юридичної особи:

1) заповнену реєстраційну картку на проведення державної реєстрації юридичної особи, до якої може бути подана як додаток заява щодо обрання юридичною особою спрощеної системи оподаткування та/або реєстраційна заява про добровільну реєстрацію як платника податку на додану вартість за формою, затвердженою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику;

2) примірник оригіналу (ксерокопію, нотаріально засвідчену копію) рішення засновників або уповноваженого ними органу про створення юридичної особи у випадках, передбачених законом;

3) два примірники установчих документів;

4) документ, що засвідчує внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичної особи;

5) інформацію з документами, що підтверджують структуру власності засновників – юридичних осіб, яка дає змогу встановити фізичних осіб – власників істотної участі цих юридичних осіб.

Державний реєстратор у день державної реєстрації юридичної особи зобов'язаний передати відповідним органам статистики, доходів і зборів, Пенсійного фонду відомості з реєстраційної картки на проведення державної реєстрації юридичної особи.

Згідно з пп. 298.1.1 ПКУ для обрання спрощеної системи оподаткування суб'єкт господарювання може самостійно подати заяву до контролюючого органу або надіслати її поштою чи засобами електронного зв'язку в електронній формі.

У разі, коли заява про обрання спрощеної системи оподаткування подається суб'єктом господарювання державному реєстратору як додаток до реєстраційної картки, електронна копія заяви, виготовлена шляхом сканування, передається державним реєстратором до контролюючого органу одночасно з відомостями із реєстраційної картки на проведення державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи – підприємця.

Відповідно до п. 294.4 ПКУ для зареєстрованих в установленому законом порядку суб'єктів господарювання (новостворених), які до закінчення місяця, в якому відбулася державна реєстрація, подали заяву щодо обрання спрощеної системи оподаткування та ставки єдиного податку, встановленої для третьої – шостої груп, перший податковий (звітний) період починається з першого числа місяця, в якому відбулася державна реєстрація.

Платники єдиного податку повинні подавати до податкового органу Податкову декларацію платника єдиного податку – юридичної особи за формою, затвердженою наказом Мінфіну від 21.12.2011 р. № 1688.

Порядок складання звітності платниками єдиного податку передбачено ст. 296 ПКУ. Платники єдиного податку третьої – шостої груп подають до контролюючого органу податкову декларацію платника єдиного податку у строки, встановлені для квартального податкового (звітного) періоду, тобто протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу.

Крім того, за наявності найманих працівників, щомісячно слід подавати Звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів (форма № Д4), а також щоквартально – Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (форма № 1ДФ).

Як передбачено пп. 293.3.1 – 293.3.2 ПКУ, відсоткова ставка єдиного податку встановлюється у таких розмірах:

• для четвертої групи платників єдиного податку:

1) 3 % доходу – у разі сплати податку на додану вартість;

2) 5 % доходу – у разі включення податку на додану вартість до складу єдиного податку;

• для шостої групи платників єдиного податку:

1) 5 % доходу – у разі сплати податку на додану вартість;

2) 7 % доходу – у разі включення податку на додану вартість до складу єдиного податку.

Доходом платника єдиного податку – юридичної особи є будь-який дохід, включаючи дохід представництв, філій, відділень такої юридичної особи, отриманий протягом податкового (звітного) періоду у грошовій формі (готівковій та/або безготівковій); матеріальній або нематеріальній формі (п. 292.1 ПКУ).

Тобто платник єдиного податку має сплатити до бюджету розрахований єдиний податок у разі наявності будь-якого доходу, незалежно від фінансового результату (наявності чи відсутності прибутку). Також відсутність прибутку не звільняє суб'єкта господарювання від обов'язку подання звітності.

Ольга БуркунАудитор АФ «Курсор-Аудит»
Оцініть матеріал!:

Додати коментар