Включается ли в базу обложения единым налогом сумма возвращенного депозитного вклада с начисленными процентами?

Опубліковано в Вопрос-ответ

Как в учете фитнес-центра отражается доход от продажи абонементов длительного действия?

Опубліковано в Вопрос-ответ

Фізична особа – підприємець на єдиному податку за ставкою 5% займається роздрібною торгівлею непродовольчими товарами. При розрахунках карткою кошти від покупця надходять на рахунок ФОП із затримкою, оскільки платіжний термінал обслуговує інший банк. Коли у ФОПа виникає дохід: у день розрахунку (дата зазначена у квитанції терміналу для розрахунків платіжними картками) чи у день надходження коштів на рахунок ФОП (дата зазначена у виписці банку)?

Опубліковано в Вопрос-ответ

Чи потрібно донараховувати дохід у разі реалізації товару за ціною нижче собівартості? Якщо так, то як відобразити це в бухгалтерському обліку і в декларації з податку на прибуток?

Опубліковано в Вопрос-ответ

Как в налоговом учете отражать доходы и расходы, связанные с продажей автомобиля, приобретенного в кредит, который еще не погашен?

Опубліковано в Вопрос-ответ

Замечания к Обобщающей налоговой консультации по порядку обложения налогом на прибыль операций с ценными бумагами на вторичном рынке

Опубліковано в Статья

Как определяется дата перехода прав собственности на реализованный товар для начисления доходов и расходов по налогу на прибыль?

Опубліковано в Вопрос-ответ