Несоответствие при инкассации

Thursday, 12 February 2009
Hits: 14423
Будьте внимательны: в законодательство могли быть внесены изменения! В этой статье приведены ссылки на законодательство, актуальное на апрель 2008 г.

Підприємством з банком підписано угоду на інкасацію готівки з каси філії із зарахуванням на банківський рахунок підприємства. При прийнятті готівки в банку виявлено невідповідність фактичної суми в інкасаторській сумці даним, зазначеним у супровідних документах, при цьому пломба на сумці неушкоджена. Як відобразити в бухгалтерському обліку підприємства таку невідповідність? 

У разі виявлення невідповідності фактичної наявності готівки в інкасаторській сумці даним, які відображені в супровідних документах, відповідальний співробітник банку оформлює акт, форма якого надрукована на лицьовому боці супровідної відомості, накладної та квитанції до інкасаторської сумки. 

Крім нестачі або надлишку коштів, касир банку може виявити також неплатоспроможні купюри і монети, що вилучаються банком з обігу.

В регістрах бухгалтерського обліку зазначені невідповідності відобразяться такими проводками:

№ з/п

Господарська операція

Кореспонденція рахунків

Дт

Кт

1

Кошти передані інкасатору

333

301

2

Інкасована сума, у розмірі її фактичної наявності, зарахована на банківський рахунок підприємства

311

333

У разі вилучення банком неплатоспроможних купюр

3

Суму вилучених банкнот віднесено на витрати

949

333

4

Витрати віднесено на фінансовий результат

791

949

У разі виявлення нестачі

5

Списано суму нестачі коштів на матеріально-відповідальну особу 

947
375
072

333
716

6

Відшкодовано суму нестачі матеріально-відповідальною особою

301

375
072

7

Доходи віднесено на фінансовий результат

716

79

8

Витрати віднесено на фінансовий результат

79

947

У разі виявлення надлишків

9

Суму надлишків зараховано на банківський рахунок

311

719

10

Доходи віднесено на фінансовий результат

719

79

Також може трапитися ситуація, коли нестачі або надлишки виникли за рахунок помилок в супровідних документах та видаткових касових ордерах і, відповідно, спричинили надлишки та нестачі по касі тощо. 

Нестача в банку – надлишок коштів в касі

1

Кошти передані інкасатору

333

301

2

Інкасована сума, у розмірі її фактичної наявності, зарахована на банківський рахунок підприємства

311

333

3

Суму нестачі коштів віднесено на витрати

947
072

333

4

Відображено надлишок коштів у касі

301

719

5

Доходи віднесено на фінансовий результат

719

79

6

Витрати віднесено на фінансовий результат

79

947

Надлишок в банку – нестача в касі

1

Кошти передані інкасатору

333

301

2

Інкасована сума, у розмірі її фактичної наявності, зарахована на банківський рахунок підприємства

311

333

3

Зараховано надлишкові кошти

311

719
072

4

Відображено нестачу коштів у касі

947
072

301

5

Доходи віднесено на фінансовий результат

719

79

6

Витрати віднесено на фінансовий результат

79

947

См. также статью Инкассация средств филиала

Rate this post:

Add comment