Заборгованість, отримана по рішенню суду, у перерахунку до валютного еквіваленту

Вівторок, 27 грудня 2016
Переглядів: 5788
Будьте внимательны: в законодательство могли быть внесены изменения! В этой статье приведены ссылки на законодательство, актуальное на август 2016 г.

На рахунок підприємства зайшли гроші від покупця згідно наказу на виконання судового рішення, в т. ч. сума основного боргу, яка розрахована згідно з договірними зобов'язаннями з урахуванням коригування на зміну курсу валюти. Тобто балансова вартість постачання і вартість товару розрахована з урахуванням курсу валют по судовому рішенню відрізняється в сторону збільшення. Згідно ПКУ податкові зобов'язання з ПДВ не виникають на суми інфляційних витрат, суднових зборів і т. д. Як правильно провести господарську операцію та скласти податкову накладну (або розрахунок коригування) на підставі бухгалтерської довідки, коли рішення суду датується червнем 2016 року, набрала чинності на підставі наказу про примусове виконання, гроші зайшли 01.08.2016 р. від покупця з призначенням платежу"за рішенням суду", а бухгалтерська довідка поки не складена?

Згідно зі ст. 116 Господарського процесуального кодексу України (далі — ГПКУ), виконання рішення господарського суду провадиться на підставі виданого ним наказу, який є виконавчим документом. Після набрання судовим рішенням законної сили наказ видається за заявою стягувачу чи прокурору, який здійснював у цій справі представництво інтересів громадянина або держави в суді, або надсилається стягувачу рекомендованим чи цінним листом. Накази про стягнення судового збору надсилаються до державних податкових інспекцій. Якщо судом було вжито заходів щодо забезпечення позову за заявою осіб, на користь яких ухвалено судове рішення, суд разом із виконавчим листом видає копію документів, що підтверджують виконання ухвали суду про забезпечення позову.

Згідно зі ст. 117 ГПКУ, наказ має відповідати вимогам до виконавчого документа, встановленим Законом України «Про виконавче провадження».

В результаті примусового стягнення необхідні кошти з урахуванням пені та штрафних санкцій за користування грошовими коштами списуються з рахунків боржника, а при відсутності або нестачі коштів, відбувається звернення стягнення на майно боржника.

Згідно ч. 2 ст. 533 Цивільного кодексу України (далі — ЦКУ), якщо у зобов'язанні визначено грошовий еквівалент в іноземній валюті, сума, що підлягає сплаті у гривнях, визначається за офіційним курсом відповідної валюти на день платежу, якщо інший порядок її визначення не встановлений договором або законом чи іншим нормативно-правовим актом.

Слід розрізняти кошти, що поступили на рахунок підприємства від покупця, на кошти, які є сплатою заборгованості та сум інфляційних витрат, судових зборів і т. д.

Якщо кошти отримані як заборгованість за договором, в якому ціна виражена у валютному еквіваленті, то в такому разі П(С)БУ 21 не застосовується, курсові різниці не виникають. Різниці, що виникають між вартістю товарів(робіт, послуг) на момент передачі (по курсу НБУ на момент передачі) та вартістю на момент сплати (по курсу НБУ, що діяв на момент платежу) є сумами зміни договірної вартості в частині сплачених сум.

В бухгалтерському обліку продавця та податковому обліку з податку на прибуток збільшення вартості за договором зараховується до складу доходу підприємства.

Таким чином, якщо після постачання товарів (робіт, послуг) з часом змінюється курс відповідної валюти, на момент здійснення оплати договірна ціна повинна бути відкоригована на підставі встановленої в договорі процедури перерахунку договірної ціни і закріплена в додатковій угоді до договору. В нашому випадку додаткова угода про зміну ціни не буде укладена, коригування ціни на підставі умов договору зроблено судом.

Продавцю необхідно виписати Розрахунок коригування до податкової накладної з ПДВ, складеної на момент відвантаження товару, у зв’язку із зміною ціни.

Згідно ст. 625 ЦКУ боржник, який прострочив виконання грошового зобов'язання, на вимогу кредитора зобов'язаний сплатити йому суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три відсотка річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом. Суми таких відшкодувань, а також відшкодування судового збору визначається в гривні.

При отриманні грошових коштів в якості відшкодування інфляційних витрат, судових зборів і т. д. зобов'язання з ПДВ не нараховуються, оскільки згідно п. 14.1.185 та п. 14.1.191 ПКУ відшкодування судових витрат не підпадає під визначення постачання товарів та послуг. Оскільки немає постачання, то немає об'єкту оподаткування ПДВ. В Базі Знань (підкатегорія 101.02) є відповідь на запитання: чи є об’єктом оподаткування ПДВ сума судового збору, який за рішенням суду платнику податку компенсує друга сторона, в якій податківці також висловлюються, що за такою операцією ПДВ не нараховується. Однак в консультації йдеться лише про судовий збір.

За нашою думкою, в даному випадку необхідні нарахування податкових зобов’язань згідно п. 198.5 ПКУ, якщо у складі судових зборів були витрати з ПДВ.

На дату визнання боржником неустойки, штрафів, пені або рішення суду (в нашому випадку — це дата сплати), у підприємства виникає дохід, який відображається на рахунку 715 «Отримані штрафи, пені, неустойки».

Таким чином, якщо кошти отримані як заборгованість за договором, різниці, що виникають між вартістю товарів (робіт, послуг) на момент передачі та вартістю на момент сплати є сумами зміни договірної вартості, які в бухгалтерському обліку та податковому обліку продавця враховується до складу доходу. Складається Розрахунок коригування до податкової накладної з ПДВ. При отриманні грошових коштів в якості відшкодування інфляційних витрат, суднових зборів і т.д. зобов'язання з ПДВ не нараховуються. На дату визнання боржником неустойки, штрафів, пені або рішення суду, у підприємства виникає дохід.

Ольга БуркунАудитор АФ «Курсор-Аудит»
Оцініть матеріал!:

Додати коментар