Сплата авансового внеску при виплаті дивідендів

Понеділок, 16 лютого 2015
Переглядів: 5547
Будьте внимательны: в законодательство могли быть внесены изменения! В этой статье приведены ссылки на законодательство, актуальное на январь 2015 г.

Єдиним засновником ПрАТ є ТОВ. Засновниками ТОВ є юридична особа – нерезидент та фізична особа. ПрАТ і ТОВ – резиденти України, платники податку на прибуток. ТОВ на користь своїх засновників планує виплатити дивіденди, джерелом яких є сума дивідендів, що отримана від ПрАТ. Чи повинно ТОВ сплачувати авансовий внесок з податку на прибуток при виплаті дивідендів?

Після 01.01.2015 р. порядок сплати податкового зобов'язання з податку на прибуток при виплаті дивідендів регулюється п. 57.11 ПКУ (замість п. 153.3 ПКУ в попередній редакції).

Нормами пп. 57.11.3 ПКУ визначені випадки, коли авансовий внесок з податку на прибуток при виплаті дивідендів, передбачений пп. 57.11, не справляється, в тому числі:

«… у разі виплати дивідендів на користь власників корпоративних прав материнської компанії, що сплачуються в межах сум доходів такої компанії, отриманих у вигляді дивідендів від інших осіб. Якщо сума виплат дивідендів на користь власників корпоративних прав материнської компанії перевищує суму отриманих такою компанією дивідендів, дивіденди, сплачені в межах такого перевищення, підлягають оподаткуванню за правилами, встановленими підпунктом 57.11.2 цього пункту. З метою оподаткування материнська компанія веде наростаючим підсумком облік дивідендів, отриманих нею від інших осіб, та дивідендів, сплачених на користь власників корпоративних прав такої компанії, і відображає у податковій звітності дивіденди в порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику».

 

ТОВ для ПрАТ є материнською компанією, якщо взаємовідносини між цими двома суб'єктами господарювання відповідають нормам П(С)БО 19 «Об'єднання підприємств», відповідно до якого материнське (холдингове) підприємство – це підприємство, яке здійснює контроль дочірніх підприємств, а контроль – це вирішальний вплив на фінансову, господарську і комерційну політику підприємства або підприємництва з метою одержання вигод від його діяльності.

Таким чином, якщо ТОВ має намір виплатити дивіденди в сумі, що не перевищує суму отриманих ним дивідендів від ПрАТ, авансові внески з податку на прибуток не сплачуються.

Ольга БуркунАудитор АФ «Курсор-Аудит»
Оцініть матеріал!:

Додати коментар