Порядок відображення доходів та витрат приватним підприємцем

Вівторок, 14 червня 2011
Переглядів: 10604
Рубрика: Вопрос-ответ    Тема: НДС, ФЛП
Будьте внимательны: в законодательство могли быть внесены изменения! В этой статье приведены ссылки на законодательство, актуальное на ноябрь 2010 г.

Яким чином приватний підприємець – платник ПДВ відображає доходи та витрати у Книзі – з ПДВ чи без? 

Відповідно до п. 8 Порядку видачі Свідоцтва про сплату єдиного податку, затвердженого наказом ДПАУ від 29.10.99 р. № 599, для визначення результатів власної підприємницької діяльності на підставі хронологічного відображення здійснених господарських і фінансових операцій платник єдиного податку веде Книгу обліку доходів і витрат згідно із додатком № 10 до Інструкції про прибутковий податок з громадян, затвердженої наказом ГДПІУ від 21.04.93 р. № 12. При цьому обов'язковому заповненню підлягають лише графи «період обліку», «витрати на виробництво продукції», «сума виручки (доходу)», «чистий доход».

Для СПД-фізособи, що застосовує спрощену систему оподаткування (єдиний податок), сума отриманих доходів та понесених витрат не має значення для визначення об'єкта оподаткування, значення має тільки обсяг отриманої виручки для дотримання гранично встановленого обсягу річної виручки в розмірі 500 тис. грн.

Указом Президента України «Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва» від 03.07.98 р. № 727/98 встановлено, що спрощена система оподаткування, обліку та звітності запроваджується, зокрема, для суб'єктів малого підприємництва – фізичних осіб, які здійснюють підприємницьку діяльність без створення юридичної особи і у трудових відносинах з якими, включаючи членів їх сімей, протягом року перебуває не більше 10 осіб та обсяг виручки яких від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за рік не перевищує 500 тис. грн.

Виручкою від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) вважається сума, фактично отримана суб'єктом підприємницької діяльності на розрахунковий рахунок або (та) в касу за здійснення операцій з продажу продукції (товарів, робіт, послуг).

Таким чином, виручка від реалізації включає в себе і ПДВ, який враховується у продажній ціні товарів або послуг.

Тому у графі 6 «Сума виручки (доходу)» та в графі 3 «Витрати на виробництво продукції» Книги обліку за формою № 10 підприємець – платник ПДВ повинен відображати суми доходу та витрат з ПДВ.

Подібний підхід демонструє лист Держкомпідприємництва від 10.11.2006 р. № 8098.

Для підприємця, який застосовує загальну систему оподаткування, згідно з нормами р. IV Декрету КМУ «Про прибутковий податок з громадян» від 26.12.92 р. № 13-92 (далі – Декрет № 13-92) оподатковуваним доходом вважається сукупний чистий доход, тобто різниця між валовим доходом (виручкою у грошовій та натуральній формі) і документально підтвердженими витратами, безпосередньо пов'язаними з одержанням доходу. Якщо ці витрати не можуть бути підтверджені документально, то вони враховуються податковими органами при проведенні остаточних розрахунків за нормами, визначеними Головною державною податковою інспекцією України за погодженням з Міністерством економіки України та Державним комітетом України по сприянню малим підприємствам та підприємництву.

До складу витрат, безпосередньо пов'язаних з одержанням доходів, належать витрати, які включаються до складу валових витрат виробництва (обігу) або підлягають амортизації згідно із Законом України «Про оподаткування прибутку підприємств» від 28.12.94 р. № 334/94-ВР (далі – Закон про прибуток).

Відповідно до пп. 5.3.3 Закону про прибуток до складу валових витрат платника, який є платником ПДВ, не відносяться суми ПДВ, сплачені у ціні придбання товарів, послуг.

За аналогією з валовими витратами, можна звернутися до Закону про прибуток для визначення валових доходів, про які йдеться у Декреті № 13-92 без прямого посилання на Закон про прибуток, як це визначено для валових витрат.

Згідно з пп. 4.2.1 Закону про прибуток до складу валових доходів платника, який є платником ПДВ, не включаються суми ПДВ, нараховані на вартість проданих товарів, послуг.

Для визначення чистого доходу як різниці між валовими доходами та валовими витратами потрібно, щоб обидва показники були рівнозначні, тобто очищені від непрямих податків, які входять до вартості товарів, тобто враховані при їх придбанні та продажу без ПДВ.

Таким чином, підприємець, який обрав загальну систему оподаткування та є платником ПДВ, у Книзі доходів та витрат відображає отримані доходи та понесені витрати без ПДВ.

Ольга БуркунАудитор АФ «Курсор-Аудит»
Людмила СафоноваБухгалтер-эксперт
Оцініть матеріал!:

Додати коментар