Дооцінка соняшника, поставленого покупцеві у попередньому році

Середа, 09 серпня 2017
Переглядів: 3565
Будьте внимательны: в законодательство могли быть внесены изменения! В этой статье приведены ссылки на законодательство, актуальное на март 2017 г.

Підприємство у 2016 році уклало договір заставної закупівлі насіння соняшника, за яким воно є постачальником. Суть договору: протягом періоду збору врожаю соняшник постачався покупцеві в заставу за попередніми цінами, на суму поставки (у попередніх цінах) виписувались у 2016 році видаткові та податкові накладні. Умовами договору передбачено, що сторони повинні узгодити остаточну ціну соняшника до 01.04.2017 з огляду на ціни, що діють на момент укладення додаткової угоди про визначення остаточної ціни. Таку додаткову угоду укладено з покупцем у 2017 році на суму різниці між остаточною та попередньою ціною; на дату укладення дод. угоди виписано розрахунки коригування до видаткових і податкових накладних. Як у бухгалтерському обліку слід відобразити таку дооцінку поставленого у попередньому році соняшника?

Відповідно до зазначеного в запитанні договору постачання умовами заставної закупівлі передбачено, що в рахунок оплати поставленого товару до моменту підписання сторонами додаткової угоди про остаточну ціну товару покупець сплачує постачальнику грошові кошти в узгодженому попередньо розмірі за одиницю товару за кожну поставлену постачальником партію товару.

До встановленої в договорі граничної дати сторони домовилися про зміну ціни. З огляду на умови договору, незважаючи на те, що як попередня, так і остаточна ціна зафіксовані у валютному еквіваленті, розрахунки за договором не залежать від зміни курсу валюти, а залежать тільки від ціни товару, що склалася на ринку таких товарів на встановлену для перегляду цін дату.

При цьому так звана застава не є заставою в розумінні ст. 572 ЦКУ, згідно з якою в силу застави кредитор (заставодержатель) має право в разі невиконання боржником (заставодавцем) зобов'язання, забезпеченого заставою, одержати задоволення за рахунок заставленого майна переважно перед іншими кредиторами цього боржника, якщо інше не встановлено законом (право застави), оскільки відповідно ст. 574 ЦКУ застава виникає на підставі договору, закону або рішення суду. Тобто умови саме застави чи факт застави повинні бути предметом окремого договору.

Наданий договір було також проаналізовано на предмет його відповідності Закону України "Про аграрні розписки" від 06.11.2012 р. № 5479 (у редакції Закону України від 02.06.2016 р. № 1404), згідно з яким аграрна розписка – товаророзпорядчий документ, що фіксує безумовне зобов'язання боржника, яке забезпечується заставою, здійснити поставку сільськогосподарської продукції або сплатити грошові кошти на визначених у ньому умовах. Аграрні розписки використовуються в операціях із сільськогосподарською продукцією. Указаним Законом встановлено форму аграрної розписки. У випадку товарної аграрної розписки боржник, що отримав фінансування, зобов'язаний здійснити поставку майбутньої сільськогосподарської продукції кредиторові.

У нашому випадку продукція врожаю 2016 року поставляється на умовах передоплати в розмірі 83 % від попередньої вартості за кожну партію, 17 % сплачуються після надання товаророзпорядчих документів. При цьому постачання здійснюється майже відразу після укладання договору – у вересні 2016 року.

Таким чином, ми маємо досить прозорий договір постачання з переглядом ціни на встановлену дату. Слід мати на увазі, що згідно зі ст. 632 ЦКУ зміна ціни після укладення договору допускається лише у випадках і на умовах, установлених договором або законом. При цьому ч. 3 ст. 632 ЦКУ встановлено, що зміна ціни в договорі після його виконання не допускається. Але оскільки в розглянутому випадку розрахунки за договором проведено частково (тільки на частину вартості товару, що названа попередньою вартістю), можна вважати, що договір повністю не виконаний, отже його ціну може бути змінено.

І насамкінець про спосіб відображення зміни ціни в бухгалтерському обліку.

Усе залежить від того, наскільки точно підприємство під час складання балансу за 2016 рік спрогнозувало остаточну ціну товару, реалізованого у 2016 році. У нашому випадку фактично було здійснено перегляд облікових оцінок, а згідно з П(С)БО 6 "Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах" облікова оцінка може переглядатися, якщо змінюються обставини, на яких базувалася ця оцінка, або отримано додаткову інформацію. Наслідки зміни облікових оцінок слід відображати у звіті про фінансові результати в тому періоді, у якому відбулася зміна, а також і в наступних періодах, якщо зміна впливає на ці періоди.

Ольга БуркунАудитор АФ «Курсор-Аудит»
Оцініть матеріал!:

Додати коментар