Ціноутворення при поставці на експорт раніше придбаного товару

П'ятниця, 31 березня 2017
Переглядів: 3730
Будьте внимательны: в законодательство могли быть внесены изменения! В этой статье приведены ссылки на законодательство, актуальное на декабрь 2016 г.

Підприємство придбало товар (наприклад, за 30000 грн, в т.ч. ПДВ 20% 5000 грн) та реалізувало його на експорт за 1000 євро по курсу 27,5 (27500 грн, в т.ч. ПДВ 0%). Чи вважається в даному випадку ціна продажу нижчою за ціну придбання?

Згідно з пп. г) п. 185.1 ПКУ об'єктом оподаткування ПДВ є операції платників податку, в тому числі з вивезення товарів за межі митної території України.

Відповідно до п. 188.1 ПКУ база оподаткування операцій з постачання товарів/послуг визначається виходячи з їх договірної вартості з урахуванням загальнодержавних податків та зборів. При цьому база оподаткування операцій з постачання товарів/послуг не може бути нижчою ніж ціна придбання таких товарів/послуг.

На нашу думку, питання виникло у зв'язку з тим, що у наведеній вище нормі відсутня вказівка «без урахування податку на додану вартість», як це зроблено, наприклад, у п. 181.1 ПКУ.

Але слід звернути увагу на п. 193.1 ПКУ, де встановлено, що ставки податку (20, 0 та 7 відсотків) встановлюються від бази оподаткування, тобто при визначенні загальної вартості податок додається до бази оподаткування. Це треба мати на увазі при укладанні договорів поставки в частині визначення договірної вартості. Правильно визначати ціну товару без ПДВ, крім того ПДВ.

Крім того, згідно з п. 9 П(С)БО 9 «Запаси» (для цілей бухгалтерського обліку товари є запасами) первісною вартістю запасів, що придбані за плату, є собівартість запасів, яка складається з таких фактичних витрат:

• суми, що сплачуються згідно з договором постачальнику (продавцю), за вирахуванням непрямих податків;

• суми ввізного мита;

• суми непрямих податків у зв'язку з придбанням запасів, які не відшкодовуються підприємству/ установі;

• транспортно-заготівельні витрати;

• інші витрати, які безпосередньо пов'язані з придбанням запасів і доведенням їх до стану, в якому вони придатні для використання у запланованих цілях.

Нормами ПКУ не встановлено чи тільки суми, що сплачуються згідно з договором постачальнику (продавцю), за вирахуванням непрямих податків, чи всі складові первісної вартості відповідають терміну «ціна придбання», тому доцільно буде користуватися наведеними нормами П(С)БО 9. Хоча стосовно операцій постачання імпортованих товарів у листі від 07.10.2015 р. № 21275/6/99-99-19-03-02-15 ДФСУ зазначає, що база оподаткування визначається за загальним правилом - виходячи з їх договірної вартості, але не нижче ніж ціна придбання у постачальника.

Таким чином, придбання товару за 30000 грн, в т.ч. ПДВ 20% - 5000 грн, фактично означає, що договірна вартість товару складає 25000 грн, крім того ПДВ - 5000 грн. Можливо підприємство більше ніяких витрат, безпосередньо пов'язаних з придбанням товару, не здійснювало.

Якщо такий товар був реалізований на експорт за ціною 27500 грн, норми п. 188.1 ПКУ виконуються, додаткові зобов'язання з ПДВ не виникають.

Варто також зазначити, що останнім часом у випадках здійснення реалізації на експорт за ціною, нижчою за ціну придбання, суди стають на бік платників податку, мотивуючі свої рішення наявністю в ПКУ при здійсненні експортних операцій лише однієї ставки ПДВ - 0% (див.Постанови ВАСУ від 16.02.2016 р. № К/800/47756/15 та від 22.03.2016 р. № К/800/48575/15).

Ольга БуркунАудитор АФ «Курсор-Аудит»
Оцініть матеріал!:

Додати коментар