Податковий облік договорів оренди земельних паїв

Понеділок, 22 лютого 2016
Переглядів: 6300
Будьте внимательны: в законодательство могли быть внесены изменения! В этой статье приведены ссылки на законодательство, актуальное на январь 2016 г.

Податковий облік договорів оренди земельних паїв та земельних ділянок сільськогосподарського призначення

Слід окремо визначити, що згідно із Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році» від 24.12.2015 р. № 909-VIII (далі – Закон № 909) із пп. 14.1.235 ПКУ було виключено абзац другий, відповідно до якого права власності/користування земельними ділянками мали бути оформлені та зареєстровані згідно із законодавством. Ця вимога була чинна протягом 2015 року і мала значення для права на спеціальний режим оподаткування ПДВ для сільськогосподарських товаровиробників.

Аналогічні вимоги також містилися у п. 2921.1 ПКУ, відповідно до якого визначається об'єкт та база оподаткування для платників єдиного податку четвертої групи. Законом № 909 вони також були виключені, тобто тепер ця норма звучить так: «Об'єктом оподаткування для платників єдиного податку четвертої групи є площа сільськогосподарських угідь (ріллі, сіножатей, пасовищ і багаторічних насаджень) та/або земель водного фонду (внутрішніх водойм, озер, ставків, водосховищ), що перебуває у власності сільськогосподарського товаровиробника або надана йому у користування, у тому числі на умовах оренди». Вимога про обов'язкову реєстрацію також була чинна тільки протягом 2015 року.

Відповідно до п. 2921.2 ПКУ базою оподаткування для платників єдиного податку четвертої групи – сільськогосподарських товаровиробників є нормативна грошова оцінка одного гектара сільськогосподарських угідь (ріллі, сіножатей, пасовищ і багаторічних насаджень), з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного станом на 1 січня базового податкового (звітного) року відповідно до порядку, встановленого розділом XII Кодексу. При цьому п. 5 підрозд. 8 розд. ХХ ПКУ встановлено, що у 2016 році база оподаткування єдиним податком для платників єдиного податку четвертої групи (сільськогосподарських товаровиробників) визначається з урахуванням таких особливостей:

1) для сільськогосподарських угідь (ріллі, сіножатей, пасовищ і багаторічних насаджень) базою оподаткування є нормативна грошова оцінка одного гектара сільськогосподарських угідь з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного станом на 1 січня 2015 року відповідно до порядку, встановленого розділом XII Кодексу;

2) для земель водного фонду (внутрішніх водойм, озер, ставків, водосховищ) базою оподаткування є нормативна грошова оцінка ріллі в Автономній Республіці Крим або в області з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного станом на 1 січня 2015 року відповідно до порядку, встановленого розділом XII Кодексу;

ПДФО

Дохід фізичної особи у вигляді орендної плати є доходом, що включається до місячного оподаткованого доходу згідно з пп. 164.2.5 ПКУ. Відповідно до пп. 170.1.1 ПКУ податковим агентом платника податку – орендодавця щодо його доходу від надання в оренду земельної ділянки сільськогосподарського призначення, земельної частки (паю), майнового паю є орендар. При цьому об'єкт оподаткування визначається виходячи з розміру орендної плати, зазначеної в договорі оренди, але не менше ніж мінімальна сума орендного платежу, встановлена законодавством з питань оренди землі.

Якщо сплата здійснюється у грошовій формі, то відповідно до пп. 168.1.2 ПКУ податок сплачується (перераховується) до бюджету під час виплати оподатковуваного доходу єдиним платіжним документом. Банки приймають платіжні документи на виплату доходу лише за умови одночасного подання розрахункового документа на перерахування цього податку до бюджету.

Якщо оподатковуваний дохід надається у негрошовій формі чи виплачується готівкою з каси податкового агента, податок сплачується (перераховується) до бюджету протягом банківського дня, що настає за днем такого нарахування (виплати, надання) (пп. 168.1.4 ПКУ). Крім того, у випадку нарахування (надання) доходів у будь-якій негрошовій формі, базою оподаткування є вартість такого доходу, розрахована за звичайними цінами, правила визначення яких встановлені згідно з цим Кодексом, помножена на коефіцієнт (так званий «натуральний») згідно з п. 164.5 ПКУ. На нашу думку, якщо нарахування орендної плати здійснюється у грошовій формі, а в рахунок розрахунків з орендної плати орендарем реалізуються продукція, товари чи послуги за ринковими цінами з подальшим заліком однорідних вимог (ст. 601 ЦКУ), то «натуральний» коефіцієнт не застосовується.

Якщо оподатковуваний дохід нараховується податковим агентом, але не виплачується (не надається) платнику податку, то податок, який підлягає утриманню з такого нарахованого доходу, підлягає перерахуванню до бюджету податковим агентом у строки, встановлені Кодексом для місячного податкового періоду (пп. 168.1.5 ПКУ).

Доходи у вигляді орендної плати оподатковуються податковим агентом під час їх нарахування (виплати) за ставкою, визначеною п. 167.1 ПКУ (пп. 170.1.4 ПКУ). Відповідно до змін в ПКУ, внесених Законом № 909, ставка оподаткування ПДФО становить 18 %.

Військовий збір

Відповідно до п. 161 підрозд. 10 розд. ХХ ПКУ до набрання чинності рішенням Верховної Ради України про завершення реформи Збройних Сил України встановлено військовий збір, платниками якого є платники ПДФО, база та об'єкт оподаткування визначається аналогічно ПДФО. Ставка податку становить 1,5 %.

Таким чином, сума орендної плати оподатковується військовим збором за рахунок орендодавця.

ЄСВ

Базою для нарахування єдиного внеску для підприємств, установ та організацій, які використовують працю фізичних осіб на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством, відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 7 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» від08.07.2010 р. № 2464-VI, є сума нарахованої заробітної плати за видами виплат, які включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, в тому числі в натуральній формі, що визначаються відповідно до Закону «Про оплату праці», та сума винагороди фізичним особам за виконання робіт (надання послуг) за цивільно-правовими договорами. Слід зазначити, що відносини, які виникають при укладенні договору найму (оренди) (ст. 759 ЦКУ), не мають ознак правовідносин, що регулюють виконання робіт або надання послуг.

Крім того, п. 14 розд. ІІ Переліку видів виплат, на які не нараховується єдиний внесок, затвердженого постановою КМУ від 22.12.2010 р. № 1170, передбачені доходи від здавання в оренду землі.

Податок на прибуток

Безпосередньо передача земельної ділянки в оренду не є об'єктом оподаткування.

Якщо орендар є платником податку на прибуток, то сума орендних платежів, як складова загальновиробничих витрат, впливає на формування фінансового результату звітного періоду. Відповідно до пп. 134.1.1 ПКУ об'єктом оподаткування є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень розділу ІІІ Кодексу. Для платників податку, у яких річний дохід від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначений за правилами бухгалтерського обліку, за останній річний звітний (податковий) період перевищує двадцять мільйонів гривень, об'єкт оподаткування визначається з коригуванням фінансового результату до оподаткування на різниці, передбачені розділом ІІІ ПКУ.

Податковий кодекс не передбачає коригувань щодо орендної плати за договорами оренди земельних паїв та земельних ділянок сільськогосподарського призначення з фізичними особами.

Ольга БуркунАудитор АФ «Курсор-Аудит»
Оцініть матеріал!:

Додати коментар