Бухгалтерський облік договорів оренди землі

П'ятниця, 19 лютого 2016
Переглядів: 11319
Будьте внимательны: в законодательство могли быть внесены изменения! В этой статье приведены ссылки на законодательство, актуальное на январь 2016 г.

Бухгалтерський облік договорів оренди земельних паїв та земельних ділянок сільськогосподарського призначення

Загальні принципи обліку орендних операцій викладені у П(С)БО 14 «Оренда».

Так, відповідно до п. 8 П(С)БО 14 об'єкт операційної оренди (оренди іншої, ніж фінансова) відображається орендарем на позабалансовому рахунку бухгалтерського обліку за вартістю, вказаною в угоді про оренду. Затрати орендаря на поліпшення об'єкта операційної оренди (модернізація, модифікація, добудова, дообладнання, реконструкція тощо), що приводять до збільшення майбутніх економічних вигод, які первісно очікувалися від його використання, відображаються орендарем як капітальні інвестиції у створення (будівництво) інших необоротних матеріальних активів.

Належна за користування об'єктом операційної оренди плата визнається витратами згідно з П(С)БО 16 «Витрати» на прямолінійній основі протягом строку оренди або з урахуванням способу одержання економічних вигод, пов'язаних з використанням об'єкта операційної оренди. На суму заохочення орендаря щодо подовження або укладення нової орендної угоди зменшуються протягом строку оренди його витрати з орендної плати (п. 9 П(С)БО 14).

Виходячи з наведеного, в тому числі, й у попередніх матеріалах, облік операцій оренди у орендодавця відбувається так (умовний приклад):

№ з/п
Зміст операції
Дебет
Кредит
Сума
1
Одержано в оренду земельну ділянку (пай) за грошовою оцінкою
01
 
100000,00
2
Нараховано орендну плату
23 (91)
6856
3000,00
3
Утримано ПДФО
6856
641 ПДФО
540,00
4
Утримано військовий збір
6856
641 ВЗ
45,00
5
Реалізовано продукцію в рахунок розрахунків
3612
701
900,00
6
Нараховано ПДВ
701
641 ПДВ
150,00
7
Списано собівартість реалізованої продукції
901
271
500,00
8
Проведено залік заборгованостей
6856
3612
900,00
9
Визначено фінансовий результат
701
791
750,00
791
901
500,00
10
Сплачено залишок орендної плати
6856
311, 301
1515,00
11
Перераховано ПДФО та ВЗ до бюджету
641 ПДФО, ВЗ
311
585,00
Ольга БуркунАудитор АФ «Курсор-Аудит»
Оцініть матеріал!:

Додати коментар