Mail Home

Бухгалтерський облік договорів оренди землі

Пятница, 19 февраля 2016 г.
Просмотров: 7231
Рубрика: Статья   Тема: , ,

Будьте внимательны: в законодательство могли быть внесены изменения! В этой статье приведены ссылки на законодательство, актуальное на январь 2016 г.

Бухгалтерський облік договорів оренди земельних паїв та земельних ділянок сільськогосподарського призначення

Загальні принципи обліку орендних операцій викладені у П(С)БО 14 «Оренда».

Так, відповідно до п. 8 П(С)БО 14 об'єкт операційної оренди (оренди іншої, ніж фінансова) відображається орендарем на позабалансовому рахунку бухгалтерського обліку за вартістю, вказаною в угоді про оренду. Затрати орендаря на поліпшення об'єкта операційної оренди (модернізація, модифікація, добудова, дообладнання, реконструкція тощо), що приводять до збільшення майбутніх економічних вигод, які первісно очікувалися від його використання, відображаються орендарем як капітальні інвестиції у створення (будівництво) інших необоротних матеріальних активів.

Належна за користування об'єктом операційної оренди плата визнається витратами згідно з П(С)БО 16 «Витрати» на прямолінійній основі протягом строку оренди або з урахуванням способу одержання економічних вигод, пов'язаних з використанням об'єкта операційної оренди. На суму заохочення орендаря щодо подовження або укладення нової орендної угоди зменшуються протягом строку оренди його витрати з орендної плати (п. 9 П(С)БО 14).

Виходячи з наведеного, в тому числі, й у попередніх матеріалах, облік операцій оренди у орендодавця відбувається так (умовний приклад):

№ з/п

Зміст операції

Дебет

Кредит

Сума

1

Одержано в оренду земельну ділянку (пай) за грошовою оцінкою

01

100000,00

2

Нараховано орендну плату

23 (91)

6856

3000,00

3

Утримано ПДФО

6856

641 ПДФО

540,00

4

Утримано військовий збір

6856

641 ВЗ

45,00

5

Реалізовано продукцію в рахунок розрахунків

3612

701

900,00

6

Нараховано ПДВ

701

641 ПДВ

150,00

7

Списано собівартість реалізованої продукції

901

271

500,00

8

Проведено залік заборгованостей

6856

3612

900,00

9

Визначено фінансовий результат

701

791

750,00

791

901

500,00

10

Сплачено залишок орендної плати

6856

311, 301

1515,00

11

Перераховано ПДФО та ВЗ до бюджету

641 ПДФО, ВЗ

311

585,00

Ольга Буркун

Аудитор АФ «Курсор-Аудит»


Оцените статью, пожалуйста:

twitter.com facebook.com vkontakte.ru odnoklassniki.ru livejournal.ru yandex.ru