Застосування штрафних санкцій за несвоєчасну реєстрацію податкових накладних

Середа, 22 березня 2017
Переглядів: 4364
Будьте внимательны: в законодательство могли быть внесены изменения! В этой статье приведены ссылки на законодательство, актуальное на декабрь 2016 г.

Як застосовуються штрафні санкції за несвоєчасну реєстрацію податкових накладних та розрахунків коригування за період жовтень-грудень 2015 р.?

Можливість виправлення помилок у податкових накладних шляхом оформлення розрахунку коригування до податкової накладної передбачено п. 192.1 ПКУ.

Порядок виправлення помилки в полі «ІПН покупця» навели податківці в роз'ясненні з розділу 101.17 модуля БАЗА ПОДАТКОВИХ ЗНАНЬ. Виправлення такої помилки проводиться таким чином, як і зробило підприємство: продавець складає розрахунок коригування до такої податкової накладної датою, на яку було виявлено помилку в ІПН покупця, та реєструє його в ЄРПН. Продавець також складає та реєструє другу податкову накладну, в графі «ІПН покупця» якої зазначається правильний ІПН, у полі «Дата складання» - дата виникнення податкових зобов'язань продавця, тобто дата складання податкової накладної з «невірним» ІПН покупця.

Згідно з п. 201.10 ПКУ реєстрація податкових накладних та/або розрахунків коригування до податкових накладних у Єдиному реєстрі податкових накладних має бути здійснена протягом 15 календарних днів, наступних за датою виникнення податкових зобов'язань, відображених у відповідних податкових накладних та/ або розрахунках коригування.

У разі порушення цього терміну застосовуються штрафні санкції. З 01 жовтня 2015 року застосовуються штрафи за порушення платниками термінів реєстрації податкових накладних/ розрахунків коригування у розмірах, встановлених статтею 1201 (до податкових накладних/розрахунків коригування, складених до 01.10.2015 р. штрафи не застосовувались на підставі п. 35 подразд. 2 разд. ХХ ПКУ).

Водночас п. 1201.3 ПКУ прямо передбачав, що порядок застосування штрафів за нереєстрацію податкових накладних/розрахунків коригування повинен затвердити центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику. Але цей документ так і не був затверджений.

Згідно з Законом України від 24.12.2015 р. № 909 з 01.01.2016 р. було виключено з ПКУ п. 1201. В свою чергу Мінфін наказом від 28.12.2015 р. № 1204, який вступив в дію з 16.02.2016 р., затвердив нову спеціальну форму податкового повідомлення-рішення форми «Н». Виходячи з нової форми податкового повідомлення- рішення штраф за прострочення реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування накладається за результатами перевірки та/або за даними ЄРПН.

Враховуючи вищевикладене, вважаємо, що в податкової є підстави для накладання штрафів за несвоєчасну реєстрацію податкових накладних за період жовтень-грудень 2016 р., оскільки в цей період діяла пряма «штрафна» норма п. 201.10 ПКУ. Також статтею 1201 ПКУ встановлено розміри штрафів.

Слід мати на увазі, що штрафні санкції за порушення, допущені в минулих періодах, застосовуються у порядку та в розмірах, чинних на момент застосування санкцій. Так п. 11 підрозд. 10 розд. ХХ ПКУ встановлено, що штрафні (фінансові) санкції (штрафи) за наслідками перевірок, які здійснюються контролюючими органами, застосовуються у розмірах, передбачених законом, чинним на день прийняття рішень щодо застосування таких штрафних (фінансових) санкцій.

Таким чином, на момент здійснення правопорушення, тобто період жовтень-грудень 2015 року, за несвоєчасну реєстрацію податкової накладної встановлювалась відповідальність, але не було порядку застосування штрафів. Оскільки з 01.01.2016 року такий порядок застосування штрафів вже не потрібен, то у випадку коли податківці виявляють порушення термінів реєстрації податкових накладних за період жовтень-грудень 2015 року у 2016 році до платника можуть бути застосовані штрафи за несвоєчасну реєстрацію податкових накладних.

З приводу відображення розрахунків коригувань у податкової звітності слід зазначити наступне. Виправлення помилок, які допущені в податкових накладних, не звільняють платника податку від штрафів за несвоєчасну реєстрацію "вірних" податкових накладних.

На думку податківців, яка висловлена в роз'ясненні у розділі 101.20 модуля БАЗА ПОДАТКОВИХ ЗНАНЬ з приводу відображення у податковій звітності з ПДВ операції, яка пов'язана з виправленням помилки в індивідуальному податковому номері покупця шляхом складання розрахунку коригування до податкової накладної та другої податкової накладної, оскільки у декларації зазначаються дані, визначені на підставі первинних документів, відображенню у податковій звітності з ПДВ підлягають податкові зобов'язання, визначені на дату складання податкової накладної з «невірним» ІПН. Розрахунок коригування та друга податкова накладна не впливають на визначене податкове зобов'язання, тому операція, пов'язана з виправленням помилки в ІПН покупця, відображенню у податковій звітності з ПДВ не підлягає. Тобто, така помилка не виправляється.

При цьому, виявлення розбіжностей даних податкової декларації та даних ЄРПН є підставою для проведення контролюючими органами документальної позапланової виїзної перевірки продавця та у відповідних випадках покупця товарів/послуг (п. 201.10 ПКУ). Також в листі від 03.02.2016 р. № 2208/6/99-99-19-03-02-15 податківці відзначають, що розрахунки коригування до помилково складеної податкової накладної також не підлягають відображенню в декларації, оскільки дані, наведені в податковій звітності, мають відповідати даним бухгалтерського та податкового обліку платника.
<pНа нашу думку, помилку, допущену в податковій декларації з ПДВ у зв'язку з відображенням у ній податкової накладної з невірним ІПН, можливо виправляти шляхом подання уточнюючого розрахунку за період, в якому була відображена невірна податкова накладна, разом з уточнюючим додатком Д5, в якому знімається сума з невірним ІПН в розділі І таблиці І "Інші в розрізі умовних ІПН" з кодом 100000000000, сума з вірним ІПН додається також в розділі І на початку таблиці І.

Однак, деякі фахівці радять виправляти таки помилки за допомогою уточнюючого розрахунку через додаток Д1, в якому знімається сума з невірним ІПН, вірний ІПН додається за допомогою додатка Д5. На нашу думку, щоб щось коригувати через додаток Д1 потрібно, щоб суми, що коригуються, були відображені в ньому у періоді, що коригується.

Наприкінці, можна порекомендувати пильно відноситись до строків реєстрації податкових накладних. Як звісно, законодавці планують внести зміни до цих строків на користь платників податку, але скоротити операційний день, протягом якого можна зареєструвати податкові накладні.

Ольга БуркунАудитор АФ «Курсор-Аудит»
Оцініть матеріал!:

Додати коментар