Відображення в обліку страхового відшкодування

Понеділок, 14 грудня 2015
Переглядів: 15449
Будьте внимательны: в законодательство могли быть внесены изменения! В этой статье приведены ссылки на законодательство, актуальное на ноябрь 2015 г.

Підприємство має орендований автомобіль, який застрахувало на свою користь (страхова сума – 880000 грн., страхова премія – 25344 грн., франшиза за всіма страховими випадками – 5000 грн.). Автомобіль потрапив у ДТП та отримав пошкодження. Вартість відновлювального ремонту – 11100 грн., при цьому франшиза дорівнює 5000 грн. Страхова компанія перерахувала страхувальнику страхове відшкодування в розмірі 6100 грн. безпосередньо на СТО. СТО зареєструвало на користь страхувальника податкову накладну на суму 6100 грн., в т. ч. ПДВ – 1016,67 грн. Як відобразити ці операції в бухгалтерському та податковому обліку?

Оскільки автомобіль є основним засобом, то для відображення в бухгалтерському обліку ремонту автомобіля слід керуватися П(С)БО 7 «Основні засоби», пунктом 15 якого визначено, що витрати, які здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення технічного огляду, нагляду, обслуговування, ремонту тощо) та одержання первісно визначеної суми майбутніх економічних вигод від його використання, включаються до складу витрат.

Вартість відновлювального ремонту автомобіля становить 11100,00 грн., страхова компанія відшкодовує лише 6100,00 грн., 5000,00 становить франшиза.

Франшиза – частина збитків, що не відшкодовується страховиком згідно з договором страхування (ст. 9 Закону України «Про страхування» від 07.03.96 р. № 85/96-ВР, далі – Закон про страхування).

В бухгалтерському обліку дана операція буде відображена так:№ з/п

Зміст господарської операції

Документи для відображення операції

Дт

Кт

Сума, грн.

1
Визнано дохід в сумі страхового відшкодування (за відрахуванням франшизи – 5000 грн.)
Страховий акт
377 «Розрахунки з іншими дебіторами»
746 «Інші доходи»
6100,00
2
Закрито розрахунки з ремонтним підприємством в сумі відшкодування (на дату перерахування страховою компанією коштів СТО)
(Страхувальнику необхідно дізнатися дату отримання СТО коштів від страхової компанії)
685 «Розрахунки з іншими кредиторами"
377 «Розрахунки з іншими дебіторами»
6100,00
В частині ПДВ
641 «Розрахунки за податками»
644 «Податковий кредит»
1016,67
3
Перераховано СТО вартість робіт, не покритих страховим відшкодуванням
Банківська виписка
685 «Розрахунки з іншими кредиторами»
311 «Поточні рахунки в національній валюті»
5000,00
В частині ПДВ
641 «Розрахунки за податками»
644 «Податковий кредит»
833,33
4
Нараховано витрати на ремонт авто
Акт виконаних ремонтних робіт
91 «Загальновиробничі витрати»

92 «Адміністративні витрати»

93 «Витрати на збут»
685 «Розрахунки з іншими кредиторами»
9250,00
5
Нараховано податковий кредит з ремонтних робіт
 
644 «Податковий кредит»
685 «Розрахунки з іншими кредиторами»
1850,00

Слід звернути увагу на те, що податкові органи в листі від 12.01.2012 р. № 809/7/15-3417-26 наполягають, що сума ПДВ, пропорційна частині платежу, сплаченого страховою компанією, до складу податкового кредиту власником автомобіля не включається, а страхувальник (власник автомобіля – платник ПДВ) має право включити до податкового кредиту лише ту частину ПДВ, що відповідає частині вартості ремонту автомобіля, яка була сплачена власним коштом такого страхувальника і не була чи не буде погашена за рахунок коштів, отриманих ним від страхової компанії.

Однак цей висновок ніяк не обґрунтований нормами ПКУ. На нашу думку, у разі перерахування страхового відшкодування на рахунок СТО, а не на рахунок страхувальника, останній все одно має право на податковий кредит. Статтею 8 Закону про страхування визначено, що страховий випадок – подія, передбачена договором страхування або законодавством, яка відбулася і з настанням якої виникає обов'язок страховика здійснити виплату страхової суми (страхового відшкодування)страхувальнику, застрахованій або іншій третій особі. В даному випадку отримувачем ремонтних робіт все одно буде підприємство і оскільки послуги СТО підлягають оподаткуванню ПДВ, форма розрахунків (як за власні кошти, так і за кошти страховика) не повинна впливати на право відображення податкового кредиту.

Якщо підприємство є обережним платником, податкові зобов'язання з ПДВ нараховуються проводкою Дт 949 Кт 641 «ПДВ» (проводка № 6) в сумі 1016,67 грн., податкова накладна виписується з позначкою «13», хоча наказом Мінфіну «Про затвердження форми податкової накладної та Порядку заповнення податкової накладної» від 22.09.2014 р. № 957 не передбачено тип причини коригування для даного випадку.

Ольга БуркунАудитор АФ «Курсор-Аудит»
Оцініть матеріал!:

Додати коментар