Податкові наслідки договору про переведення боргу

Понеділок, 21 серпня 2017
Переглядів: 5738
Будьте внимательны: в законодательство могли быть внесены изменения! В этой статье приведены ссылки на законодательство, актуальное на май 2017 г.

Первісний боржник – резидент України передає борг згідно з договором позики перед нерезидентом іншому резиденту України в сумі 100000 $ та відсотки в сумі 10000 $. Договір про переведення боргу підписано трьома сторонами та передано до НБУ на реєстрацію. Які податкові наслідки можуть виникнути в первісного й нового боржників унаслідок переведення боргу? За яким курсом (НБУ, ринковий) і на яку дату (підписання чи реєстрації договору в НБУ) потрібно відображати цю операцію в бухобліку обох боржників? Первісний боржник є платником єдиного податку 4-ї групи, новий боржник – платник податку на прибуток.

Відповідно до ст. 520 ЦКУ боржника в зобов'язанні може замінити інша особа (переведення боргу) лише за згодою кредитора, якщо інше не передбачено законом.

Згідно з п. 1.1 глави 1 розділу I Положення про порядок отримання резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів і надання резидентами позик в іноземній валюті нерезидентам, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 17.06.2004 р. № 270 (далі – Положення № 270), резиденти (юридичні особи, у тому числі уповноважені банки, фізичні особи – підприємці, фізичні особи) можуть одержувати кредити, позики, у тому числі поворотну фінансову допомогу, в іноземній валюті від нерезидентів відповідно до договорів за умови їх обов'язкової реєстрації в НБУ.

Згідно з вимогами п. 1.16 глави 1 розділу I Положення № 270 резиденти-позичальники мають передбачати в договорі умову про те, що він набирає чинності з моменту (або не раніше) його реєстрації. Ці вимоги поширюються також на зміни до договору, які стосуються суми, валюти, строку кредиту, розміру платежів, що впливають на розмір виплат за користування кредитом (процентної ставки, комісій, неустойки, інших установлених договором платежів, у тому числі тих, що є санкціями за неналежне виконання договору).

Відповідно до абз. 2 п. 1 глави 2 розділу I Положення № 270 зміни відомостей щодо сторін зареєстрованого договору, суми, валюти, строку кредиту, розміру процентної ставки, комісій, неустойки, інших установлених цим договором платежів, у тому числі тих, що є санкціями за неналежне виконання договору, що впливають на розмір виплат за користування кредитом, потребують обов'язкового внесення відповідних змін до реєстрації договору в порядку, установленому для реєстрації договору.

Таким чином, операція передання боргу від одного боржника до іншого відображається в бухгалтерському обліку обох боржників не раніше дати реєстрації договору передання боргу до НБУ.

Відповідно до п. 5 П(С)БО 21 "Вплив змін валютних курсів" операції в іноземній валюті під час первісного визнання відображаються у валюті звітності шляхом перерахунку суми в іноземній валюті із застосуванням валютного курсу на початок дня, дати здійснення операції (дати визнання активів, зобов'язань, власного капіталу, доходів і витрат).

На кожну дату балансу монетарні статті в іноземній валюті відображаються з використанням валютного курсу на кінець дня дати балансу. Заборгованість перед нерезидентом за отримані послуги є монетарною, тобто статтею балансу про такі зобов'язання, які буде сплачено у фіксованій (або визначеній) сумі грошей чи їх еквівалентів. При цьому перерахунок валютних сум в обліку здійснюється лише за офіційним курсом НБУ.

Згідно з п. 8 П(С)БО 21 визначення курсових різниць за монетарними статтями в іноземній валюті проводиться на дату балансу, а також на дату здійснення господарської операції в її межах або за всією статтею (відповідно до облікової політики).

Оскільки новим боржником є резидент України, в обліку первісного боржника валютну заборгованість перед банком за сумою кредиту та відсотками потрібно замінити на заборгованість у національній валюті. Це випливає з норм ч. 1 ст. 524 ЦКУ: зобов'язання в правочинах між резидентами має бути виражено в грошовій одиниці України – гривні.

Для нового боржника в цілях оподаткування розрахункові операції не мають наслідків, крім відображення операцій із купівлі валюти для розрахунків і нарахування курсових різниць, якщо розрахунки з нерезидентом буде проведено після дати балансу. ПКУ не містить вимог щодо збільшення чи зменшення фінансового результату до оподаткування за операціями переведення боргу.

Ольга БуркунАудитор АФ «Курсор-Аудит»
Оцініть матеріал!:

Додати коментар