Конвертація валюти при встановленні ціни на товар в євро

Понеділок, 28 серпня 2017
Переглядів: 4868
Будьте внимательны: в законодательство могли быть внесены изменения! В этой статье приведены ссылки на законодательство, актуальное на июнь 2017 г.

Компанія має договір поставки (імпорт товару з відстроченням платежу) з такими умовами. Ціна за Товар встановлюється у гривні. Рахунки виставляються Постачальником у гривні, одночасно з відвантаженням Товару і негайно відправляються Покупцеві факсом або електронною поштою. Оплата проводиться на зазначений у рахунку банківський рахунок Постачальника. Валютою платежу за цим Договором Сторони домовились обрати Євро. Курс перерахунку валюти зобов'язання - гривні - у валюту платежу - Євро - визначається за офіційним курсом гривні до Євро, встановленим Національним банком України на дату здійснення Покупцем платежу Постачальнику. При конвертації грн в Євро різниці на рах. 632 при перерахунку грн в євро, наприклад: гривня - 5513,96 - це євро - 190,106954 (5513,96/курс на дату покупки 29,004515000). При купівлі валюти банком сума євро, округлена за законами арифметики, 190,11 євро x 29,004515000, курс на дату купівлі = 5 514,05 грн, різниця - 0,09 грн. Чи можливо відносити такі суми на доходи/витрати підприємства?

Згідно зі ст. 7 Декрету КМУ от 19.02.93 г. № 15-93 у розрахунках між резидентами і нерезидентами в межах торговельного обороту використовуються як засіб платежу іноземна валюта та грошова одиниця України - гривня.

Перерахування валюти нерезиденту (в євро) є операцією в іноземній валюті - господарська операція, вартість якої визначена в іноземній валюті або яка потребує розрахунків в іноземній валюті, відповідно до п. 4 П(С)БО 21 "Вплив змін валютних курсів".

Пунктом 5 П(С)БО 21 встановлено, що операції в іноземній валюті під час первісного визнання відображаються у валюті звітності шляхом перерахунку суми в іноземній валюті із застосуванням валютного курсу на початок дня, дати здійснення операції (дати визнання активів, зобов'язань, власного капіталу, доходів і витрат).

Таким чином, якщо валюта контракту - гривня, то облік заборгованості перед контрагентом ведеться в гривні як валюті звітності, так і валюті контракту. Євро - це тільки валюта платежу, тому як еквівалент в обліку розрахунків з постачальником не застосовується.

Отже, платіж здійснюється в сумі 190,11 євро, в обліку валютна сума перераховується у гривні та дорівнює 5514,05 грн. Якщо заборгованість на момент платежу дорівнювала 5513,96 грн., на нашу думку, може бути зроблена коригуюча проводка - Дт 949 Кт 632.

Якщо за аналогічними операціями виникає дохід, застосовується рахунок 719.

В податковому обліку при цьому наслідків не виникає.

Ольга БуркунАудитор АФ «Курсор-Аудит»
Оцініть матеріал!:

Додати коментар