Дата виникнення податкових зобов'язань з ПДВ при інтернет-торгівлі

Середа, 06 квітня 2011
Переглядів: 9602
Будьте внимательны: в законодательство могли быть внесены изменения! В этой статье приведены ссылки на законодательство, актуальное на июль 2010 г.

Коли виникають валові доходи та податкові зобов'язання з ПДВ при розрахунках через посередників (наприклад, через інтернет): на дату оплати чи на дату надходження грошей?

Виходячи із запитання можна зробити припущення, що йдеться про інтернет-торгівлю через інтернет-магазин.

При інтернет-торгівлі можуть бути застосовані різні види оплати за товар.

Найбільш поширеною можна вважати оплату в безготівковій формі.

Безготівкова форма може відбутися шляхом оплати рахунку на оплату покупцем з власного рахунку в банку на банківський рахунок продавця товару.

Але ця форма розрахунку не відбувається за участю посередника, бо банківська установа не є посередником в розрахунках.

Розрахунки через посередників при інтернет-торгівлі можуть мати місце у разі розрахунків за допомогою банківської платіжної карти, коли продавець укладає угоду з посередником про отримання останнім від покупців оплати за проданий товар.

В такому випадку через інтернет покупець потрапляє на сайт посередника (дані якого містяться на сайті продавця) та списує зі своєї картки зазначену суму грошей, які спочатку надходять на рахунок посередника, а згодом, після вирахування комісійної винагороди посередника, перераховуються ним на банківський рахунок продавця.

Отже, в цьому разі можна говорити про інтернет-розрахунки через посередника.

Щодо визначення дати виникнення податкових зобов'язань при цьому можна сказати наступне.

Відповідно до пп. 11.3.1 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» від 28.12.94 р. № 334/94-ВР датою збільшення валового доходу вважається дата, яка припадає на податковий період, протягом якого відбувається будь-яка з подій, що сталася раніше:

– або дата зарахування коштів від покупця (замовника) на банківський рахунок платника в оплату товарів (робіт, послуг), що підлягають продажу, а у разі продажу товарів (робіт, послуг) за готівку – дата її оприбуткування в касі платника податку, а за відсутності такої – дата інкасації готівки у банківській установі, що обслуговує платника податку;

– або дата відвантаження товарів, а для робіт (послуг) – дата фактичного надання результатів робіт (послуг) платником податку.

Аналогічне правило застосовується і для загального порядку визначення дати виникнення податкових зобов'язань з податку на додану вартість.

Так, згідно з пп. 7.3.1 Закону України «Про податок на додану вартість» від 03.04.97 р. № 168/97-ВР датою виникнення податкових зобов'язань з продажу товарів (робіт, послуг) вважається дата, яка припадає на податковий період, протягом якого відбувається будь-яка з подій, що сталася раніше:

– або дата зарахування коштів від покупця (замовника) на банківський рахунок платника податку як оплата товарів (робіт, послуг), що підлягають продажу, а у разі продажу товарів (робіт, послуг) за готівкові грошові кошти – дата їх оприбуткування в касі платника податку, а при відсутності такої – дата інкасації готівкових коштів у банківській установі, що обслуговує платника податку;

– або дата відвантаження товарів, а для робіт (послуг) – дата оформлення документа, що засвідчує факт виконання робіт (послуг) платником податку.

Отже, згідно із вищенаведеними законодавчими нормами, можна сказати, що датою виникнення валових доходів та податкових зобов'язань з ПДВ в цьому випадку буде дата зарахування коштів на банківський рахунок продавця.

Ольга БуркунАудитор АФ «Курсор-Аудит»
Людмила СафоноваБухгалтер-эксперт
Оцініть матеріал!:

Додати коментар