Mail Home

Визначення строків використання об'єктів основних засобів

Четверг, 26 января 2012 г.
Просмотров: 11119
Рубрика: Вопрос-ответ   Тема: ,

Будьте внимательны: в законодательство могли быть внесены изменения! В этой статье приведены ссылки на законодательство, актуальное на июнь 2011 г.

Як розрахувати та визначити строки використання об'єктів основних засобів, які експлуатувалися до 01.04.2011 р.? Чи можливо списати на витрати залишкову вартість об'єкта, якщо до 01.04.2011 р. він експлуатувався понад мінімальний строк, встановлений для нього ПКУ?

Згідно з п. 6 підрозділу 4 розділу XX ПКУ з дати набрання чинності розділом III Кодексу (01.04.2011 р.) для визначення переліку об'єктів основних засобів, інших необоротних та нематеріальних активів за групами відповідно до пункту 145.1 статті 145 Кодексу з метою нарахування амортизації з дати набрання чинності розділом III Кодексу застосовуються дані інвентаризації, проведеної станом на 1 квітня 2011 року.

Нарахування амортизації для оподаткування здійснюється підприємством за методом, визначеним наказом про облікову політику для нарахування амортизації.

Для об'єктів основних засобів, що обліковуються станом на 01.04.2011 р., обмеження термінів корисного використання згідно з п. 145.1 ПКУ діє щодо загального терміну корисного використання.

Про це зазначила ДПАУ у листі від 20.05.2011 р. № 14218/7/15-0317, а також додала, що у разі нарахування амортизації основних засобів із застосуванням прямолінійного методу сума амортизації визначається діленням вартості, яка підлягає амортизації за результатами інвентаризації, проведеної станом на 01.04.2011, на строк корисного використання об'єкта основних засобів (арифметична різниця між загальним строком корисного використання об'єкта основних засобів, визначеного наказом по підприємству з урахуванням вимог п. 145.1 ст. 145 Податкового кодексу України, та строком, протягом якого об'єкт знаходився в експлуатації станом на 01.04.2011).

Наприклад, якщо на підприємстві обліковується об'єкт ОЗ (станок), який віднесено до групи 4 «Машини та обладнання», який було введено в експлуатацію в 2009 році (тобто 2 роки тому) та було встановлено в бухгалтерському обліку строк корисного використання 4 роки, то в податковому обліку з 01.04.2011 р. потрібно подовжити строк до мінімально допустимого для цієї групи строку – до 5 років, та амортизувати його ще 3 роки (5 - 2).

При цьому треба враховувати, що вартість, яка амортизується, по кожному об'єкту основних засобів визначається як первісна (переоцінена) з урахуванням капіталізованих витрат на модернізацію, модифікацію, добудову, дообладнання, реконструкції тощо, а також суми накопиченої амортизації за даними бухгалтерського обліку на дату набрання чинності розділом III ПКУ.

До переоціненої вартості основних засобів не включається сума дооцінки основних засобів, що проведена після 1 січня 2010 року.

Що стосується списання на витрати залишкової вартості об'єкта, якщо до 01.04.2011 р. він експлуатувався більше мінімального строку, встановленого для нього ПКУ, слід зазначити наступне.

Такий об'єкт на момент проведення інвентаризації (на 01.04.2011 р.) ще не був повністю замортизований у бухгалтерському обліку, тобто він має залишкову вартість та повинен бути включений до відповідної групи ОЗ згідно з п. 145.1 ПКУ в момент проведення інвентаризації і підприємство має встановити для нього мінімальний строк амортизації та амортизувати в податковому обліку до досягнення ним нульової вартості.

Це також важливо, якщо в майбутньому підприємство планує поліпшувати такі ОЗ та подовжувати їм життя, при цьому можна буде переглянути строк їх використання з огляду на:

– очікуване використання об'єкта підприємством з урахуванням його потужності або продуктивності;

– фізичний та моральний знос, що передбачається;

– правові або інші обмеження щодо строків використання об'єкта та інші фактори.

Строк корисного використання (експлуатації) об'єкта основних засобів переглядається в разі зміни очікуваних економічних вигод від його використання, але він не може бути меншим, ніж визначено в пункті 145.1 ПКУ.

Списання ОЗ на витрати згідно з нормами ПКУ можливо лише при їх ліквідації.

В п. 146.16 ПКУ зазначено, що у разі ліквідації основних засобів за рішенням платника податку або в разі якщо з незалежних від платника податку обставин основні засоби (їх частина) зруйновані, викрадені чи підлягають ліквідації, або платник податку змушений відмовитися від використання таких основних засобів внаслідок загрози чи неминучості їх заміни, руйнування або ліквідації, платник податку у звітному періоді, в якому виникають такі обставини, збільшує витрати на суму вартості, яка амортизується, за вирахуванням сум накопиченої амортизації окремого об'єкта основних засобів.

Ольга Буркун

Аудитор АФ «Курсор-Аудит»

Людмила Сафонова

Бухгалтер-експерт


Оцените статью, пожалуйста:

twitter.com facebook.com vkontakte.ru odnoklassniki.ru livejournal.ru yandex.ru