Mail Home

труд и его оплата

Работа в выходные дни при трехсменном графике работы

Вторник, 25 апреля 2017 г.
Рубрики: Вопрос-ответ
Метки: , ,

Бывают ситуации, когда предприятие временно переходит на трехсменный график работы. Тогда третья смена заканчивается в субботу в 6:00 утра. Или же начало третьей смены приходится на воскресенье на 22:00, тогда рабочая неделя закончится в пятницу в 22:00. И в первом, и во втором случае – работа в выходной день. Производство останавливается на выходные. Можем ли работу в три смены начинать в воскресенье в 22:00 и заканчивать в пятницу в 22:00, или только с понедельника с 6:00 по субботу 6:00?

Прочитайте статью полностью »

Відпускні демобілізованому

Вторник, 8 декабря 2015 г.
Рубрики: Вопрос-ответ
Метки: , ,

Працівник призваний 4.09.2014 р. На дату мобілізації його оклад і середній заробіток становили 4000 грн. Компенсації середнього заробітку з державного бюджету у 2014 році не було. З 1.01.2015 р. посадовий оклад працівника згідно з штатним розписом збільшено до 5000 грн. З січня по серпень 2015 року працівнику щомісяця виплачувався середній заробіток у сумі 4000, котрий був компенсований з бюджету, а також з власних коштів за цей період працівнику щомісяця виплачувалася різниця в 1000 грн. (з якої утримувалися всі податки) між його окладом на 1.01.2015 та середнім заробітком. Працівник був демобілізований 14.09.2015 і з 15.09.2015 хоче піти у відпустку на 24 календарні дні. Який період, а також який саме дохід і яку кількість днів потрібно брати для розрахунку відпускних?

Прочитайте статью полностью »

Компенсація середнього заробітку мобілізованих

Четверг, 3 декабря 2015 г.
Рубрики: Вопрос-ответ
Метки: , , ,

Підприємство отримало з бюджету компенсацію середнього заробітку мобілізованих за січень-лютий 2015 року. Середній заробіток за ці місяці оподатковували як заробітну плату. Чи можна здійснити перерахунок ЄСВ, ПДФО, ВЗ за січень-лютий 2015 року та як це відобразити у відповідній звітності?

Прочитайте статью полностью »

Розрахування понижуючого коефіцієнту з ЄСВ

Пятница, 20 ноября 2015 г.
Рубрики: Вопрос-ответ
Метки: ,

Як правильно розрахувати понижуючий коефіцієнт з ЄСВ в такій ситуації: за липень 2015 року було два працівника, у яких нарахована зарплата становить більше 20706 грн. При розрахунку коефіцієнта за липень 2015 року фонд оплати праці зменшено на суму зарплати інвалідів і розраховано коефіцієнт. Чи потрібно було при цьому розрахунку зменшувати фонд оплати праці на суму перевищення 20706 грн.?

Прочитайте статью полностью »

Порядок відображення виплат мобілізованому працівнику у статистичній звітності та у звітах за формами Д4 і 1ДФ

Пятница, 24 октября 2014 г.
Рубрики: Статья
Метки: , , ,

У вересні на підприємстві був мобілізований працівник. Який порядок відображення виплат такому працівнику у статистичній звітності та у звітах за формами Д4 і 1ДФ?

Прочитайте статью полностью »

Правомірність відмови в реєстрації трудового договору центром зайнятості

Четверг, 3 апреля 2014 г.
Рубрики: Вопрос-ответ
Метки:

Чи правомірно центр зайнятості відмовляє в реєстрації трудового договору між фізичною особою – підприємцем та працівником на підставі того, що звіт за формою № 3-ПН щодо цієї вакансії не подавався?

Прочитайте статью полностью »

Компенсация работодателю, создавшему новые рабочие места

Как получить компенсацию половины ЕСВ работодателю, создававшему в течение 12 месяцев новые рабочие места, и можно ли уже подавать заявление на компенсацию?

Прочитайте статью полностью »

Подача декларации об имущественном состоянии и доходых

Понедельник, 4 ноября 2013 г.
Рубрики: Вопрос-ответ
Метки: ,

Если работник получал в нескольких месяцах отчетного года доходы от двух и более агентов, сумма которых превышала 10 минзарплат, обязан ли он подавать декларацию об имущественном состоянии и доходах?

Прочитайте статью полностью »

Обязанность подтверждения информации о неполном рабочем дне сотрудников

Среда, 30 января 2013 г.
Рубрики: Вопрос-ответ
Метки: ,

На предприятии есть несколько сотрудников, занятых на полставки. Им выплачивается зарплата ниже минимального размера. Представители налоговой службы требуют подтверждения того, что эти работники действительно заняты не полностью. Обязано ли предприятие выполнять такие требования? Если да, то какими документами это предусмотрено?

Прочитайте статью полностью »

Нарахування заробітної плати засновнику підприємства

Понедельник, 26 марта 2012 г.
Рубрики: Вопрос-ответ
Метки: ,

Чи обов'язково нараховувати заробітну плату власнику (засновнику) підприємства, якщо він не оформлений за трудовою угодою, але фактично виконує обов'язки директора, а також у випадку повної зупинки діяльності підприємства?

Прочитайте статью полностью »

Оподаткування при роз'їзному характері роботи

Вторник, 7 июня 2011 г.
Рубрики: Вопрос-ответ
Метки: , ,

Як оподатковується ПДФО та соцвнесками надбавка за роз'їзний характер роботи?

Прочитайте статью полностью »

Погашение ссуды за счет начисленой, но не выплаченной заработной платы

Пятница, 15 апреля 2011 г.
Рубрики: Вопрос-ответ
Метки: ,

За счет начисленной, но не выплаченной заработной платы производится погашение ссуды работника. Как в данном случае быть с НДФЛ?

Прочитайте статью полностью »

Полномочия работников налоговой инспекции в самостоятельной классификации вида договора

Пятница, 23 апреля 2010 г.
Рубрики: Вопрос-ответ | Труд и его оплата
Метки: ,

С физлицом был составлен договор подряда на выполнение офисных электротехнических работ сроком на один год. Налоговики квалифицировали такой договор как трудовой и составили протокол об админштрафе по ст. 163 КоАП исходя из того, что для заработной платы по трудовому договору база налогообложения другая. Имеет ли право налоговая инспекция самостоятельно определять договор подряда как трудовой и таким образом применять упомянутый штраф? Если да, то в каких случаях?

Прочитайте статью полностью »

Ответственность за выплату зарплаты в размере меньше минимального и незаключение трудового договора

Какая ответственность предусмотрена для юридических лиц и физлиц-предпринимателей за выплату наемным работникам заработной платы в размере ниже минимального (в том числе при неполной занятости), а также за незаключение с наемными работниками трудового договора?

Прочитайте статью полностью »

Исправление ошибок при выплате работнику излишне начисленной заработной платы

При начислении зарплаты за март бухгалтер допустил арифметическую ошибку, в результате чего сотруднику была выплачена зарплата в двойном размере. Может ли предприятие в следующем месяце удержать излишне выплаченную сумму (в т. ч. за счет невыплаты аванса)? Как оформить такое удержание в следующем месяце? Необходимо ли письменное согласие работника на удержание? Как быть, если работник будет возражать против удержания излишне выплаченных сумм?

Прочитайте статью полностью »

Представление в ФСС на случай безработицы справки о зарплате «дотационному» работнику

Вторник, 27 октября 2009 г.
Рубрики: Статья
Метки: ,

Как правильно заполнить справку о начисленной и выплаченной заработной плате работнику, трудоустроенному на дотационное рабочее место, в каком размере и в какие сроки центр занятости должен перечислить компенсацию расходов на оплату труда такого работника?

Подобного рода вопросы волнуют многих работодателей. Рассмотрим их на конкретном примере.

Прочитайте статью полностью »

Вынужденный прогул после увольнения

Восстановленному на работе по решению суда работнику выплачен средний заработок за время вынужденного прогула. С суммы выплаты удержаны взносы в фонды социального страхования и НДФЛ. Относятся ли суммы такого заработка, уплаченных взносов и НДФЛ к составу валовых расходов предприятия?

 

Прочитайте статью полностью »