Mail Home

налоговый кодекс

Ціноутворення при поставці на експорт раніше придбаного товару

Пятница, 31 марта 2017 г.
Рубрики: Вопрос-ответ
Метки: , , , ,

Підприємство придбало товар (наприклад, за 30000 грн, в т.ч. ПДВ 20% 5000 грн) та реалізувало його на експорт за 1000 євро по курсу 27,5 (27500 грн, в т.ч. ПДВ 0%). Чи вважається в даному випадку ціна продажу нижчою за ціну придбання?

Прочитайте статью полностью »

Застосування штрафних санкцій за несвоєчасну реєстрацію податкових накладних

Як застосовуються штрафні санкції за несвоєчасну реєстрацію податкових накладних та розрахунків коригування за період жовтень-грудень 2015 р.?

Прочитайте статью полностью »

Заборгованість, отримана по рішенню суду, у перерахунку до валютного еквіваленту

На рахунок підприємства зайшли гроші від покупця згідно наказу на виконання судового рішення, в т. ч. сума основного боргу, яка розрахована згідно з договірними зобов'язаннями з урахуванням коригування на зміну курсу валюти. Тобто балансова вартість постачання і вартість товару розрахована з урахуванням курсу валют по судовому рішенню відрізняється в сторону збільшення. Згідно ПКУ податкові зобов'язання з ПДВ не виникають на суми інфляційних витрат, суднових зборів і т. д. Як правильно провести господарську операцію та скласти податкову накладну (або розрахунок коригування) на підставі бухгалтерської довідки, коли рішення суду датується червнем 2016 року, набрала чинності на підставі наказу про примусове виконання, гроші зайшли 01.08.2016 р. від покупця з призначенням платежу"за рішенням суду", а бухгалтерська довідка поки не складена?

Прочитайте статью полностью »

Різні ціни реалізації, звичайна ціна

Реалізація товарів/послуг здійснюється через сайт за встановленими цінами. Також реалізація здійснюється через посередників та комісіонерів. У разі реалізації за договорами поставки ціни відповідно нижчі ніж на сайті, при чому можуть бути різними залежно від домовленості сторін. Чи існують обмеження по встановленню цін з боку законодавства, чи можуть бути вони різними на один і той же продукт? Чи потрібно документально підтверджувати ту чи іншу ціну, якщо так, то чим саме?

Прочитайте статью полностью »

Отражение в бухгалтерском и налоговом учете нового кредитора операций по уступке права требования

Первоначальный кредитор (нерезидент) по договору уступки прав требования уступил право требования долга от предприятия (резидент Украины) новому кредитору (резидент Украины). Уступаемые права – это денежные обязательства должника. Размер уступаемого права денежного требования равен размеру компенсации. Как отразить эти операции в бухгалтерском и налоговом учете нового кредитора?

Прочитайте статью полностью »

Отражение в учете операций по договору комиссии на продажу товара за границу

Предприятие заключило договор комиссии на продажу товара за рубеж. Комитент и комиссионер – резиденты, покупатель товара – нерезидент. Как отразить в бухгалтерском и налоговом учете операции по договору комиссии для комитента и комиссионера (в т. ч. по продаже на экспорт товара комиссионером)? Как комиссионеру правильно оформить ГТД, чтобы комитент имел право на применение нулевой ставки НДС?

Прочитайте статью полностью »

Об изменениях в работе обособленных подразделений ломбардов

В связи с внесением обособленных подразделений ломбардов в Госреестр, как теперь уплачивать налоги и подавать отчетность за такие подразделения? Каким документом урегулировать полномочия отделений в сфере уплаты налогов и представления отчетности?

Прочитайте статью полностью »

Придбання громадянином України рухомого та нерухомого майна за кордоном

Среда, 16 ноября 2016 г.
Рубрики: Статья
Метки: , , ,

Чи є законодавчі перешкоди для громадянина України щодо придбання за кордоном рухомого та нерухомого майна? Які можливі наслідки щодо декларування та оподаткування такого майна для громадянина, який:

– постійно проживає в Україні;

– проживає в Німеччині та одружений з громадянином цієї країни?

Прочитайте статью полностью »

Відкриття рахунку в іноземному банку та наслідки щодо декларування та оподаткування таких коштів

Среда, 16 ноября 2016 г.
Рубрики: Статья
Метки: , , ,

Чи є законодавчі перешкоди для громадянина України при відвіданні іншої країни покласти на банківський рахунок в іноземному банку певну суму коштів? Які можливі наслідки щодо декларування та оподаткування цих коштів для громадянина, який:

– постійно проживає в Україні;

– проживає в Німеччині та одружений з громадянином цієї країни?

Прочитайте статью полностью »

Приобретение хозтоваров с использованием личной дисконтной карты сотрудника предприятия

Сотрудник предприятия при закупке хозтоваров воспользовался личной дисконтной картой, с которой с учетом накопительной скидки были списаны денежные средства. В фискальном чеке был указан вид расчетов «кредит», номер карты и Ф.И.О. владельца. По этому чеку магазин выписал налоговую накладную предприятию и зарегистрировал ее в ЕРНН. Расходы сотрудника были компенсированы выплатой из кассы предприятия. Имеет ли право предприятие на налоговый кредит в этом случае? Не было ли нарушения кассовой дисциплины?

Прочитайте статью полностью »

Бухгалтерский учет переуступки долга по лизинговому договору

Вторник, 15 ноября 2016 г.
Рубрики: Вопрос-ответ
Метки: , , ,

На предприятии автомобиль в лизинге. Заключили 3-х сторонний договор переуступки (перевода) долга между старым предприятием, лизинговой компанией и новым предприятием. Какой бухгалтерский учёт на новом предприятии?

Прочитайте статью полностью »

Особенности сделок купли-продажи между нерезидентами на территории Украины

Какие особенности сделок купли-продажи оргтехники между нерезидентами? Оргтехника приобретена продавцом у украинского предприятия, за таможенную территорию Украины не вывозилась

Прочитайте статью полностью »

Возмещение расходов, понесенных в загранкомандировке, при выдаче аванса в гривне на зарплатную карту

Сотруднику перед загранкомандировкой был выдан аванс в гривнях на зарплатную карту. По окончании командировки сотрудник в трехдневный срок подал авансовый отчет, в котором указал свои расходы: суточные в гривнях; проживание в гостинице в валюте (оплачено с зарплатной карты); услуги такси (оплачены наличными). По какому курсу возмещать сотруднику понесенные в валюте расходы? Если погашение производится не в день утверждения авансового отчета, нужно ли пересчитывать задолженность в части валютной суммы в связи с изменением курса на дату погашения?

Прочитайте статью полностью »

Реалізація товарів/послуг за різними цінами

Реалізація товарів/послуг здійснюється через сайт, а також через посередників та комісіонерів. При реалізації за договорами постачання ціни, відповідно, нижчі ніж на сайті, при цьому вони можуть відрізнятися залежно від домовленості сторін. Чи існують законодавчі обмеження щодо встановлення цін і чи можуть вони бути різними на один і той самий товар? Чи потрібно документально підтверджувати ту чи іншу ціну і якщо так, то чим?

Прочитайте статью полностью »

Налогообложение дивидендов, уплачиваемых нерезиденту, с учетом валютных ограничений

Понедельник, 26 сентября 2016 г.
Рубрики: Вопрос-ответ
Метки: , , ,

Предприятие (плательщик налога на прибыль и НДС, вид деятельности – оптовая торговля и ремонты двигателей) является дочерним (100 % корпоративных прав) по отношению к предприятию-нерезиденту (юридическое лицо, Швейцария) и согласно уставу начисляет/уплачивает дивиденды по результатам каждого квартала. Какой порядок налогообложения уплаты дивидендов учредителю-нерезиденту с учетом валютных ограничений?

Прочитайте статью полностью »

Дозвіл на водокористування для сільгоспвиробника - платника єдиного податку 4 групи

Чи потрібно сільгоспвиробнику – платнику єдиного податку 4 групи отримувати дозвіл на спецводокористування за умов, якщо: 1) земельні ділянки із свердловинами перебувають в оренді даного підприємства; 2) підприємство використовує два водозабори, кожний з яких видобуває не більше 100 куб. м на добу?

Прочитайте статью полностью »

О включении в расходы процентов по займу от нерезидента

Предприятие А (резидент), получив от нерезидента заем под процент, передает эти денежные средства связанному резиденту Б как возвратную беспроцентную финпомощь. Есть ли риски у предприятия А относительно включения в расходы процентов по займу от нерезидента?

Прочитайте статью полностью »

Возмещение расходов по оформлению визы для командировки

Для будущей командировки директору необходимо открыть бизнес-визу. Аванс на оформление визы не выдавался и оплата ее стоимости была произведена директором со своей личной зарплатной карты. После оплаты визы и представления документов в визовый центр директор предоставил авансовый отчет. Можно ли возместить ему расходы по оформлению визы на 5 лет? Когда их можно возместить: после представления авансового отчета или только после фактического получения визы? По какому курсу возмещать понесенные расходы? Когда и в какой сумме в бухгалтерском учете можно списать расходы по оформлению визы?

Прочитайте статью полностью »

Відображення в обліку витрат на відрядження, які здійснювалися з гривневої корпоративної картки

Співробітник повернувся із закордонного відрядження. Термін звітування вже закінчився, а сума коштів, використаних ним у відрядженні, ще не списана з карткового рахунку банком. Який курс валют необхідно використовувати для відображення в обліку витрат, сплата яких здійснюється з гривневої корпоративної картки?

Прочитайте статью полностью »

Корректировка стоимости импортного товара

Понедельник, 18 июля 2016 г.
Рубрики: Вопрос-ответ
Метки: , , ,

В договорах на продажу двигателей, которые импортируются из Германии, украинским предприятиям, стоимость товара указана в грн. с эквивалентом в долл. США. Срок поставки – до 60 дней. Покупатели вносят предоплату в два этапа: 70 % стоимости товара и 30 % – перед поставкой. После получения предоплаты и до отгрузки производится перерасчет с учетом изменения курса продаж на МБВР на момент оплаты. Таким образом, пересчитываются два платежа и определяется скорректированная стоимость товара. Как правильно оформить корректировку стоимости товара с учетом вышеизложенного?

Прочитайте статью полностью »

Безвозмездная поставка семян от нерезидента

Понедельник, 13 июня 2016 г.
Рубрики: Вопрос-ответ
Метки: , , ,

Как оптимально для целей бухгалтерского и налогового учета оформить отношения с нерезидентом по безвозмездной поставке семян сахарной свеклы, которые, в свою очередь, предприятие в качестве рекламы предоставляет фермерам тоже на безвозмездной основе для демонстрации урожайности и в конце сезона делает в независимой лаборатории анализы выращенной свеклы на сахарность?

Прочитайте статью полностью »

Оподаткування договорів доручення з фізичною особою

Понедельник, 13 июня 2016 г.
Рубрики: Вопрос-ответ
Метки: , ,

Які завдання можуть виконуватись на підставі договору доручення з фізичною особою? Як оподатковується винагорода та компенсація витрат фізичної особи – виконавця за цим договором?

Прочитайте статью полностью »

Облік курсових різниць у неприбутковій організації

Чи включається до доходів міської ради (неприбуткової організації) додатний результат курсових різниць від перерахунку іноземної валюти, отриманої у вигляді гранту?

Прочитайте статью полностью »

Оподаткування відшкодування витрат особам, які не є найманими працівниками благодійного фонду

Діяльність благодійної організації полягає у вивченні впродовж 7-денної закордонної поїздки фізичними особами (яких обирає фонд і вони не є найманими працівниками фонду) досвіду певних іноземних країн у різних галузях – екологічній, соціальній та інших. Який порядок оподаткування оплати: авіаквитків, готелів, проїзду закордоном, добових та інших витрат, які відшкодовуються учасникам в ході виконання проекту?

Прочитайте статью полностью »

Деякі питання по заповненню спеціальної декларації з ПДВ (0121)

Понедельник, 6 июня 2016 г.
Рубрики: Статья
Метки: , ,

Як відображається у спеціальній декларації з ПДВ (0121) податковий кредит, отриманий при закупівлі насіння, добрив, запчастин, ПММ, ветпрепаратів, енергоносіїв та ін. за рослинницьким та тваринницьким напрямами за січень 2016 року, при тому, що продукція рослинництва (після збору врожаю) та зерновідходи частково реалізуються, а частково використовуються як корми для тварин? Відсоток рослинницького напряму за додатком 9 в січні 2016 р. становить 10 %. Як переноситься від'ємне значення (ряд. 24 декларації 0121 за грудень 2015 р.) до декларації за січень 2016 р. та як розподілити його в додатку 10?

Прочитайте статью полностью »