Mail Home

ВЭД

Простой вагонов при импорте ТМЦ

Среда, 12 декабря 2018 г.
Рубрики: Вопрос-ответ
Метки: ,

Производится закупка ТМЦ (импорт), документы оформлены (в т. ч. ГТД), ТМЦ получены. Был простой вагонов, который нам импортер (нерезидент) предъявляет в рамках договора поставки. Документы предъявлены в валюте. Насколько это верно и не повлечет ли это за собой валютный контроль? Контрактом предусмотрена ответственность предприятия за простой железнодорожных вагонов в связи с задержкой разгрузки по вине покупателя

Прочитайте статью полностью »

Бухгалтерський та податковий облік комісіонера-резидента при операціях з комітентом-нерезидентом

Які наслідки виникають у бухгалтерському та податковому обліку в разі здійснення операцій із купівлі товару комітентом-нерезидентом через комісіонера-резидента України в резидента?

Прочитайте статью полностью »

Відображення в обліку ПДВ, сплаченого під час закордонного відрядження

Підприємство відправило працівника у відрядження до Барселони. При цьому він із особистої картки оплатив вартість участі в конференції, проживання, харчування. Є підтвердні документи. Є компанія, яка займається відшкодуванням ПДВ учасників конференції. Як наша компанія має відобразити в обліку ПДВ, сплачений у вартості проживання, проїзду, харчування, якщо суму ПДВ буде повернено на особисту картку працівника? Думаємо, що оригінали документів надсилати до компанії, яка займається відшкодуванням ПДВ, не потрібно. Саме ця компанія має перерахувати ПДВ на картку співробітнику

Прочитайте статью полностью »

Конвертація валюти при встановленні ціни на товар в євро

Понедельник, 28 августа 2017 г.
Рубрики: Вопрос-ответ
Метки: , , ,

Компанія має договір поставки (імпорт товару з відстроченням платежу) з такими умовами. Ціна за Товар встановлюється у гривні. Рахунки виставляються Постачальником у гривні, одночасно з відвантаженням Товару і негайно відправляються Покупцеві факсом або електронною поштою. Оплата проводиться на зазначений у рахунку банківський рахунок Постачальника. Валютою платежу за цим Договором Сторони домовились обрати Євро. Курс перерахунку валюти зобов'язання - гривні - у валюту платежу - Євро - визначається за офіційним курсом гривні до Євро, встановленим Національним банком України на дату здійснення Покупцем платежу Постачальнику. При конвертації грн в Євро різниці на рах. 632 при перерахунку грн в євро, наприклад: гривня - 5513,96 - це євро - 190,106954 (5513,96/курс на дату покупки 29,004515000). При купівлі валюти банком сума євро, округлена за законами арифметики, 190,11 євро x 29,004515000, курс на дату купівлі = 5 514,05 грн, різниця - 0,09 грн. Чи можливо відносити такі суми на доходи/витрати підприємства?

Прочитайте статью полностью »

Продаж корпоративних прав нерезиденту

Среда, 23 августа 2017 г.
Рубрики: Вопрос-ответ
Метки: , , ,

Фізична особа - громадянин України продає корпоративні права українського підприємства фізичній особі - нерезиденту. Чи можливо встановити вартість продажу в іноземній валюті та чи можливо фізичній особі - громадянину України отримати оплату за корпоративні права на банківський рахунок у валюті?

Прочитайте статью полностью »

Податкові наслідки договору про переведення боргу

Первісний боржник – резидент України передає борг згідно з договором позики перед нерезидентом іншому резиденту України в сумі 100000 $ та відсотки в сумі 10000 $. Договір про переведення боргу підписано трьома сторонами та передано до НБУ на реєстрацію. Які податкові наслідки можуть виникнути в первісного й нового боржників унаслідок переведення боргу? За яким курсом (НБУ, ринковий) і на яку дату (підписання чи реєстрації договору в НБУ) потрібно відображати цю операцію в бухобліку обох боржників? Первісний боржник є платником єдиного податку 4-ї групи, новий боржник – платник податку на прибуток.

Прочитайте статью полностью »

Валютный контроль при нерегистрации в НБУ дополнительного соглашения к договору займа

Понедельник, 21 августа 2017 г.
Рубрики: Вопрос-ответ | ВЭД
Метки: , ,

С нерезидентом заключен договор займа и зарегистрирован в НБУ. Было подписано дополнительное соглашение об уменьшении процента по займу, но данное соглашение не было зарегистрировано в НБУ. Стороны начислили за последний отчетный период меньшую сумму процентов. Из суммы выплаченных процентов уплачивается налог на репатриацию с доходов нерезидента. Могут ли возникнуть вопросы по валютному контролю в случае выплаты процентов по меньшей ставке, по дополнительному соглашению к договору, который не прошел регистрацию в НБУ? Могут ли быть претензии со стороны налоговых или других контролирующих органов?

Прочитайте статью полностью »

Документальне оформлення та відображення у бухгалтерському обліку операції списання валютної кредиторської заборгованості

Підприємство (платник податку на прибуток на загальних підставах і ПДВ) прийняло рішення про списання валютної кредиторської заборгованості як безнадійної (постачальник-нерезидент не заперечує). Заборгованість пов'язана з придбанням у нерезидента прав на користування комп'ютерною програмою для власних потреб. Підприємство нарахувало податкові зобов'язання з ПДВ (імпорт послуг від нерезидента) і використало право на податковий кредит. Якими документами таку операцію оформити? Як таку операцію відобразити в бухгалтерському обліку?

Прочитайте статью полностью »

Відображення у податковому обліку операції списання валютної кредиторської заборгованості

Четверг, 10 августа 2017 г.
Рубрики: Вопрос-ответ
Метки: , , , ,

Підприємство (платник податку на прибуток на загальних підставах та ПДВ) (прийняв рішення про списання валютної кредиторської заборгованості як безнадійної (постачальник-нерезидент не заперечує). Заборгованість пов'язана з придбанням у нерезидента прав на користування комп'ютерною програмою «САП» для власних потреб. Підприємство нарахувало податкові зобов'язання з ПДВ (імпорт послуг від нерезидента) та використало право на податковий кредит. Як така операція відображається в податковому обліку з податку на прибуток та ПДВ? Чи стосується ця операція попередньо нарахованих курсових різниць?

Прочитайте статью полностью »

Взаємозалік заборгованості з нерезидентом

Понедельник, 7 августа 2017 г.
Рубрики: Вопрос-ответ
Метки: ,

Чи можна оформити взаємозалік заборгованості з нерезидентом? Чи не виникає в такому разі валютного контролю з погашення заборгованості 120 днів?

Прочитайте статью полностью »

Ціноутворення при поставці на експорт раніше придбаного товару

Пятница, 31 марта 2017 г.
Рубрики: Вопрос-ответ
Метки: , , , ,

Підприємство придбало товар (наприклад, за 30000 грн, в т.ч. ПДВ 20% 5000 грн) та реалізувало його на експорт за 1000 євро по курсу 27,5 (27500 грн, в т.ч. ПДВ 0%). Чи вважається в даному випадку ціна продажу нижчою за ціну придбання?

Прочитайте статью полностью »

Отражение в бухгалтерском и налоговом учете нового кредитора операций по уступке права требования

Первоначальный кредитор (нерезидент) по договору уступки прав требования уступил право требования долга от предприятия (резидент Украины) новому кредитору (резидент Украины). Уступаемые права – это денежные обязательства должника. Размер уступаемого права денежного требования равен размеру компенсации. Как отразить эти операции в бухгалтерском и налоговом учете нового кредитора?

Прочитайте статью полностью »

Отражение в учете операций по договору комиссии на продажу товара за границу

Предприятие заключило договор комиссии на продажу товара за рубеж. Комитент и комиссионер – резиденты, покупатель товара – нерезидент. Как отразить в бухгалтерском и налоговом учете операции по договору комиссии для комитента и комиссионера (в т. ч. по продаже на экспорт товара комиссионером)? Как комиссионеру правильно оформить ГТД, чтобы комитент имел право на применение нулевой ставки НДС?

Прочитайте статью полностью »

Придбання громадянином України рухомого та нерухомого майна за кордоном

Среда, 16 ноября 2016 г.
Рубрики: Статья
Метки: , , ,

Чи є законодавчі перешкоди для громадянина України щодо придбання за кордоном рухомого та нерухомого майна? Які можливі наслідки щодо декларування та оподаткування такого майна для громадянина, який:

– постійно проживає в Україні;

– проживає в Німеччині та одружений з громадянином цієї країни?

Прочитайте статью полностью »

Отражение в бухгалтерском учете корректировки суммы ввозной пошлины

Вторник, 20 сентября 2016 г.
Метки: , , ,

При ввозе товара на таможенную территорию Украины была начислена ввозная пошлина по завышенной таможенной стоимости. В течение 90 дней таможенными органами оформлен лист корректировки, но на дату такой корректировки товар, по которому начислена пошлина, на складе отсутствует. Как отразить в бухгалтерском учете корректировку суммы ввозной пошлины?

Прочитайте статью полностью »

О включении в расходы процентов по займу от нерезидента

Предприятие А (резидент), получив от нерезидента заем под процент, передает эти денежные средства связанному резиденту Б как возвратную беспроцентную финпомощь. Есть ли риски у предприятия А относительно включения в расходы процентов по займу от нерезидента?

Прочитайте статью полностью »

Возмещение расходов по оформлению визы для командировки

Для будущей командировки директору необходимо открыть бизнес-визу. Аванс на оформление визы не выдавался и оплата ее стоимости была произведена директором со своей личной зарплатной карты. После оплаты визы и представления документов в визовый центр директор предоставил авансовый отчет. Можно ли возместить ему расходы по оформлению визы на 5 лет? Когда их можно возместить: после представления авансового отчета или только после фактического получения визы? По какому курсу возмещать понесенные расходы? Когда и в какой сумме в бухгалтерском учете можно списать расходы по оформлению визы?

Прочитайте статью полностью »

Відображення зайвого товару в обліку ЗЕД-контракту

Пятница, 22 июля 2016 г.
Рубрики: Статья
Метки: , , ,

Підприємство уклало ЗЕД-контракт на експорт пшениці, за умовами якого датою поставки є дата, зазначена в залізничній накладній на станції відправлення товару. Датою переходу права власності на товар до покупця є дата оформлення ВМД. Дата поставки – 15.04.2016 р., дата оформлення ВМД – 20.04.2016 р. Якою датою у бухобліку потрібно списати товар з балансу та визнати дохід від продажу пшениці? Крім того, згідно із залізничною накладною відправлено 420 тонн, а у ВМД вказана кількість 422 тонни (саме така кількість отримана експедитором у порту призначення). Як відобразити в обліку ці «зайві» 2 тонни?

Прочитайте статью полностью »

Безвозмездная поставка семян от нерезидента

Понедельник, 13 июня 2016 г.
Рубрики: Вопрос-ответ
Метки: , , ,

Как оптимально для целей бухгалтерского и налогового учета оформить отношения с нерезидентом по безвозмездной поставке семян сахарной свеклы, которые, в свою очередь, предприятие в качестве рекламы предоставляет фермерам тоже на безвозмездной основе для демонстрации урожайности и в конце сезона делает в независимой лаборатории анализы выращенной свеклы на сахарность?

Прочитайте статью полностью »

Облік курсових різниць у неприбутковій організації

Чи включається до доходів міської ради (неприбуткової організації) додатний результат курсових різниць від перерахунку іноземної валюти, отриманої у вигляді гранту?

Прочитайте статью полностью »

Валютный контроль в случае ареста товара на таможне

Понедельник, 6 июня 2016 г.
Рубрики: Вопрос-ответ
Метки: , , ,

Покупатель 30.12.2015 г. перечислил валюту (предоплата) поставщику за товар. Поставщик отгрузил товар, товар пересек границу и находится на территории таможенного терминала в Киеве. Товар арестован до выяснения. Сроки валютного контроля заканчиваются 29.03.2016 г. Как в таких случаях закрывается валютный контроль?

Прочитайте статью полностью »

Сплата фрахту при виплаті доходу нерезиденту

Пятница, 3 июня 2016 г.
Рубрики: Вопрос-ответ
Метки: , , ,

Чи потрібно сплачувати фрахт у розмірі 6 % при виплаті доходу нерезиденту за наявності довідки про статус резидента Естонії відповідно до Конвенції про уникнення подвійного оподаткування між Республікою Естонія та Україною?

Прочитайте статью полностью »

Расходы по приглашению иностранного специалиста для производства работ

Для отладки импортного оборудования был приглашен представитель продавца – нерезидент. Наше предприятие за свой счет оплатило физлицу – нерезиденту проживание в гостинице и трансфер до аэропорта (оригиналы документов имеются). Контрактом приезд этого специалиста не предусмотрен. Как данные расходы отразить в налоговом и бухгалтерском учете?

Прочитайте статью полностью »

Нарахування відсотків за договором позики від нерезидента, строк дії якого закінчився

Договір позики з нерезидентом закінчився 31.12.2015 р. За умовами договору резидент-юрособа зобов'язаний повернути одноразово всю суму боргу та нараховані відсотки нерезиденту до закінчення строку дії договору (31.12.2015 р.). В січні 2016 року резидент не повернув позику і не сплатив відсотки за договором. Чи правомірно нараховувати надалі відсотки за позикою та відносити відповідні суми до складу витрат без пролонгації договору позики?

Прочитайте статью полностью »

Списание кредиторской задолженности в ВЭД

У компании есть неоплаченная кредиторская задолженность за поставленный товар от нерезидента (Кипр), на данный момент не просроченная. Как выяснилось, поставщик-нерезидент в январе 2016 года прекращает свою деятельность. Каким образом можно списать эту задолженность, можно ли провести это как прощение долга по неоплаченным товарам? Как отразить данные операции в бухгалтерском и налоговом учете?

Прочитайте статью полностью »