Mail Home

штрафные санкции

Відповідальність за порушення у сфері готівкового обігу

Відповідальність за порушення касової дисципліни в чинному законодавстві представлена у вигляді адміністративної відповідальності посадових осіб суб'єкта господарювання та фінансової відповідальності суб'єктів господарювання. Ця відповідальність визначена за порушення граничної суми розрахунків готівкою, встановлених постановою КМУ від 06.06.2013 р. № 210 (далі – Постанова № 210), – згідно із ст. 16315 «Порушення порядку проведення готівкових розрахунків та розрахунків з використанням електронних платіжних засобів за товари (послуги)» КпАП та за порушення норм з регулювання обігу готівки – згідно з Указом Президента України «Про застосування штрафних санкцій за порушення норм з регулювання обігу готівки» від 12.06.95 р. № 436/95 (далі – Указ № 436).

Прочитайте статью полностью »

Ежедневная отчетность по РРО

Вторник, 17 декабря 2013 г.
Рубрики: Вопрос-ответ
Метки: , ,

Чем грозит субъекту хозяйствования игнорирование с 01.01.2013 г. требований Закона об РРО в части ежедневного представления отчетности по РРО в налоговую службу?

Прочитайте статью полностью »

Штрафы за несвоевременную подачу декларации по налогу на прибыль

Пятница, 4 октября 2013 г.
Метки: , ,

Возможно ли применение к предприятию штрафа в размере 1020 грн. за несвоевременное представление декларации по налогу на прибыль за І квартал 2012 г., если в ноябре 2011 г. к предприятию применялся штраф за несвоевременное представление декларации по НДС?

Прочитайте статью полностью »

Самостоятельное исправление в 2011 году ошибок, допущенных в 2010 году

Вторник, 29 ноября 2011 г.
Рубрики: Вопрос-ответ
Метки: ,

Какие штрафы необходимо применять в 2011 году в случае самостоятельного исправления ошибок, допущенных в 2010 году?

Прочитайте статью полностью »

Порядок применения санкций за несвоевременное поступление валютной выручки

Среда, 15 июня 2011 г.
Рубрики: Вопрос-ответ
Метки: , ,

К кому применяются санкции за несвоевременное поступление валютной выручки в случае поставки по договору комиссии – к комиссионеру или к комитенту?

Прочитайте статью полностью »

Визначення кількості періодів для розрахунку штрафу

Четверг, 3 марта 2011 г.
Рубрики: Вопрос-ответ
Метки:

Як розрахувати кількість періодів для розрахунку штрафу у разі виявлення податковою перевіркою заниження податкових зобов'язань?

Прочитайте статью полностью »

Втрата Z-звіту

Вторник, 1 марта 2011 г.
Рубрики: Вопрос-ответ
Метки: ,

Що робити в разі втрати Z-звіту, щоб запобігти штрафу на підставі п. 4 ст. 17 Закону про РРО?

Прочитайте статью полностью »

Оплата штрафа отрицательным значением по НДС

Пятница, 9 апреля 2010 г.
Рубрики: Вопрос-ответ
Метки: ,

Можно ли в счет уплаты доначисленных в результате проверки НДС и штрафа зачислить отрицательный НДС, накопившийся за два предыдущих месяца в декларации по НДС (строки 24 и 26). Если можно, то как?

Прочитайте статью полностью »

Ответственность за невозврат Свидетельства об уплате единого налога

В соответствии с п. 6 Порядка выдачи Свидетельства об уплате единого налога свидетельство необходимо вернуть в налоговую в течение 5 дней по истечении срока его действия. Как быть если свидетельства за 2007 и 2008 годы остались невозвращенными и какие санкции за это могут быть применены к частному предпринимателю?

Прочитайте статью полностью »