Mail Home

нематериальные активы

Бухгалтерський та податковий облік операцій з купівлі-продажу програмного забезпечення

Відповідно до ст. 8 Закону України «Про авторське право і суміжні права» від 23.12.1993 р. № 3792-XII комп'ютерна програма є об'єктом авторського права у галузі науки, тобто інтелектуальною власністю. Статтею 18 цього Закону визначено, що комп'ютерні програми охороняються як літературні твори.

Прочитайте статью полностью »

Особливості нарахування амортизації ОЗ та НМА у 2015 р.

Які особливості нарахування амортизації основних засобів та нематеріальних активів у 2015 році?

Прочитайте статью полностью »

Запоздалое признание в налоговом учете расходов в виде амортизации

Предприятие осуществило ввод МНМА в непроизводственный цех, в месяце ввода в бухгалтерском учете был начислен 100 % износ, а в налоговом учете расходы в виде амортизации не признаны. Затем этот объект передается в аренду.

Необходимо ли в данном случае признавать в налоговом учете 100% износ или предприятие уже утратило свое право на отражение расходов в налоговом учете?

Прочитайте статью полностью »

Отражение в учете расходов на обучение оценщиков. Учет сертификата

Как в бухгалтерском и налоговом учете отражаются расходы на обучение, сдачу экзаменов, командировочные расходы оценщиков для получения предприятием сертификата субъекта оценочной деятельности? Будет ли такой сертификат учитываться как нематериальный актив, в стоимость которого войдут указанные расходы?

Прочитайте статью полностью »