Mail Home

НДС при научно-исследовательских работах за счет бюджета

Вторник, 2 сентября 2008 г.
Просмотров: 6008
Рубрика: Вопрос-ответ   

Будьте внимательны: в законодательство могли быть внесены изменения! В этой статье приведены ссылки на законодательство, актуальное на август 2008 г.

Організація–платник ПДВ виконує науково-дослідні роботи, що фінансуються з бюджету через рахунки Державного казначейства. Чи поширюється на такі роботи пільговий порядок оподаткування ПДВ і чи діє зазначена пільга для співвиконавців робіт?

На сьогодні нормативним документом, що регулює механізм формування і виконання замовлення на проведення наукових досліджень і розробок, проектних та конструкторських робіт за рахунок коштів державного бюджету, є однойменний Порядок, затверджений постановою КМУ від 25.08.2004 р. № 1084 (далі — Порядок № 1084).

Відповідно до п. 1 Порядку № 1084 головні розпорядники бюджетних коштів і є замовниками фундаментальних досліджень, науково-дослідних і дослідницько-конструкторських робіт.

Згідно з п. 9 згаданого Порядку «фінансове забезпечення виконання замовлення здійснюється в межах коштів, передбачених у державному бюджеті... Кошти, виділені на виконання замовлення з державного бюджету, є цільовими асигнуваннями і не можуть бути використані виконавцями замовлення на інші цілі».

Статтею 48 Бюджетного кодексу України, серед іншого, до функцій Державного казначейства віднесено здійснення операцій з коштами державного бюджету та розрахункове-касове обслуговування розпорядників бюджетних коштів.

Враховуючи вищевикладене, можна зробити висновок про те, що отримання коштів з рахунків казначейства на здійснення фундаментальних досліджень, науково-дослідних і дослідницько-конструкторських робіт можливо лише у випадку цільових асигнувань безпосередньо від замовника – головного розпорядника бюджетних коштів.

Як передбачено пп. 5.1.22 Закону України «Про податок на додану вартість» від 03.04.97 р. № 168/97-ВР звільняються від оподаткування операції з оплати вартості фундаментальних досліджень, науково-дослідних і дослідницько-конструкторських робіт особою, яка безпосередньо отримує такі кошти з рахунку Державного казначейства України.

Таким чином, як сама організація, так і співвиконавці зазначених робіт, мають право на пільгу, передбачену пп. 5.1.22 Закону, якщо кошти за виконання науково-дослідницьких робіт, що фінансуються з бюджету, надходять безпосередньо з рахунку головного розпорядника таких коштів, відкритого у Державному казначействі України.

Платники податку (субпідрядники), які не отримують кошти безпосередньо з рахунку головного розпорядника таких коштів, відкритого у Державному казначействі України, не мають права на застосування такої пільги.

Також звертаємо увагу на те, що аналогічну думку висловлює ДПАУ у листі від 28.04.2006 р. № 8151/7/16-1517.

Ольга Буркун, Володимир Овчаров


Оцените статью, пожалуйста:

twitter.com facebook.com vkontakte.ru odnoklassniki.ru livejournal.ru yandex.ru