Mail Home

Фиксированный сельскохозяйственный налог. Заполнение расчета.

Понедельник, 11 мая 2009 г.
Просмотров: 14042
Рубрика: Статья | ФСН   Тема: ,

Будьте внимательны: в законодательство могли быть внесены изменения! В этой статье приведены ссылки на законодательство, актуальное на февраль 2008 г.

Фіксований сільськогосподарський податок. Заповнення розрахунку

Одним із найважливіших елементів державної підтримки сільгосппідприємств є можливість сплати фіксованого сільськогосподарського податку (далі – ФСП).

Правові засади функціонування ФСП регулюються Законом України «Про фіксований сільськогосподарський податок» від 17.12.98 р. № 320-XIV (далі – Закон про ФСП) та Положенням про порядок справляння та обліку фіксованого сільськогосподарського податку, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 23.04.99 р. № 658 (далі – Положення № 658).

ФСП сплачується (ст. 1 Закону про ФСП) в рахунок таких податків і зборів (обов'язкових платежів):

 • податку на прибуток підприємств;
 • плати (податку) за землю;
 • комунального податку;
 • збору за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету;
 • плати за придбання торгового патенту на здійснення торговельної діяльності;
 • збору за спеціальне водокористування.

Платниками ФСП можуть бути сільськогосподарські підприємства «…різних організаційно-правових форм, передбачених законами України, селянські та інші господарства, які займаються виробництвом (вирощуванням), переробкою та збутом сільськогосподарської продукції, а також рибницькі, рибальські та риболовецькі господарства, які займаються розведенням, вирощуванням та виловом риби у внутрішніх водоймах (озерах, ставках та водосховищах)».

Однак застосувати це положення Закону мають право лише сільськогосподарські підприємства, у яких сума, одержана від реалізації сільськогосподарської продукції власного виробництва та продуктів її переробки за попередній звітний (податковий) рік, перевищує 75 % загальної суми валового доходу.1

(1 Порядок розрахунку цього показника буде розглянуто нижче.)

Відповідно до ст. 3 Закону про ФСП об'єктом оподаткування для платників ФСП є площа сільськогосподарських угідь, переданих сільськогосподарському товаровиробнику у власність або наданих йому у користування, в тому числі на умовах оренди, а також земель водного фонду, які використовуються рибницькими, рибальськими та риболовецькими господарствами для розведення, вирощування та вилову риби у внутрішніх водоймах (озерах, ставках та водосховищах).

Ставка фіксованого сільськогосподарського податку з одного гектара сільськогосподарських угідь встановлюється у відсотках до їх грошової оцінки, проведеної станом на 1 липня 1995 року, відповідно до Методики, затвердженої Кабінетом Міністрів України, в таких розмірах:

 • для ріллі, сіножатей та пасовищ – 0,15;
 • для багаторічних насаджень – 0,09;
 • для земель водного фонду, які використовуються рибницькими, рибальськими та риболовецькими господарствами для розведення, вирощування та вилову риби у внутрішніх водоймах, – 0,45 відсотка грошової оцінки одиниці площі ріллі по областях та Автономній Республіці Крим.

Статтею 4 Закону про ФСП для платників податку, які здійснюють діяльність у гірських зонах та на поліських територіях, ставки ФСП встановлено в таких розмірах:

 • для ріллі, сіножатей та пасовищ – 0,09;
 • для багаторічних насаджень – 0,03.

Порядок нарахування та строки сплати ФСП регулюються нормами ст. 5 Закону про ФСП, згідно з якою платники податку визначають суму ФСП на поточний рік і подають розрахунок органу державної податкової служби (ДПС) до 1 лютого поточного року.

Сплата податку проводиться щомісячно протягом 30 календарних днів, наступних за останнім календарним днем базового звітного (податкового) місяця, у розмірі третини суми податку, визначеної на кожний квартал від річної суми податку, у таких розмірах:

у I кварталі – 10 відсотків;

у II кварталі – 10 відсотків;

у III кварталі – 50 відсотків;

у IV кварталі – 30 відсотків.

Форма звітності та порядок її складання і подання затверджені наказом ДПАУ від 27.04.99 р. № 230 (далі – Порядок № 230).

Так, згідно з п. 5 Порядку № 230 загальний розрахунок ФСП (далі – розрахунок) на поточний рік на всю площу земельних ділянок, які підлягають оподаткуванню, подається щорічно до 1 лютого поточного року платником податку до органу державної податкової служби за місцем своєї реєстрації.

Рядок 1 розрахунку заповнюється таким чином:

У цей самий термін платник податку подає звітний розрахунок фіксованого сільськогосподарського податку окремо за кожною земельною ділянкою до органу державної податкової служби за місцем розташування такої земельної ділянки. У рядку 1 у полі «Звітний розрахунок» проставляється позначка «Х».

Якщо у платника податку у власності або/та користуванні є тільки земельні ділянки в межах території одного органу місцевого самоврядування, до бюджету якого зараховується відповідна частина фіксованого сільськогосподарського податку, то у рядку 1 одночасно в полях «Загальний розрахунок» та «Звітний розрахунок» проставляється позначка «Х». При цьому окремий загальний розрахунок не подається.

«Основна» частина декларації заповнюється так:

№ з/пКатегорія земельних ділянокПлоща (га)Грошова оцінка 1 га с/угідь та одиниці площі ріллі по областях та АР Крим (грн.)Ставка податку (% до грошової оцінки)Сума фіксованого сільськогосподарського податку (к. 3 х к. 4 х к. 5 / 100) (грн.)
123456
1*

Рілля, усього

У відповідні клітинки рядків 1.1 – 1.3 і т. д., 2.1 – 2.3 і т. д., 3.1 – 3.3 і т. д., 4.1 – 4.3 і т. д., 5.1 – 5.3 і т. д. записуються площі земельних ділянок у гектарах

Увідповідні клітинки рядків 1.1 – 1.3 і т. д., 2.1 – 2.3 і т. д., 3.1 – 3.3 і т. д., 4.1 – 4.3 і т. д., 5.1 – 5.3 і т. д. розрахунку записується розмір грошової оцінки земельної ділянки, встановлений на відповідній території

У відповідні клітинки рядків 1.1 – 1.3 і т. д., 2.1 – 2.3 і т. д., 3.1 – 3.3 і т. д., 4.1 – 4.3 і т. д., 5.1 – 5.3 і т. д. розрахунку записуються ставки у % до грошової оцінки 1 га сільськогосподарських угідь (для ріллі, сіножатей, пасовищ, багаторічних насаджень) або/та площі ріллі по областях та Автономній Республіці Крим (для земель водного фонду, які використовуються рибницькими, рибальськими та риболовецькими господарствами)

У відповідні клітинки записується результат добутку значень відповідних клітинок к. 3, к. 4, к. 5, поділений на сто

2*

Сіножаті, усього

3*

Пасовища, усього

4*

Багаторічні насадження, усього

5*

Землі водного фонду, усього

У відповідні клітинки даної колонки записуються категорії земельних ділянок на підставі даних витягу з державного реєстру земель

Усі наступні рядки розрахунку заповнюються згідно з формулами, відображеними у відповідному рядку розрахунку.

Заповнимо розрахунок ФСП, використовуючи дані умовно-числового прикладу.

ТОВ «Агрофірма “Широкі лани Харківщини”» станом на 01.01.2008 р. має такі земельні ділянки:

№ з/п розрахункуКатегорія земельних ділянокПлоща (га)Грошова оцінка 1 га (грн.)Орган самоврядування
1*

Рілля, усього

5010000,00

Барвенковський район Харківської області

2*

Сіножаті, усього

5011000,00

Золочевський район Харківської області

3*

Пасовища, усього

5010000,00

Барвенковський район Харківської області

4*

Багаторічні насадження, усього

5011000,00

Золочевський район Харківської області

Заповнимо загальний розрахунок, який подається до органу ДПС в Барвенковському районі Харківської області (місце реєстрації підприємства).

...

Одиниця виміру: га з чотирма десятковими знаками і грн. з двома десятковими знаками

№ з/пКатегорія земельних ділянокПлоща (га)Грошова оцінка 1 га с/угідь та одиниці площі ріллі по областях та АР Крим (грн.)Ставка податку (% до грошової оцінки)Сума фіксованого сільськогосподарського податку (к. 3 х к. 4 х к. 5 / 100) (грн.)
123456
1*

Рілля, усього

75000
1.1*50,000010000,000,1575000
2*

Сіножаті, усього

82500
2.1*50,000011000,000,1582500
3*

Пасовища, усього

75000
3.1*50,000010000,000,1575000
4*

Багаторічні насадження, усього

49500
4.1*50,000011000,000,0949500

* категорії земельних ділянок на підставі даних витягу з державного реєстру земель.

...

6

Загальна сума нарахованого фіксованого сільськогосподарського податку на звітний рік, усього (р. 1 к. 6 + р. 2 к. 6 + р. 3 к. 6 + р. 4 к. 6 + р. 5 к. 6), у тому числі

282000
6.1

На перший квартал (р. 6 х 10 %)

28200

у тому числі за базові податкові (звітні) місяці

6.1.1

січень (р. 6.1/3)

9400
6.1.2

лютий (р. 6.1/3)

9400
6.1.3

березень (р. 6.1/3)

9400
6.2

На другий квартал (р. 6 х 10 %)

28200

у тому числі за базові податкові (звітні) місяці

6.2.1

квітень (р. 6.2/3)

9400
6.2.2

травень (р. 6.2/3)

9400
6.2.3

червень (р. 6.2/3)

9400
6.3

На третій квартал (р. 6 х 50 %)

141000

у тому числі за базові податкові (звітні) місяці

6.3.1

липень (р. 6.3/3)

47000
6.3.2

серпень (р. 6.3/3)

47000
6.3.3

вересень (р. 6.3/3)

47000
6.4

На четвертий квартал (р. 6 х 30 %)

84600

у тому числі за базові податкові (звітні) місяці

6.4.1

жовтень (р. 6.4/3)

28200
6.4.2

листопад (р. 6.4/3)

28200
6.4.3

грудень (р. 6.4/3)

28200

Заповнимо звітний розрахунок, який подається до органу ДПС у Барвенковському районі Харківської області (місце розташування деяких земельних ділянок).

...

Одиниця виміру: га з чотирма десятковими знаками і грн. з двома десятковими знаками

№ з/пКатегорія земельних ділянокПлоща (га)Грошова оцінка 1 га с/угідь та одиниці площі ріллі по областях та АР Крим (грн.)Ставка податку (% до грошової оцінки)Сума фіксованого сільськогосподарського податку (к. 3 х к. 4 х к. 5 / 100) (грн.)
123456
1*

Рілля, усього

75000
1.1*50,000010000,000,1575000

...

3*

Пасовища, усього

75000
3.1*50,000010000,000,1575000

* категорії земельних ділянок на підставі даних витягу з державного реєстру земель.

...

6

Загальна сума нарахованого фіксованого сільськогосподарського податку на звітний рік, усього (р. 1 к. 6 + р. 2 к. 6 + р. 3 к. 6 + р. 4 к. 6 + р. 5 к. 6), у тому числі

150000
6.1

На перший квартал (р. 6 х 10 %)

15000

у тому числі за базові податкові (звітні) місяці

6.1.1

січень (р. 6.1/3)

5000
6.1.2

лютий (р. 6.1/3)

5000
6.1.3

березень (р. 6.1/3)

5000
6.2

На другий квартал (р. 6 х 10 %)

15000

у тому числі за базові податкові (звітні) місяці

6.2.1

квітень (р. 6.2/3)

5000
6.2.2

травень (р. 6.2/3)

5000
6.2.3

червень (р. 6.2/3)

5000
6.3

На третій квартал (р. 6 х 50 %)

75000

у тому числі за базові податкові (звітні) місяці

6.3.1

липень (р. 6.3/3)

25000
6.3.2

серпень (р. 6.3/3)

25000
6.3.3

вересень (р. 6.3/3)

25000
6.4

На четвертий квартал (р. 6 х 30 %)

45000

у тому числі за базові податкові (звітні) місяці

6.4.1

жовтень (р. 6.4/3)

15000
6.4.2

листопад (р. 6.4/3)

15000
6.4.3

грудень (р. 6.4/3)

15000

Заповнимо звітний розрахунок, який подається до органу ДПС у Золочевському районі Харківської області (місце розташування деяких земельних ділянок).

...

Одиниця виміру: га з чотирма десятковими знаками і грн. з двома десятковими знаками

№ з/пКатегорія земельних ділянокПлоща (га)Грошова оцінка 1 га с/угідь та одиниці площі ріллі по областях та АР Крим (грн.)Ставка податку (% до грошової оцінки)Сума фіксованого сільськогосподарського податку (к. 3 х к. 4 х к. 5 / 100) (грн.)
123456

...

2*

Сіножаті, усього

82500
2.1*50,000011000,000,1582500

...

4*

Багаторічні насадження, усього

49500
4.1*50,000011000,000,0949500

* категорії земельних ділянок на підставі даних витягу з державного реєстру земель.

...

6

Загальна сума нарахованого фіксованого сільськогосподарського податку на звітний рік, усього (р. 1 к. 6 + р. 2 к. 6 + р. 3 к. 6 + р. 4 к. 6 + р. 5 к. 6), у тому числі

132000
6.1

На перший квартал (р. 6 х 10 %)

13200

у тому числі за базові податкові (звітні) місяці

6.1.1

січень (р. 6.1/3)

4400
6.1.2

лютий (р. 6.1/3)

4400
6.1.3

березень (р. 6.1/3)

4400
6.2

На другий квартал (р. 6 х 10 %)

13200

у тому числі за базові податкові (звітні) місяці

6.2.1

квітень (р. 6.2/3)

4400
6.2.2

травень (р. 6.2/3)

4400
6.2.3

червень (р. 6.2/3)

4400
6.3

На третій квартал (р. 6 х 50 %)

66000

у тому числі за базові податкові (звітні) місяці

6.3.1

липень (р. 6.3/3)

22000
6.3.2

серпень (р. 6.3/3)

22000
6.3.3

вересень (р. 6.3/3)

22000
6.4

На четвертий квартал (р. 6 х 30 %)

39600

у тому числі за базові податкові (звітні) місяці

6.4.1

жовтень (р. 6.4/3)

13200
6.4.2

листопад (р. 6.4/3)

13200
6.4.3

грудень (р. 6.4/3)

13200

Згідно з п. 5 Положення № 658 одночасно з поданням Податкового розрахунку фіксованого сільськогосподарського податку також необхідно подати Розрахунок питомої ваги доходу від реалізації сільськогосподарської продукції власного виробництва та продуктів її переробки в загальній сумі валового доходу підприємства за попередній звітний (податковий) рік.

Заповнимо цей розрахунок.

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Мінагрополітики України

від 22 листопада 2007 р. № 818

ТОВ «Агрофірма “Широкі лани Харківщини”»

(назва сільськогосподарського підприємства)

Великі Лани, Барвенковський район Харківської області

(адреса сільськогосподарською підприємства)

РОЗРАХУНОК

питомої ваги доходу від реалізації сільськогосподарської продукції власного виробництва та продуктів її переробки в загальній сумі валового доходу підприємства за попередній звітний (податковий) рік

(за 2007 рік)

тис. грн.,

з одним десятковим знаком

№ п/пНазва показникаДжерело інформаціїСума
1234
1.Доходи, отримані від реалізації продукції рослинництва і тваринництва, що вироблена (вирощена) на угіддях, які належать сільськогосподарському товаровиробнику на праві власності або надані йому у користуванняРозрахунково:

р. 1.1. + р. 1.2.

1200
1.1.рослинництвоСума кредитових оборотів по субрахунку 701 «Дохід від реалізації готової продукції» аналітичні рахунки продукції рослинництва (без ПДВ) та кредитових оборотів по субрахунку 742 «Дохід від реалізації необоротних активів» аналітичні рахунки реалізації довгострокових біологічних активів (без ПДВ)1200
1.2.тваринництвоСума кредитових оборотів по субрахунку 701 «Дохід від реалізації готової продукції» аналітичні рахунки продукції тваринництва (без ПДВ) та кредитових оборотів по субрахунку 742 «Дохід від реалізації необоротних активів» аналітичні рахунки реалізації довгострокових біологічних активів (без ПДВ)-
2.Доходи, отримані від реалізації продукції рибництва, що вирощена у внутрішніх водоймах (озерах, ставках та водосховищах), які належать товаровиробнику на праві власності або надані йому у користуванняКредитові обороти по субрахунку 701 «Дохід від реалізації готової продукції» аналітичні рахунки продукції рибництва (без ПДВ)-
3.Доходи, отримані від реалізації продукції, що вироблена із сировини власного виробництва та продуктів її переробки на власних підприємствах та на давальницьких умовах, незалежно від територіального розміщення переробного підприємстваКредитові обороти по субрахунку 701 «Дохід від реалізації готової продукції» аналітичні рахунки реалізації продуктів переробки (крім підакцизних товарів) без ПДВ-
4.Доходи, отримані протягом останнього податкового періоду від надання супутніх послугКредитові обороти по субрахунку 703 «Дохід від реалізації робіт і послуг (відповідно до Переліку супутніх послуг, затвердженого наказом Мінагрополітики від 29.01.2007 № 55)» без ПДВ-
5.Сума доходу, отримана сільськогосподарським підприємством від реалізації сільськогосподарської продукції власного виробництва та продуктів її переробкиРозрахунково:

р. 1. + р. 2. + р. 3. + р. 4.

1200
6.Загальна сума валового доходу підприємстваКредитові обороти по субрахунках:

791 «Результат операційної діяльності»,

792 «Результат фінансових операцій»,

793 «Результат іншої звичайної діяльності»,

794 «Результат надзвичайних подій»

1300
7.Сума, на яку зменшують загальну суму валового доходу підприємстваРозрахунково:

р. 7.1 + р. 7.2 + р. 7.3

-
7.1.Сума одержаних з державного бюджету коштів фінансової підтримкиКредитові обороти по рахунку 48 «Цільове фінансування і цільові надходження» (відповідні субрахунки) або якщо підприємство веде облік за спрощеною формою, то кредитові обороти по рахунку 47 «Забезпечення майбутніх витрат і платежів» (відповідні субрахунки)-
7.2.Сума доходу, отримана від реалізованої іноземної валюти, яка направлена на розвиток сільськогосподарського виробництваКредитові обороти по субрахунку 711 «Дохід від реалізації іноземної валюти» в частині реалізації іноземної валюти, що отримана у вигляді кредитів та спрямовується на розвиток сільськогосподарського виробництва (закупівля насіння поголів'я худоби сільськогосподарської техніки тощо)-
7.3.Сума доходу від первісного визнання та від зміни вартості біологічних активів і сільськогосподарської продукції, які обліковуються за справедливою вартістюКредитові обороти по субрахунку 710 «Дохід від первісного визнання та від зміни вартості активів, які обліковуються за справедливою вартістю»-
8.Скоригований валовий дохід підприємстваРозрахунково:

р. 6. – р. 7.

1300
9.Питома вага доходу від реалізації сільськогосподарської продукції власного виробництва та продуктів її переробки в загальній сумі валового доходу підприємства за попередній звітний (податковий) рікр. 5 / р. 8 х 100 %92 %

Звертаємо Вашу увагу на те, що податковий розрахунок ФСП має статус податкової декларації. А згідно з нормами пп. 17.1.1 Закону України «Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами» від 21.12.2000 р. № 2181-III за неподання податкової декларації передбачено штраф у розмірі 10 неоподатковуваних мінімумів (170 грн.) за кожне неподання або несвоєчасне подання.

Також не слід забувати про те, що згідно із ст. 1631 КпАП на керівника та інших посадових осіб підприємства у даному випадку буде накладено стягнення у розмірі від п'яти до десяти НМДГ (від 85,00 до 170,00 грн.).

Володимир Овчаров, Ольга Буркун

Примітки до статті... (ЛИГА)

У продовження розмови про «фіксовано-сільськогосподарські» тонкощі звернемо увагу на добірку консультацій Віктора Фінашка та Оксани Петриченко, з яких можна дізнатися про те:

– чи має платник ФСП сплачувати «транспортний» податок за власні колісні трактори і орендовані вантажні автомобілі;

– чи може риба, виловлена з ріки, враховуватися для цілей обчислення ФСП при розрахунку питомої ваги доходу (виручки) від реалізації сільгосппродукції власного виробництва;

– чи залишиться платником ФСП і за яких умов підприємство, якому форс-мажорні обставини завадили дотриматись «75 %-их сільгоспоборотів»;

– чи може бути платником ФСП підприємство, що орендує землі не за місцем реєстрації підприємства;

– чи може сільськогосподарське підприємство віднести послуги за договором підряду до супутніх і яким документом це регламентується;

– чи можна інвалютні надходження віднести до суми доходу, спрямованого на розвиток сільського господарства;

– чи може стати платником ФСП підприємство, що орендує землі у платника цього податку.

Зазначимо також, що у 2008 році для платників фіксованого сільгоспподатку – роботодавців встановлено спеціальну ставку внесків до Пенсійного фонду у розмірі 19,92 % від суми фактичних витрат на оплату праці найманих працівників (абз. 7 п. 1 ст. 4 Закону «Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування»).

Про особливості сплати пенсійних внесків у 2008 році йдеться у коментарі Людмили Польовик («Вісник податкової служби України», січень 2008 р., № 4 (479), с. 32 (www.visnuk.com.ua)), а про заповнення пенсійного звіту – у статті Жанни Семенченко («Бухгалтерський тиждень», 26 червня 2006 р., № 26 (234), с. 37).

Звернемо увагу також на лист ДПАУ від 16.04.2007 р. № 7588/7/16-1517, у якому головне податкове відомство, зокрема, зазначає, що у разі реалізації платником ФСП основних засобів за ціною їх придбання сума коштів від такої реалізації не враховується з метою встановлення дотримання критерію статусу платника фіксованого сільгоспподатку.


Оцените статью, пожалуйста:

twitter.com facebook.com vkontakte.ru odnoklassniki.ru livejournal.ru yandex.ru