Mail Home

20 лет с вами!177

Открытие депозитного счета ломбардом

Пятница, 31 марта 2017 г.
Рубрика: Вопрос-ответ   Тема: , ,
Просмотров: 532

Имеет ли право ломбард, использующий в своей деятельности только собственные средства, открыть депозитный счет? Не противоречит ли каким-либо нормативным актам? Если да, то на основании каких документов? Как это отразить в учете? Как правильно отразить в декларации по прибыли?

Прочитайте статью полностью »

Застосування штрафних санкцій за несвоєчасну реєстрацію податкових накладних

Среда, 22 марта 2017 г.
Рубрика: Вопрос-ответ   Тема: , , ,
Просмотров: 563

Як застосовуються штрафні санкції за несвоєчасну реєстрацію податкових накладних та розрахунків коригування за період жовтень-грудень 2015 р.?

Прочитайте статью полностью »

Заборгованість, отримана по рішенню суду, у перерахунку до валютного еквіваленту

Вторник, 27 декабря 2016 г.
Рубрика: Вопрос-ответ   Тема: , , ,
Просмотров: 1036

На рахунок підприємства зайшли гроші від покупця згідно наказу на виконання судового рішення, в т. ч. сума основного боргу, яка розрахована згідно з договірними зобов'язаннями з урахуванням коригування на зміну курсу валюти. Тобто балансова вартість постачання і вартість товару розрахована з урахуванням курсу валют по судовому рішенню відрізняється в сторону збільшення. Згідно ПКУ податкові зобов'язання з ПДВ не виникають на суми інфляційних витрат, суднових зборів і т. д. Як правильно провести господарську операцію та скласти податкову накладну (або розрахунок коригування) на підставі бухгалтерської довідки, коли рішення суду датується червнем 2016 року, набрала чинності на підставі наказу про примусове виконання, гроші зайшли 01.08.2016 р. від покупця з призначенням платежу"за рішенням суду", а бухгалтерська довідка поки не складена?

Прочитайте статью полностью »

Різні ціни реалізації, звичайна ціна

Вторник, 27 декабря 2016 г.
Рубрика: Вопрос-ответ   Тема: , , ,
Просмотров: 900

Реалізація товарів/послуг здійснюється через сайт за встановленими цінами. Також реалізація здійснюється через посередників та комісіонерів. У разі реалізації за договорами поставки ціни відповідно нижчі ніж на сайті, при чому можуть бути різними залежно від домовленості сторін. Чи існують обмеження по встановленню цін з боку законодавства, чи можуть бути вони різними на один і той же продукт? Чи потрібно документально підтверджувати ту чи іншу ціну, якщо так, то чим саме?

Прочитайте статью полностью »

Пополнение кассы обособленного подразделения при помощи корпоративной банковской карты

Понедельник, 26 декабря 2016 г.
Рубрика: Вопрос-ответ   Тема: , , ,
Просмотров: 1059

Можно ли оформить корпоративную карточку, предоставить ее сотрудникам обособленного отделения и в случае необходимости пополнять ее через расчетный счет или банкомат, чтобы они могли снять в банкомате денежные средства и пополнить кассу отделения? Если да, то как правильно все это документально оформить?

Прочитайте статью полностью »

Отражение в бухгалтерском и налоговом учете нового кредитора операций по уступке права требования

Первоначальный кредитор (нерезидент) по договору уступки прав требования уступил право требования долга от предприятия (резидент Украины) новому кредитору (резидент Украины). Уступаемые права – это денежные обязательства должника. Размер уступаемого права денежного требования равен размеру компенсации. Как отразить эти операции в бухгалтерском и налоговом учете нового кредитора?

Прочитайте статью полностью »

Отражение в учете операций по договору комиссии на продажу товара за границу

Среда, 23 ноября 2016 г.
Рубрика: Статья   Тема: , , , ,
Просмотров: 2002

Предприятие заключило договор комиссии на продажу товара за рубеж. Комитент и комиссионер – резиденты, покупатель товара – нерезидент. Как отразить в бухгалтерском и налоговом учете операции по договору комиссии для комитента и комиссионера (в т. ч. по продаже на экспорт товара комиссионером)? Как комиссионеру правильно оформить ГТД, чтобы комитент имел право на применение нулевой ставки НДС?

Прочитайте статью полностью »

Об изменениях в работе обособленных подразделений ломбардов

Среда, 23 ноября 2016 г.
Рубрика: Статья   Тема: , ,
Просмотров: 1025

В связи с внесением обособленных подразделений ломбардов в Госреестр, как теперь уплачивать налоги и подавать отчетность за такие подразделения? Каким документом урегулировать полномочия отделений в сфере уплаты налогов и представления отчетности?

Прочитайте статью полностью »

Придбання громадянином України рухомого та нерухомого майна за кордоном

Среда, 16 ноября 2016 г.
Рубрика: Статья   Тема: , , ,
Просмотров: 1169

Чи є законодавчі перешкоди для громадянина України щодо придбання за кордоном рухомого та нерухомого майна? Які можливі наслідки щодо декларування та оподаткування такого майна для громадянина, який:

– постійно проживає в Україні;

– проживає в Німеччині та одружений з громадянином цієї країни?

Прочитайте статью полностью »

Відкриття рахунку в іноземному банку та наслідки щодо декларування та оподаткування таких коштів

Среда, 16 ноября 2016 г.
Рубрика: Статья   Тема: , , ,
Просмотров: 1647

Чи є законодавчі перешкоди для громадянина України при відвіданні іншої країни покласти на банківський рахунок в іноземному банку певну суму коштів? Які можливі наслідки щодо декларування та оподаткування цих коштів для громадянина, який:

– постійно проживає в Україні;

– проживає в Німеччині та одружений з громадянином цієї країни?

Прочитайте статью полностью »

Приобретение хозтоваров с использованием личной дисконтной карты сотрудника предприятия

Вторник, 15 ноября 2016 г.
Рубрика: Вопрос-ответ   Тема: , , , ,
Просмотров: 814

Сотрудник предприятия при закупке хозтоваров воспользовался личной дисконтной картой, с которой с учетом накопительной скидки были списаны денежные средства. В фискальном чеке был указан вид расчетов «кредит», номер карты и Ф.И.О. владельца. По этому чеку магазин выписал налоговую накладную предприятию и зарегистрировал ее в ЕРНН. Расходы сотрудника были компенсированы выплатой из кассы предприятия. Имеет ли право предприятие на налоговый кредит в этом случае? Не было ли нарушения кассовой дисциплины?

Прочитайте статью полностью »

Бухгалтерский учет переуступки долга по лизинговому договору

Вторник, 15 ноября 2016 г.
Рубрика: Вопрос-ответ   Тема: , , ,
Просмотров: 1131

На предприятии автомобиль в лизинге. Заключили 3-х сторонний договор переуступки (перевода) долга между старым предприятием, лизинговой компанией и новым предприятием. Какой бухгалтерский учёт на новом предприятии?

Прочитайте статью полностью »

Взнос в уставный капитал ООО оргтехники участником-нерезидентом

Пятница, 11 ноября 2016 г.
Рубрика: Вопрос-ответ   Тема: , ,
Просмотров: 823

Какие особенности осуществления взноса в уставный капитал ООО участником-нерезидентом оргтехники? Оргтехника приобретена за иностранную валюту у другого нерезидента на таможенной территории Украины.

Прочитайте статью полностью »

Особенности сделок купли-продажи между нерезидентами на территории Украины

Среда, 9 ноября 2016 г.
Рубрика: Вопрос-ответ   Тема: , , ,
Просмотров: 815

Какие особенности сделок купли-продажи оргтехники между нерезидентами? Оргтехника приобретена продавцом у украинского предприятия, за таможенную территорию Украины не вывозилась

Прочитайте статью полностью »

Возмещение расходов, понесенных в загранкомандировке, при выдаче аванса в гривне на зарплатную карту

Среда, 9 ноября 2016 г.
Рубрика: Вопрос-ответ   Тема: , ,
Просмотров: 1805

Сотруднику перед загранкомандировкой был выдан аванс в гривнях на зарплатную карту. По окончании командировки сотрудник в трехдневный срок подал авансовый отчет, в котором указал свои расходы: суточные в гривнях; проживание в гостинице в валюте (оплачено с зарплатной карты); услуги такси (оплачены наличными). По какому курсу возмещать сотруднику понесенные в валюте расходы? Если погашение производится не в день утверждения авансового отчета, нужно ли пересчитывать задолженность в части валютной суммы в связи с изменением курса на дату погашения?

Прочитайте статью полностью »