Mail Home

Вопрос-ответ

Подписаться на эту рубрику по RSS

Как заполнять налоговую накладную на ремонтно-строительные работы, что писать в графе 3? Нужно ли в таком случае приводить в налоговой накладной весь перечень работ по смете?

Прочитайте статью полностью »

Какие изменения произошли в порядке госрегистрации субъектов хозяйствования в связи со вступлением в силу Закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по упрощению открытия бизнеса» от 15.04.2014 г. № 1206-VII?

Прочитайте статью полностью »

Как изменились требования к использованию печати юридическими лицами в налоговых отчетах и документах в связи со вступлением в силу Закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по упрощению открытия бизнеса» от 15.04.2014 г. № 1206-VII?

Прочитайте статью полностью »

Что изменилось в части использования печати юридическими лицами в хозяйственных отношениях в связи со вступлением в силу Закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по упрощению открытия бизнеса» от 15.04.2014 г. № 1206-VII?

Прочитайте статью полностью »

Як в податковому обліку відображається списання ПММ на сільгосптехніку?

Прочитайте статью полностью »

Які норми витрат ПММ необхідно застосовувати на сільгосптехніку?

Прочитайте статью полностью »

Як документально оформити списання ПММ на сільгосптехніку?

Прочитайте статью полностью »

Як в бухгалтерському обліку відображається списання ПММ на сільгосптехніку?

Прочитайте статью полностью »

Чи можуть домовитись між собою пов'язані особи (ЮО на загальній системі оподаткування та ФОП - платник ЄП) про вартість будівлі, значно нижчу ніж ринкова, при передачі у безоплатне користування частини нежитлового приміщення та чим така домовленість фіксується?

Прочитайте статью полностью »

У вересні 2014 року наше підприємство вперше нарахувало дивіденди учасникам. Як сплачувати авансові внески при виплаті дивідендів, якщо у підприємства є три філії у різних містах? Чи потрібно загальну суму авансового внеску розподіляти між філіями і якщо так, то в якому співвідношенні? Чи можна використовувати співвідношення витрат кожної з філій та підприємства в цілому, застосовуючи розрахунок за формою № 39 за попередній рік? Як бути, якщо за результатами 2014 року співвідношення буде іншим? Як в такому випадку заповнювати розрахунок за формою № 39 за 2014 рік?

Прочитайте статью полностью »

Чи оподатковуються військовим збором витрати на платне навчання працівників і членів їх сімей, не пов'язане з виробничою необхідністю, за договором між підприємством та навчальним закладом в сумі, що не перевищує граничної величини доходу у вигляді заробітної плати, що дає право на ПСП на кожен повний або неповний місяць такого навчання та понад зазначену суму?

Прочитайте статью полностью »

Чи оподатковуються військовим збором витрати на оплату навчання у вищих навчальних закладах та установах підвищення кваліфікації, професійної підготовки та перепідготовки кадрів?

Прочитайте статью полностью »

Чи оподатковуються військовим збором витрати на винагороду, що сплачується за авторським договором на створення та використання творів науки, літератури та мистецтва, крім зазначеної у пп. 2.1.3 Інструкції № 5, за відкриття, винаходи та раціоналізаторські пропозиції та їх використання?

Прочитайте статью полностью »

Чи оподатковується військовим збором компенсація працівникам за використання для потреб виробництва власного інструменту та особистого транспорту?

Прочитайте статью полностью »

За яких умов сільськогосподарське підприємство – суб'єкт спеціального режиму оподаткування з ПДВ вважається платником зазначеного податку на загальних підставах? Як на це впливають операції з постачання основних фондів?

Прочитайте статью полностью »

Предприятие реализует готовую продукцию на экспорт на условиях СРТ ж/д транспортом. При поступлении вагонов в порт выявлена весовая недостача в пути следования, о чем составлен коммерческий акт. Также предприятием получена ГТД с частичным вывозом груза за пределы Украины (с учетом коммерческого акта). По данному факту предприятие подает иск в суд. Сумма недостачи в бухгалтерском учете отнесена на счет недостачи до выяснения.

Нужно ли начислять налоговые обязательства по НДС и в каком периоде это необходимо сделать, а именно: по дате коммерческого акта или в периоде получения решения суда?

Прочитайте статью полностью »

Які податкові наслідки з ПДВ передачі ЮО на загальній системі оподаткування у безоплатне користування частини нежитлового приміщення ФОП-платнику ЄП, пов'язаній особі, при відсутності обліку основних засобів?

Прочитайте статью полностью »

Предприятие осуществило ввод МНМА в непроизводственный цех, в месяце ввода в бухгалтерском учете был начислен 100 % износ, а в налоговом учете расходы в виде амортизации не признаны. Затем этот объект передается в аренду.

Необходимо ли в данном случае признавать в налоговом учете 100% износ или предприятие уже утратило свое право на отражение расходов в налоговом учете?

Прочитайте статью полностью »

Протягом якого терміну можна зберігати готівкові кошти, одержані сільгосппідприємством з банку на виплату орендної плати за паї (земельні ділянки)? Який символ треба вказувати на зворотному боці грошового чеку (цілі витрат) при отриманні готівки з банку на виплату орендної плати за паї?

Прочитайте статью полностью »

Компания по управлению активами (КУА), которая действует в интересах и за счет паевого фонда института совместного инвестирования, начисляет дивиденды участникам фонда и удерживает с них НДФЛ. Согласно законодательству по ценным бумагам выплата дивидендов осуществляется через цепочку:

– КУА перечисляет всю сумму НДФЛ с дивидендов в бюджет;

– КУА перечисляет всю сумму дивидендов без НДФЛ на счет Национального депозитария Украины (НДУ);

– НДУ перечисляет всю сумму дивидендов без НДФЛ на счет хранителя ценных бумаг (инвестиционных сертификатов);

– хранитель ценных бумаг (инвестиционных сертификатов) перечисляет суммы дивидендов без НДФЛ на счет физлиц-инвесторов паевого фонда.

В этой связи возникают вопросы:

1. Кто должен показывать начисленные и выплаченные дивиденды в ф. № 1ДФ?

2. Если хранитель ценных бумаг выплатил не всю сумму дивидендов (из-за проблем в обслуживающем хранителя банке), какую сумму показывать в отчетности (ф. № 1ДФ)?

Прочитайте статью полностью »

Як нараховується ПДФО з доходів мобілізованих працівників?

Прочитайте статью полностью »

Як нараховується та утримується єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування з доходів мобілізованих працівників?

Прочитайте статью полностью »

Если работник из одной командировки сразу же был направлен в следующую, может ли бухгалтерия по первой командировке принять авансовый отчет и перечислить ему денежные средства на карту, если он находится в это время в командировке? Может ли работник отчитаться по двум командировкам сразу?

Прочитайте статью полностью »

Какие особенности обложения пассивных доходов налогом на доходы физлиц?

Прочитайте статью полностью »

По договору с банком предприятию выдана корпоративная карта на имя директора. Может ли этой картой рассчитываться другой работник предприятия?

Прочитайте статью полностью »